Több mint egytucat napirendi pont szerepelt a képviselő-testület keddi ülésén, a legvitatottabb pedig az volt, amely az oroszlányi labdarúgás infrastrukturális fejlesztéséről szólt a Chudik Lajos Sportlétesítményben.

Mint az az előterjesztésben olvasható: az oroszlányi labdarúgás infrastrukturális fejlesztésére az elmúlt években több jelentős lépés történt. 2012-ben a Kossuth Lajos utcában kisméretű, 20X40 m-es műfüves pálya létesült, 2013-ban a volt Gárdonyi Iskola területén nagyméretű füves edzőpálya került kialakításra. Átfogó fejlesztésre azonban mindeddig nem került sor.

Az elmúlt évek beruházásai ellenére a létesítményfeltételek csak részben, és csak komoly kompromisszumok árán felelnek meg a Magyar Labdarúgó Szövetség előírásainak, és a használati igényeknek. Amennyiben a közeljövőben nem valósulnak meg jelentős fejlesztések, az az oroszlányi labdarúgás jövőjét komolyan veszélyeztetheti. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy ha szigorúan vennénk az MLSz előírásait, akkor Oroszlányban nincs olyan létesítmény, ahol felnőtt megyei I osztályú mérkőzést lehetne rendezni.

Tekintettel a 2021-es végidőpontra a fejlesztéseket a 2018/2019-es támogatási időszakban feltétlenül meg kellene kezdeni. A Chudik Lajos Sportlétesítmény területén található volt uszodaépület teljeskörű felújítása és átalakítása nyújthatna megoldást a problémákra. A több mint 500 m2-es létesítményrész helyt adhatna elegendő számú öltözőnek, irodának, szertárnak, közösségi és rekreációs helyiségeknek.

Az Magyar Labdarúgó Szövetség támogató döntéséhez az önkormányzat részéről dönteni kellett a 30%-os önerő biztosításáról (ami mintegy 60 millió forintot jelent), tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz és nyilatkozat, hogy az ingatlan az önkormányzat törzsvagyonának részét képezi.

Az előterjesztést hosszas vitát követően végül elfogadta a testület.

A két ülés közötti beszámolóból két téma is kiemelkedik. Az egyik a város parkolási gondjairól szól, s megállapításai között szerepel, hogy a 2014. júniusában elfogadott parkoló koncepció fejlesztési igényeit szem előtt tartva, a 2015-2018. közötti időszakban 451 db parkolóhely létesült, mintegy 28 helyszínen, egymástól jelentősen eltérő műszaki tartalommal. Jelenleg 2578 db van belőle Oroszlányban.

Lazók Zoltán polgármester arra is felhatalmazást kapott, hogy megkezdje a tárgyalásokat a volt Ady mozi épületében megalkotott Domanovszky Endre: Táncoló lányok című freskó elhelyezéséről, aminek egyik lehetséges helyszíne a Hamvas Béla Gimnázium nagyterme lehetne.

Az ülésen többek között a tűzoltóság és a polgárőrség beszámolóit is elfogadta a grémium, amelyekről hamarosan beszámolunk.

A képviselő-testületi ülés teljes anyagát megtekintheti a város weboldalán

2018. október 17., 09:09