Közel 350 képeslapon több mint 100 felvidéki település tekinthető meg azon a szerdán nyílt tárlaton, amelyet a Felvidékről Kitelepített Magyarok Emléknapjának tiszteletére rendezett meg a Rákóczi Szövetség helyi szervezete, valamint a művelődési központ.

A gyűjtemény tulajdonosa Kun Ferencz, az országos szervezet alapító tagja és kurátora, aki éppen állami elismerését vette át a kiállításmegnyitó idején.

Nagy Csaba oroszlányi elnök megnyitójában arra emlékeztetett, hogy a képeslapok az 1899-1949-es években készültek és történelmi jelentőségük mellett kultúrtörténeti szempontból is figyelemreméltó érdekességeket tartalmaznak.

- Fordulhat bármerre a történelem sorskereke, a magyar múlt, történelmi emlékezet kiszakíthatatlan része volt és marad e vidék. Ennek a történelmi emlékezetnek ad kapaszkodókat a kiváló válogatás. Érdekességeket rejtenek a különféle írásmódok, megszólítások és nyelvi fordulatok, ezekből is felvillant néhányat a bemutatott anyag. Megtekinthetők a várak, kastélyok, templomok, szobrok, szép tájak. Jó érzéssel tölti el az embert a megjelenő Rákóczi, Széchenyi, Kossuth emlékhely, szobor, ami jelzi az ezen személyek felé áradó tiszteletet – fogalmazott Nagy Csaba.

A megnyitóünnepséget követően a jelenlévők Meister Éva előadóművész verses, zenés összeállítását tekintették meg a kamarateremben Csöndes kiáltvány a vesztesekért címmel.

2017. április 13., 07:23