Oroszlány és térsége, az egykori bányászváros a bányászat, és a hozzákapcsolódó nehézipar visszaszorulása miatt a rendszerváltást követően válságba került és jelentős gazdasági szerkezetváltáson ment keresztül.

A sikeres szerkezetváltás, az elmúlt évek változásai látványos gazdasági fejlődést eredményeztek, amelynek egyik gazdaságfejlesztési eszköze az 1997. évben – az országban az elsők között - létrehozott Ipari Park volt. A térség gazdasági fejlődésének „motorjai” az Oroszlányi Ipari Parkban működő nagy- és középvállalkozások. A betelepült vállalkozások elsősorban az autóipar és vegyipar területén korszerű gyártási technológia alkalmazásával magas hozzáadott értékű, világszínvonalú, piacképes termékeket állítanak elő, amit zömében külföldön értékesítenek (export 69%).

A parkban számos mikro- és kisvállalkozás, illetve közepes- és nagyvállalat működik. Az utóbbiak részben az autóiparhoz, részben a vegyiparhoz kapcsolódnak és nemcsak a szűkebb térség hanem országos szinten is meghatározó vállalkozások. Az autóipari beszállítók részéről az amerikai BorgWarner-csoport több ágazatának (turbó, emisszió és termál, erőátvitel) gyáregységei, valamint a kínai Bohong-csoport Wescast üzeme találhatók itt. A vegyipart a korábbi GE Water & Process üzletágat átvevő francia SUEZ Water and Solutions Technologies képviseli.

Az itt működő vállalkozások – a 2008-2009. évek kivételével - folyamatosan fejlődnek és fejlesztenek. Beruházásaik értéke meghaladja a 143 milliárd Ft-ot és a betelepült cégek árbevétele évről-évre folyamatosan növekszik, míg 2015-ben 237.892 MFt volt, ezzel szemben 2016-ban már 265.039 MFt volt az összesített nettó árbevétel.

Oroszlány Város Önkormányzata, hogy megfelelő teret és lehetőséget biztosítson a már betelepült cégeknek, illetve más helyi vállalkozásoknak, továbbá a park minőségi szintjének emelése érdekében 2016. novemberben pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz az Ipari Park bővítésére, illetve a Tudományos és Technológiai Park címre.

2016. évben a város, az országban 9. településként – szintén az elsők között - megkapta a „Tudományos és Technológiai Park” címet. A Nemzetgazdasági Minisztérium döntése és az Ipari Parkok Tanácsának előzetes szakmai véleménye alapján. (2016. év végén összesen 10 tudományos és technológiai park volt Magyarországon.) A fenti pályázatával egyetemben a Város az ipari park területét is bővítette, így 74,2 hektárról 121,9 hektárra növelte területét.

A 2016-os évben a betelepült cégek jelentős része fordított beruházásra. Épületbővítést három, eszközbeszerzést tizenkilenc, egyéb jellegű beruházást nyolc vállalkozás végzett.

2017-ben további két cég végzett épületbővítéssel járó beruházást és várható, hogy 2018-ban további fejlesztések kezdődnek meg.

A parkban működő vállalkozások fejlődésével a foglalkoztatottak létszáma is növekszik. 2016-ban a parkban több, mint 4500 munkavállaló dolgozott. Az ipari parkban zömében helyiek vállalnak munkát, azonban jelentős azok száma, akik többé-kevésbé szomszédos helyiségekből érkeznek. Számukra a mindennapi bejárást a munkáltatói buszjáratok is segítik, amelyek igazodnak a cégek változatos munkarendjéhez.

2017. december 27., 07:48