Oroszlány Polgárőr Egyesülete túl a 26. évi alapítási évfordulóján működik eredményesen, csekély, de aktív létszámmal, 28 fővel – áll abban a tájékoztatóban, amit legutóbbi ülésén fogadott el a képviselő-testület.

Bár folyamatos a fluktuáció, de az is nagy előrelépés, hogy sikerült a taglétszámot megőrizni, mivel egyre kevesebb az olyan személy, aki önkéntes munkaként hajlandó felelősségteljes feladatot teljesíteni. A tagok jelentős része munkahellyel rendelkezik, és van, aki munka mellett tanul. Ezek a fiatalabb generációhoz tartoznak. A másik véglet pedig a nyugdíjas korosztály. Az egyesület célja változatlanul a közrend, közbiztonság és bűnmegelőzés erősítése.

Ami pénzügyi helyzetüket illeti, idén a képviselő testület 400 ezer forint támogatásban részesítette a Polgárőr Egyesületet, valamint pályázati úton is érkezett hozzájuk félmillió forint. Az összeget elsősorban ruházatra és eszközbeszerzésre fordították.

A beszámoló idejéig a tavalyival közel azonos óraszámot teljesítettek, 1701-et, de még hátravan az utolsó negyedév, amelyre 400 órával számolnak előzetesen, s ezeket egészíti ki a 2000-2500 óra készenléti idő.

- Bátran kijelenthető, hogy nincs még egy olyan szervezet, melynek tagjai térítés nélkül ennyit dolgoznának a köz érdekében – összegezte tájékoztatójában az Oroszlány Polgárőr Egyesület elnöke, Gánics József.

A beszámoló teljes anyaga olvasható a képviselő-testületi előterjesztésekben.

2018. október 21., 20:20