22/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelet
A partnerségi egyeztetés szabályairól
21/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelet
A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
19/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelet
A helyi adókról