Hír | Önkormányzat

Kérdőíves felmérést indít Oroszlány Város Önkormányzata, amelynek fontos, hogy átlássa a településen élő 60 év feletti korosztály életét. A jelzett korosztály létszáma folyamatosan növekszik, ezért szükséges, hogy az önkormányzat intézkedési tervet dolgozzon ki szociális ellátórendszerének fejlesztésére, kapcsolódó szolgáltatásainak bővítésére, egyéni problémák kezelhetőségére.

A városban a 60 év feletti lakosok száma 4541 fő, ebből a 65 év feletti lakosok száma 3264 fő. A 60 év feletti lakosok száma a város összlakosságának 24%-a. Az érintett létszám negyedének, mintegy 1200 főnek a megkérdezése szerepel a tervekben.

Szociális szakemberek tapasztalatai azt mutatják, hogy a fiatalabbakhoz, a gyerekes családokhoz a rendszer lefedettsége miatt könnyebb eljutni, mint az idősebb korosztályhoz. Rövidebb és hosszabb távon is szeretné tudni az önkormányzat, hogy milyen szükségletei, igényei vannak/lesznek, az érintetteknek. A pontos, aktuális helyzetkép, a korosztály igényeinek megismerése, és az erre épülő idősügyi koncepció és intézkedési terve megvalósítása érdekében döntött az önkormányzat a 60 év feletti korosztály bevonásával történő felmérésről.

A kérdőívekkel elsősorban szociális szakemberek, valamint időskorúak segítésével is foglalkozó civil szervezetek tagjai fognak kopogtatni. Őket a Szociális Szolgálat szakemberei előzetesen felkészítik, egy kérdőív kitöltése várhatóan 1 órát vesz majd igénybe. A kérdezőbiztosok megbízólevelet kapnak, polgármesteri aláírással. A feladat szükségességét jól jelzi, hogy már most több személy jelezte, hogy önkéntes munkában, térítésmentesen vállalja néhány kérdőív gondozását.

A kérdőíves megkeresés 2018. július 15-től október 15-ig tart. A kiértékelést követően a képviselőtestület decemberben tárgyalja az eredményeket.

2018. július 11., 13:38