5/2005. (III.2.) önkormányzati rendelet
Oroszlány Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei mellékleteinek tartalmi követelményeiről
Rendelet egységes szerkezetben