A TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 projekt keretében Oroszlány és Tatabánya között kerül kiépítésre kerékpárút az Által-ér menti kerékpárút folytatásaként az Oroszlány-Tatabánya kerékpárút, mely megteremti annak a lehetőségét, hogy Oroszlány bekapcsolódhasson az európai kerékpáros vérkeringésbe, hiszen a már meglévő kerékpárút szakaszok Tatabánya, Tata, Dunaalmás irányába közvetlen összeköttetést teremtenek az Eurovelo 6 nemzetközi kerékpárút hálózattal.

A Duna mentén tovább haladva Almásfüzitő, Komárom, Komárno, Gúta - Karva irányokba már korábban megépült szlovák-magyar határon átnyúló projektek segítségével a kapcsolódó kerékpáros hálózat, így egy ~100 km hosszúságú összefüggő határon átnyúló kerékpárút-rendszer jön létre. A projekt zárásának időpontja 2019. szeptember 30., a projekthez elnyert támogatás 1.172.560.282 Ft.

A projekt keretében Tatabánya és Környe közigazgatási határától indulva Oroszlányig (településközpontig és Majkig) kerül kiépítésre a kerékpárút, mely Környe, Kecskéd és Oroszlány települések közigazgatási területén valósul meg az Által-ér vízfolyás és mellékágai mentén. A projekt összeköti az Oroszlányon 2012-ben a DOP-4.2.2-11-2011-0005 projekt keretében létesített településközponti kerékpárutat a Tata-Tatabánya közötti Által-ér menti kerékpárúttal (ennek tatabányai összeköttetése nem része jelen projektnek).

A projekt kapcsolódik a Majki Kamalduli Remeteség újabb ~1,6 milliárd forintos fejlesztéséhez (GINOP), érinti a Mária-út nyomvonalát és a Sacra Velo projekt nyomvonalának részeként kerékpáros megközelítést biztosít az Oroszlányi Bányászati Múzeumnak, melyet a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 projekt forrásaiból fejlesztünk ~500 millió Ft-ból.

Az Oroszlányi Ipari Parkban számos új gazdaságfejlesztési beruházás valósult meg az elmúlt években és új beruházások is előkészítés alatt állnak, az elkövetkezendő 1,5 évben kb. 1500 új munkahely létesítését prognosztizálták előre a gazdasági szereplők.

A projekt arra az igényre reagál, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Városhálózati Csomópont (Oroszlány, Tatabánya, Tata) mind a hivatásforgalmú, mind a turisztikai, szabadidős célú kerékpáros forgalom biztonságosan, szervezett keretek között bonyolódhasson. A projekt nem csak a Magyar - Szlovák határon (Komárom-Esztergom és Nyitra megyék között) átnyúló kapcsolatokat bővíti, hanem keretet biztosít a Tatabánya-Környe és az Oroszlányi Ipari Park közötti kerékpáros munkába járáshoz is, ami több, mint 12.000 fő ipari foglalkoztatottat érint, a Ipari parki cégek ~ 10 milliárd Ft iparűzési adóbevételt fizetnek évente a településeknek, ahol a jelenleg szakképzett munkaerőhiány áll fenn. A projekt által érintett négy település lakosságszáma ~92.000 fő, az összefüggő kerékpárúton elérhető területen lakosságszáma ~200.000 fő. A projekt szerepel Oroszlány Integrált Településfejlesztési Stratégiájában és Komárom-Esztergom Megye Integrált Fejlesztési Programjában, Megyei területrendezési Tervében, valamint az OTrT-ben, mint a 71-es számú Vértesi kerékpárút része.

A 12.815 méter hosszúságú kerékpárút építése új irányokat nyit meg a települések közötti közlekedési szokásokban, mivel a nyomvonal nem érint különösebben nehéz terepet és a közúton gépjárművel csak jelentős kerülővel megközelíthető forgalomvonzó létesítményeket is összeköt (bevásárlóközpont, éttermek, szabadidős létesítmények, turisztikai célpontok).

A projekt keretében településeket összekötő és településen belüli kerékpárforgalmi útvonal kerül kialakításra, mely többször keresztez országos közutat és vasútvonalat, ahol a biztonságos átkelés feltételeinek megteremtése is megvalósul (pl: kivilágítás, forgalomlassítás, felfestés). A projekt egyik nagy erénye, hogy letereli a kerékpáros forgalmat az igen jelentős gépjárműforgalommal és szűk keresztmetszeti paraméterekkel rendelkező 8119-es és 8135-ös közutakról, ezáltal a kerékpáros közlekedés feltételei is jelentősen javulnak a térségben. Megújuló energia felhasználása érdekében napelemes közvilágítás kerül kiépítésre a Majki közúti átkelési szakaszon.

A projekt keretében jelentős tömegeket megmozgató szemléletformáló tevékenységet tervezünk végrehajtani, mely minden "kerékpározással megfertőzhető" korosztályt elér, hogy ezáltal is növelni tudjuk a fenntartható közlekedési eszközöket használók arányát, ösztönözni akarjuk a kerékpáros munkába és iskolába járás előretörését. A kialakítandó kerékpárút előzetes kalkulációink szerint éves szinten legalább 50.000 fős kerékpárforgalmat bonyolíthat, melyet a távolabbi térségek kerékpáros turistái növelhetnek tovább.

A munkálatok ellenőrzése szinte folyamatos, mindennapi jelenlétet igényel, melyet a közreműködő szakemberek végeznek. Jelen állapotok szerint az eddig elvégzett munka megfelelő minőségű, és tartósan tudja majd szolgálni a megye a kerékpáros közlekedését.

A projekt részét képező szemléletformáló és egyéb „soft” tevékenységek előkészítése folyamatban van, ezek többsége közvetlenül az átadás időpontja elé van időzítve. Itt kell megemlíteni az ebből a célból létrehozott „Oroszlány-Tatabánya Kerékpárút” facebook oldalt, mely már az építés alatt tájékoztatást ad a nagy számú érdeklődő lakosság számára.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósul meg.

További információk: Palotai Zoltán OIH Zrt. 20/281-2760
palotai.zoltan@2840.hu
www.facebook.com/oroszlanybicout

2019. April 04., 22:50