Több mint egytucat téma került a képviselő-testület ez évi utolsó ülésén a döntéshozók elé, melyek között legfontosabbként megkezdődött a 2019-es költségvetés előkészítése.

A tervezési célok évek óta változatlanok: az intézményi és városüzemeltetés működőképességének folyamatos, magas színvonalú megtartása, a város fejlődését elősegítő, elbírálás alatt álló vagy már megkezdett pályázatok eredményes menedzselése, új pályázatok további előkészítése és lebonyolítása a kiemelt gazdasági szereplőkkel, valamint az adóbevételek növelése érdekében szoros együttműködés a vállalkozásokkal.

Az előterjesztés szerint az önkormányzat legjelentősebb bevételei az adóbevételekből származnak. A számszaki adatok alapján a tervezés jelenlegi fázisában a költségvetési bevételeik 69,76 %-át a különböző jogcímeken befolyó adók képezik. Ezek közül legfontosabbak az építményadó (294 millió Ft), a helyi iparűzési adó (2,6 milliárd Ft) és a gépjárműadó (51 millió Ft). Az önkormányzati bevételek esetén mind a működési, mind a felhalmozási bevételeknél csökkenéssel számol a tervezet, ezért a bevételek túltervezése a kiadások teljesíthetőségét veszélyeztetné.

A 2019. évi kiadások összeállításához a tervezet teljeskörűen számba vette az intézményi és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által benyújtott várható kiadásokat. Az így számszerűsített kiadások több mint 2,8 Mrd Ft-tal meghaladják a jelenleg ismert forrásokat.

A testületi ülés teljes anyagát megtalálja honlapunkon!

2018. december 12., 06:32