Egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület legutóbbi ülésén a téli síkosságmentesítési feladatok ellátásáról szóló beszámoltót, ami kiemelten foglalkozott a 2019. január 5-8. közötti időszak hóhelyzetével.

Mint az az anyagban olvasható, 2018. október-november hónapokban ütemezetten beszerzésre kerültek az olvasztó- és érdesítő anyagok. A téli üzemeltetés gépi eszközeinek előkészítése, felülvizsgálata, az adapterek karbantartása, az eszközök lepróbálása, beállítása, a szükséges javítások 2018. november 15-ig megtörténtek.

A feladatellátást az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. (OIH) tevékenységét elsősorban a 2015. szeptember 2-án az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Zrt.-től (OKÖ) átvett, örökölt gépparkkal végzi.

A 2015. előtt a tevékenységet végző jogelőd vállalkozás(ok) jelentősebb korszerűsítést sajnos ezeken az eszközökön nem hajtottak végre. A géppark zöme mára öreg és elavultnak tekinthető, illetve a gépjárművek, valamint nagyteljesítményű kombinált fűnyírók, amelyek téli időszakban a járdák síkosság mentesítésére és hóeltakarításra használhatók sokat használtak és jelentős igénybevételnek vannak kitéve.

A feladatellátáshoz biztosító út-, és járdafenntartási, illetve szállítási csoport 7 fővel, a park- tó és köztisztasági csoport dolgozói 5 fővel vesznek részt a hóeltakarításban.

Január 4-én az előrejelzések és figyelmeztető jelzések figyelembevételével megtörtént a kritikus helyek (felüljárók, hidak, lépcsők és a meredekebb/lejtősebb közútszakaszok) gépi és kézi elősózása a várható havazásra való tekintettel. 5.000 kg szóróanyag került kiszórásra.

Az előkészítő munkák befejezését követően a tolólapok felszerelése és a sótartályok ismételt rakodása megtörtént. A megelőző munkálatokban 2 tehergépkocsi gépjárművezetővel és 1 kishaszon gépjárművel 4 fő úttisztító vett részt 36 munkaórában. Alvállalkozó igénybevételére is sor került 6 órában elsősorban a rakodáshoz és a szóróanyagok gépi bekeveréséhez.

A 5-én a munkavállalók behívása ütemezetten történt. A szállítási, út,- és járdafenntartási csoport dolgozói (2 fő gépkocsivezető, 4 fő úttisztító) és a munkálatokba bevont alvállalkozó reggel 5 órakor megkezdték az utak gépi, illetve a hidak, felüljárók, lépcsők kézi tisztítását.

A gépjárművekbe beszerelt nyomkövető rendszer (WebEye) adatai alapján tehergépjárművekkel 35,1 km és 57 km útszakaszon (összesen: 92,1 km) került sor síkosság mentesítési feladat ellátására (hótolás, sószórás). A szállítási, út- és járdafenntartási csoport dolgozói 5-16 óra közötti munkaidőben 6 fő 58 órában (2 fő gépkocsivezető 9-9 óra, 4 fő úttisztító 10-10 óra), alvállalkozó 9 órában végzett munkát. A park,- tó és köztisztasági csoport munkatársai 9 fővel (közülük a megrendelő önkormányzattal kötött szerződésünk alapján csak 2 fő lehetett ügyeletben, ez a létszám érdemi munkavégzéshez azonban, gyors reagáláshoz sajnos nem elegendő így ezt az elismerhető készenléti számot mindenképpen emelni szükséges!) reggel 6 órakor kezdték meg a szerződésben meghatározott buszmegállók, járdaszakaszok kézi- és gépi tisztítását.

A járdaszakaszok közül első ütemben a Táncsics M. út, a Rákóczi F. út, a Dózsa Gy. út, illetve az Alkotmány út Szakrendelőig tartó szakaszai kerültek megtisztításra, majd délután a visszaolvadt hó, latyak ismételt tisztítására került sor egyes területeken (buszmegállók, gyalogátkelők stb.). A parkfenntartási csoport munkatársai 6-16 óra közötti munkaidőben 81 munkaórában kb. 27 km járdaszakaszt tisztítottak meg. Géppel (Rasant, Ferrari) végzett munkaórák száma 18 óra. Az adott napon 26.000 kg szóróanyag kijuttatása valósult meg a város közigazgatási területén.

Január 6-án derült, hideg időjárás volt. 1 fő gépkocsivezető és alvállalkozó került berendelésre 6-6 munkaórában 6-12 óra közötti időszakban. Készenlétben volt 1 fő gépkocsivezető és 2 fő úttisztító segédmunkás. Az előző napokban letisztított területek lefagyott részeinek újrasózása történt meg 48,5 km hosszúságban. Kihelyezett szóróanyag mennyisége 10.000 kg.

7-én napos fagyos idő volt. Reggel 6 óra és 17 óra között végeztek kézi síkosság mentesítési munkákat a dolgozók. Elsősorban a lefagyott járdák, felüljárók, lépcsők csúszásmentesítési történt meg 13 fő saját dolgozóval 88 munkaórában. Járdatisztításra alkalmas kisgépeik 12 órában dolgoztak. A napi feladat ellátásba bevonásra kerültek a közfoglalkoztatottak (6 fő) illetve a Társaságnál közérdekű munkát végzők is (1 fő). A kézi síkosság mentesítéshez 2.500 kg szóróanyag került felhasználásra.

8-án reggel és a délelőtti órákban napos hideg idő volt, majd déltől 0 C feletti hőmérséklet miatt olvadt, majd az esti órákban havazás. A délelőtti órákban az úthálózat, valamint a felüljárók, lépcsők, járdák, buszmegállók ismételt sózása történt. Munkavállalókat korábban hazaküldték pihenni, mivel 18 órára visszahívásra kerültek. Este 21 órakor fejezték be feladataikat. Adott napon a Társaság 14 fő munkavállalója dolgozott 111 órában. Az úthálózatra, illetve a járdaszakaszokra 22.500 kg szóróanyag került kijuttatásra. A saját munkavállalók mellet alvállalkozók is részt vettek a napi feladat ellátásban elsősorban az Ipari Park, a Borbála-telep és a „falusi rész” tisztításában.

Az OIH a szerződésben meghatározott kötelezettségeinek maximálisan törekedett eleget tenni, sőt az Ipari Parki cégek igényei, illetve egyéb képviselői- és lakossági igények kielégítése miatt, a szerződéstől eltérően többletteljesítést is végeztek – olvashatótöbbek között a Németh Gábor vezérigazgató által jegyzett előterjesztésben, amit egyhangúlag fogadott el a képviselő-testület.

A teljes anyagot mellékletünkben olvashatják!

2019. January 24., 08:31