Beruházások

Beruházások 2015-ben

 • Május
  Tavasz óta folyamatosan történik a Bányászati Múzeum attrakciófejlesztése, amihez egymilliós támogatással járult hozzá az önkormányzat

 • Június
  Az önkormányzat a KEOP pályázati konstrukcióból több mint 27 millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert a szociális szolgálat két telephelyének napelemmel való ellátására, amiket júniusban fel is szereltek az épületekre

 • Június
  Egymilliárdos beruházást követően ünnepélyes keretek között adták át az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. telephelyén az erőművet és a várost összekötő, föld alá helyezett új távhővezetéket. Ez Oroszlány történetében az egy adott célra megszerezhető legnagyobb támogatás volt

 • Július
  Befejeződött a Krajnyik Akác András Sportcsarnok I. üteme beruházás költsége 101 millió Ft volt, amelynek anyagi fedezetét a 71 milliós Tao. támogatás és a 30 milliós önkormányzati önerő jelentette. Műszaki tartalmában megtörténtek a közműkiváltások, a parkoló építés, a tűzi víz-csapadékvíz tároló telepítése, a trafó áthelyezés, a sportcsarnok meglévő épületének három oldali homlokzat-hőszigetelése, a lapos tető víz- és hőszigetelése, továbbá nyílászárócsere, és a szakemberek előkészítették a terepet az új csarnokrész munkáinak megkezdéséhez

 • Július
  19 millió forintba került az új gyáregységhez vezető BorgWarner út. Ezen a helyszínen az üzem felavatásáig még kialakításra kerül 10 millió forintból egy kétállásos buszmegálló is

 • Augusztus
  Megtörtént a sok bosszúságot okozó önbeálló szennyvízakna fedlapok cseréje 2,2 millió forintból a Rákóczi úton, illetve több százezer forintba került a Kertekalja-patakmedrének, valamint átereszének teljes tisztítása mely már hosszú évek óta váratott magára

 • Augusztus
  Tízmillió forintot fordított az önkormányzat a külterületi utak stabilizálására, illetve a bokodi tó megközelíthetőségének javítására

 • Augusztus
  25 millió forintot költött az önkormányzat a Malomsori óvoda felújítására, és még 2 milliót a teljes elektromos rendszer cseréjére, míg az udvari részen 4,5 millióból alakították ki az új csapadékvíz elvezető rendszert és a teraszt. A több mint 80 cserélt nyílászáró három rétegű és gáztöltésű

 • Szeptember
  A képviselő-testület 17 millió forintot szavazott meg a volt Eötvös iskola halaszthatatlan belső munkálatainak elvégzésére. A salétromos falak vakolását, festését, különböző közműjavításokat, nyílászárók cseréjét, lépcsőjavításokat végeztek el többek között a szakemberek.

 • Szeptember
  Három városi helyszínen üzembe helyezték azokat a szerkezeteket (ivócsapokat), amik képesek minden magyarországi tűzcsapot ivókúttá alakítani. A beruházás értéke mintegy 400 ezer forint.
  Helyszínek: 1. Gárdonyi sportcentrum, extrém pálya, 2. Bányászklub mögötti parkolók, 3. a Táncsics és Fürst utca sarka.

 • Szeptember
  Húszmillió forintba került az uszoda felújítása. A feladatok építész szakipari és gépészeti beavatkozásokat tartalmaztak. Az építész szakipari munkák keretében sor került többek között a vizesblokkok, és a medencetér festésére, a medencetéri fugázások javítására, az öltözőpadok felújítására, a hidegburkolatok, lépcsők javítására, világításkorszerűsítésre, szaunafelújításra. A gépészeti felújítások a vízgépészetet, a távhőrendszert, és a légtechnikát érintették elsősorban.

 • Október
  A Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. augusztus 10-től a Mindszenti út Mester utcai kereszteződés-Bokodi úti vasúti átjáró közötti szakaszán szennycsatorna gerincvezeték rekonstrukciós munkálatokat végzett. A beruházás első ütemének értéke 70 millió forint.

 • November
  27 millió forintba került az az önkormányzati beruházás, aminek keretében megvalósult a volt Eötvös iskola tetőfelújítása.

 • November
  Közel 200 folyóméter hosszúságban került sor a rézsű szakaszos megerősítésére a garázssor felőli oldalon és a kis szigettel szemben a Malom-tónál. A beruházás költsége 3,5 millió forint volt.

 • December
  Összesen 150 millió Ft-os támogatást nyert el Oroszlány Város Önkormányzata a KEOP-5.7.0/15-2015-0332 azonosító számú, Oroszlány Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése I. című projektje keretében. Az új Szolgáltató Városközpont (volt Arany János Iskola) épületének felújítással eddig nem érintett részein 3 rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókat építettek be, a korábban már cseréltekhez hasonlóan szürke színben, így az épület új arculata megőrizte egységességét. Szolgáltató Városközpont épületének bruttó kivitelezési költsége 89,2 millió forint volt.

 • December
  Összesen 150 millió Ft-os támogatást nyert el Oroszlány Város Önkormányzata a KEOP-5.7.0/15-2015-0332 azonosító számú, Oroszlány Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése I. című projektje keretében. Az Oroszlányi Közösségi Színtér épületének eddig felújítással nem érintett részein cserélték ki a nyílászárókat és megtörtént a homlokzat, valamint a tetőfödém hőszigetelése is. A projekt keretében fokozottan energiatakarékos, 3 rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókat építettek be. A Közösségi Színtér épületének teljes bruttó kivitelezési költsége 93,9 millió forint volt. Oroszlány Város Önkormányzata a két projekt megvalósításához 42,9 millió Ft önerőt biztosított. A beruházások az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósultak meg.

