Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. Oroszlány területén az alábbiakban felsorolt napokon és helyszíneken tavaszi lomtalanítást végez.

Lomtalanítás a város tömbös beépítésű területein és a garázssoroknál:

Elektromos készülék begyűjtés az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyén (Oroszlány, Táncsics M. u. 59.) 8-14 óra között 2019. május 27.

Lomtalanítás Borbála egész területén:

Elektromos készülék begyűjtés az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyén (Oroszlány, Táncsics M. u. 59.) 8-14 óra között 2019. május 28.

Lomtalanítás az Ófalu egész területén:

Elektromos készülék begyűjtés az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyén (Oroszlány, Táncsics M. u. 59.) 8-14 óra között 2019. május 29.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a lomhulladékot legkésőbb a lomtalanítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki a közterületre!

A lomtalanítás során nem helyezhetők ki az alábbi hulladékok!

  • veszélyes hulladékok
  • építési, bontási törmelékek
  • autó és motorkerékpár alkatrészek, karosszéria elemek
  • gumiabroncsok
  • ipari hulladékok
  • állati tetemek
  • folyékony hulladékok

Kérik, hogy a környezetszennyezés elkerülése érdekében az elektromos berendezéseket, háztartási eszközöket, izzókat, elemeket ne keverjék össze a háztartási hulladékkal, lommal. Ugyanezeken a napokon lehetőség lesz a használaton kívüli elektromos készülékek (TV, mikro, egyéb háztartási és barkács eszközök stb.) elhelyezésére az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyén (Oroszlány, Táncsics M. u. 59.).

Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka.

OKÖ Zrt.

2019. May 21., 06:20