A gyermekekkel és a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek találkoztak hétfőn Oroszlányban, hogy megvitassák a tavalyi gyermekvédelmi munkáról készült beszámolót, valamint tájékozódjanak a kapcsolattartás lehetőségeinek bővítéséről.

Baráth Domonkos, a Szociális Szolgálat vezetője köszöntötte a megjelent jelzőrendszeri tagokat, majd Gombosné Márkus Anita, a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat vezetője előadásában arról beszélt – többek között -, hogy az alapellátás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.

Minden ember másképpen lát egy családot, egy problémát, más az elvárása, a tűrés szintje. A gyermekvédelmi törvény meghatározza azt, hogy mi az a veszélyeztetettség, amikor szükségessé válik az együttműködés és a gondozási folyamat elindítása. Ez „olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.”

- Összesen 1063 személlyel és 550 családdal volt kapcsolatunk a tavalyi évben, az alapellátásban gondozott gyermekek száma 121 fővel bővült. 2016-ban a központ szolgáltatásait igénybe vevők száma 312 fő volt, ebből a hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma 164. Oroszlányi viszonylatban 108 védelembe vett, 8 ideiglenes hatállyal elhelyezett, 46 nevelésbe vett, 2 utógondozott gyermekről beszélhetünk az elmúlt évben – sorolta az adatokat Gombosné Márkus Anita, aki a továbbiakban képes prezentációban tárta a jelenlévők elé gyermekvédelmi, családsegítő programjaikat.

2017. február 27., 17:31