Hír | Önkormányzat

Pályázatot hirdet a költségelven hasznosítani kívánt, Petőfi udvar 6-7. szám alatti, komplex felújításon átesett bérlakásaira Oroszlány város önkormányzata.

A pályázatot írásban, a pályázati kiírás melléklete szerinti formanyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel együtt, zárt borítékban kell benyújtani. Hiánypótlásra nincs lehetőség!

Pályázatot nyújthat be az a nagykorú, Oroszlányon lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező magyar állampolgár,

  1. akinek a családjában – a vele együttköltöző családtagokat is számítva – az egy főre jutó 3 havi átlagkereset (jövedelem) eléri a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének kétszeresét (57.000,- Ft), de nem haladja meg sem a szerződéskötésre való ajánlat megtételekor, sem a listára kerülés időpontjában, sem a bérleti szerződés megkötésekor a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj négyszeresét (114.000,- Ft);
  2. akinek – és a vele együttköltöző családtagjainak személyenként – nincs az ajánlat megtételekor érvényes legkisebb öregségi nyugdíj ötvenszeresét (1.425.000,- Ft) meghaladó értékű ingatlan vagyona, illetőleg Oroszlányon beköltözhető lakástulajdona, lakástulajdonon fennálló, 50%-ot meghaladó terjedelemben érintett haszonélvezeti, használati joga.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 23.

Pályázat benyújtásának helye: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78. (személyes benyújtás esetén földszint, információs szolgálat).

A részletes felhívást és a pályázati nyomtatványt a PÁLYÁZATOK menüpont alatt is megtekintheti!

2017. május 09., 06:37