Hír | Intézmény

A KEM-i Kormányhivatal közzétette az általános iskolák körzethatárait. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján az általános iskola köteles felvenni azt tanulót, aki életvitelszerűen a – a megyei kormányhivatal által meghatározott és közzétett - felvételi körzetében lakik.

A felvételi kérelemről az iskola igazgatója 21 napon belül dönt, amit köteles írásban – a tanköteles tanuló felvételének megtagadása esetén határozati formában – közölni a szülővel.

A szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén, döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.

A fenntartó a kérelem beérkezését követően 21 napon belül hoz döntést az ügyben. A döntés jogerőre emelkedését követően a szülő a gyermekét öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

2017. március 06., 08:06