12/1991. (VII.15.) önkormányzati rendelet
A lakossági fórumokról
Módosító rendelet(ek)
30/1993. (V.26.) módosító rendelet
Rendelet egységes szerkezetben