18/2015. (VII.4.) önkormányzati rendelet
A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
11/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelet
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól
7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelet
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
Módosító rendelet(ek)
5/2018. (III.1.) módosító rendelet 3/2017. (I.29.) módosító rendelet 19/2016. (VII.2.) módosító rendelet
Rendelet egységes szerkezetben
2/2015. (II.14.) önkormányzati rendelet
Az államilag támogatott ZFR-TH/15 kódszámú, „Otthon Melege Program”„Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogramhoz kapcsolódó kiegészítő önkormányzati támogatás biztosításáról
Módosító rendelet(ek)
9/2015. (IV.4.) módosító rendelet