Hír | Önkormányzat

Legutóbbi ülésén a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2018-ban végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.

Az eredményeket Lazók Zoltán ismertette, aki elmondta, hogy az önkormányzat 2018-ban is kiemelt figyelmet fordított az oroszlányi családok és fiatalok támogatásának, külön ügyelve a 18 éven aluli gyermekekre, akiknek száma a tavalyi évben 3361 fő volt, azaz a lakosságnak csaknem a 18%-a.

A polgármester beszámolójából kiderült, hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére segíti a tehetséges, szociálisan rászoruló oroszlányi középiskolás tanulókat, valamint évről-évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz.

Ennek értelmében 2018-ban 19 tehetséges, szociális segítséget igénylő diákot patronáltak, mintegy 1,2 millió Ft értékben. A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton további 24 hallgató 1,75 milió Ft támogatásban részesült.

A városvezető kitért a Család- és gyermekjóléti szolgálat működésére, feladataira és eredményességére. A részletes dokumentáció rámutatott, hogy tavaly több mint ezer oroszlányi lakos került a szolgálat látóterébe, aminek munkatársai családsegítés keretében többek között szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadással, pénzbeli, természetbeni ellátásokkal, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztő programokkal támogatták a rászorulókat.

Munkájuk során folyamatosan figyelemmel kísérték a településen élő gyerekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatták a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtették a szükséges intézkedéseket.

Az intézmény munkatársainak értékelése alapján, a szakmai munka során tavaly az anyagi megélhetési, a család életviteli és a gyermeknevelési problémák voltak hangsúlyosak.

A beszámoló teljes anyaga megtalálható weboldalunkon.

2019. May 03., 06:18