Minden nyelv Istent magasztalja – áll azon a harangon, ami Gombos Ferenc mester őrbottyáni műhelyében készült, s amit szombaton ünnepi istentisztelet keretében szenteltek fel az evangélikus templomban. Az eseményen a német testvérváros, Plochingen küldöttsége is részt vett.

Hányatott sors jutott az oroszlányi evangélikus templom harangjainak. Az I. világháborúig három harang szólhatott a toronyban. Ezek közül kettőt akkor hadicélokra elvittek, a megmaradó pedig a használattól megrepedt, így a gyülekezet 1923-ban 3 új harangot szerzett be. Az egyiket azonban a második világháborúban a gyülekezet újra elvesztette. Ez a harang lett most pótolva, s szólalt meg újra szombaton a harangjátékkal együtt.

Az ünnepségen Szarka István esperes áldotta meg a harangot, majd Szemerei János, a Nyugati Egyházkerület püspöke méltatta a hívek, a települési képviselők és az önkormányzat összefogását, aminek eredményeként immár teljes a harangsor a templomtoronyban. Lazók Zoltán polgármester mellett Vargáné Vojnár Katalin, Orbán Ferenc, Papp Péter, Gyuga Mihály, Szabó Mihály és Torma Lajos is támogatta képviselői keretéből a költségeket, amit a gyülekezet az egyházkerület történetének kétkötetes díszkiadásával köszönt meg.

Lazók Zoltán ünnepi beszédében így fogalmazott: Mától új harang és harangjáték szólítja a híveket, ismét gyarapodott nemcsak a közösség, Oroszlány is. Ezért is külön öröm számomra a mai alkalom, hiszen ismét példaértékű összefogás eredményezte egy muzeális, egyházi műtárgy megújítását. Én azt kívánom magam és önkormányzatunk nevében a gyülekezet és az énekkar tagjainak, hogy merítsenek hitet, erőt ebből a jelképből mindennapjaikhoz, és még évszázadokig legyen lelki támasza ez a harang az evangélikus hívőknek.

Vasárnap délelőtt újabb ünnepi istentiszteleten emlékeztek meg a templom felszentelésének 231, és az evangélikus kórus megalakulásának 56 éves évfordulója alkalmából, amelyen Farkas Etelka mellett Karin Keck plochingeni lelkész hirdetett igét magyar és német nyelven. A kantátazenés istentiszteleten az énekkar és zenekar előadásában Bach 140. Kantátája hangzott el.

2018. September 10., 06:45