Hír | Önkormányzat

Az ipari parkban működő vállalkozások mind árbevétel, mind a megvalósított beruházásokat tekintve jelentős növekedést mutatnak az előző évi adatokhoz képest. Az összesített nettó árbevétel 2015. évben 238 milliárd Ft, 2016-ban 265 milliárd Ft volt, amely 2017. évre 300 milliárdra növekedett.

A cégek által megvalósított beruházások értéke elérte a 150,5 milliárd Ft-ot, amelyből 23 milliárd 2017-ben valósult meg (2016. évben 15.741 M Ft volt). A foglalkoztatottak létszáma 2015-ben 4318 fő, 2016-ban 4581 fő, míg 2017-ben 4525 fő volt – olvasható a keddi képviselő-testületi ülés anyagában. A grémium a két ülés közötti előterjesztésben 18, az önálló napirendek során 14 témát tárgyalt.

Június elején született határozat az Alkotmány u. 56. sz. alatti volt Petőfi Óvoda épületének újra nyitásáról. A tervezési munka befejeződött, az intézmény kiegészített alapító okirata elfogadásra került. Az óvoda kialakításával, üzembe helyezésével, az eszközbeszerzéssel és a működési költségekkel kapcsolatosan várható összes kiadás az idei évben 54 millió forint. Az új óvoda napi működtetése miatt szükséges mind a szakmai, mind pedig a kiszolgáló személyzet állományi létszámának emelése, mely Oroszlány Város Óvodái intézményben 7 fő, az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal intézményben pedig 3 fő létszámemelkedést jelent.

A volt Ady mozi épületével kapcsolatosan több egyeztetés lefolytatására került sor az elmúlt évek során. 2016-ban konkrét igény merült fel arra, hogy az épület fizikai leromlását meg kell állítani. Ennek költsége mintegy 18 millió forint lett volna. A volt mozi állapotára tekintettel újabb tartószerkezeti szakvélemény készült, amelyben a szakértő egyértelműen az épület elbontását javasolja. A testület határozata szerint az Ady moziban lévő freskó esztétikai helyreállítás nélkül leválasztásra, archiválásra kerül, majd az így megmaradt épületet elbontják.

Mint ismeretes, 2015. április 28-ai ülésén a képviselő-testület döntött arról, hogy a polgármester illetményét 30%-al eltéríti 2015. január 1-jétől. Az eltérítés miatt a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt. Az elmúlt években érdekes Canossát járt meg az ügy, amit Lazók Zoltán le kívánt zárni. Ennek érdekében a 2018.július 01. és 2019. szeptember 30. közötti időszakban, havonta nettó 160 ezer Ft-ot fizet be az önkormányzat kasszájába a városvezető, amely összeggel a költségvetés „pályázaton kívüli támogatások” előirányzata kerül megemelésre.

Az ülés teljes anyagát megtekintheti honlapunkon.

A kép archív illusztráció!

2018. június 27., 08:44