35/1994 (X.26.) önkormányzati rendelet
Falkép helyi jelentőségű védett műalkotássá nyilvánításáról