Beruházások 2016-ban

 • Január
  Az OKÖ Zrt-től bérelt 120 négyzetméteres, Táncsics úti ökölvívó edzőterem közel 6,5 millió forint önkormányzati támogatásból készült el. A beruházás része 2,3 millió forintért egy 6x6 méteres, nemzetközi versenyekre is alkalmas mobil küzdőtér, melyből Magyarországon összesen tizenkét darab található.

 • Április
  A KEOP keretében 171,5 milliós fejlesztésre került sor a Hamvas Béla Gimnáziumban, ahol teljes energiakorszerűsítés valósult meg a KLIK-el együttműködve. Az önkormányzat 12 millió forinttal támogatta a projektet.

 • Május
  200 millió forintos saját erős beruházás keretében elkészült a posta mögötti terület komplex rehabilitációja. Megújultak az utak, parkolók, járdák, a közvilágítás és a csapadékvíz elvezetés, új utcabútorok, játszóeszközök kerültek telepítésre.

 • Június
  Elkészült a Wescasthoz vezető közel 400 méter hosszú járdaszakasz. Itt az autóbusz megállóhelyek, autóbusz öblök és utasváró felépítmények, valamint a gyalogos járda kialakításával párhuzamosan valósult meg a földben húzódó 35 kV-os nagyfeszültségű kábelek védelembe helyezése, valamint a közvilágítási vezetékek áthelyezése. A beruházás összértéke 30 millió forint.

 • Június
  Murvás kátyúzással és a tartósságot szolgáló hengereléssel újult meg 3 millió forintból a temetőtől az Oroszlányi Bányászati Múzeumhoz vezető, szilárd burkolat nélküli útszakasz.

 • Június
  Bruttó 34 millióba került a volt Arany iskola tetőfelújítása, amit a homlokzat garanciális javítása, és színezése követett. Az épületet díszítő címer restaurálása szintén megtörtént.

 • Június
  Befejeződött az uszoda előtti közvilágítási projekt. A korszerű LED-es kandeláber fényforrások 6 millió forintba kerültek.

 • Július
  27 milliós beruházás keretében újult meg teljesen a műszaki középiskola csapadékvíz és szennyvízelvezető rendszere.

 • Július
  Elkészült a Kertekalja-patak új hídja, ami több mint 4 millió forintba került. Az említett beruházás mellett több vízfolyás környezete is rendezetté vált a Komáromi Víziközmű Társulás együttműködésével.

 • Augusztus
  Felavatták a mintegy 1500 főt befogadó, több mint egymilliárd forintba kerülő sportcsarnokot.

 • Október
  Lazók Zoltán polgármester kezdeményezésére közel 1,5 millió forintból megújult az ’56-osok tere. Restaurálásra került az 1996-ban, Frech Ottó által „Az elesettek emlékére” készített tölgyfa emlékmű, valamint a mellette található, 1989-ben állított kopjafa. Ezen túlmenően a terület rekultivációjára szintén elkészült, és megújult a kőtalapzaton található emléktábla is.

 • Október
  Bruttó 6,6 millió forintba kerültek Malom-tó feletti gyalogos híd felújítási munkái.

 • November
  Bruttó 273 millió forintba került a Mindszenti úti beruházás, aminek keretében 800 méter hosszú szakaszon elkészült a teljes szennyvízcsatorna csere, kiépítették a járdát, a kétoldali csapadékvíz elvezetést, és új burkolatot kapott a kiszélesített útszakasz.

 • November
  Bruttó 37 millió forintból épült meg a Rákóczi-Takács I. u kereszteződésében az a mini körforgalom, amely a balesetveszélyt hivatott enyhíteni. Az elkészült és a forgalomnak átadott csomópont a meglévő négyágú kereszteződés geometriai kialakítását felhasználva, előregyártott műanyag terelőelemek útburkolatba való rögzítésével készült, sárga/fekete színben.

 • December
  Közel 35 millió forintos beruházás keretében fejeződött be a Malomsori óvoda korábban megkezdett energetikai korszerűsítése. Elkészült a teljeskörű hőszigetelés, elbontásra került a használaton kívüli kémény, a hullámpala tetőhéjazat, a beton ablakpárkányok és tetőtéri összeroskadt hőszigetelés.

Beruházások 2017-ben

 • Május
  Közel másfélmillió forintba került az az emlékműfelújítási program, aminek első üteme májusban fejeződött be. A sort az aradi hősők emlékhelye nyitotta, majd azt követte az ’56-osok tere, a Kossuth szobor, a Fáy András tábla, a József Attila szobor és a Trianoni emlékhely.

 • Május
  32 millió forintos önerős beruházás keretében megkezdődött a Népek barátsága utca-Irinyi J. utca tengelyében lévő területek rehabilitációja. Az első ütemben, az Április utcában került sor a parkolók bővítésére és térkövezésére, a járdák felújítására, a közvilágítás korszerűsítésére, egyes közművek cseréjére került sor.

 • Május
  227 millió forintba került a Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 24 lakásos lakóépület komplex felújítása. Az önerős beruházás felavatását követően vehetik birtokba a pályázók a bérlakásokat.

 • Július
  Befejeződött a Rosenberg és Táncsics úti 35 millió forintos járdaépítési program.

 • Augusztus
  Tízmillió forint értékű beruházás valósult meg a Bányászati Múzeum területén.

 • Augusztus

  10 millió forintból valósult meg a Kocsedó emlékhely.

  A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

  Támogató:
  • Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete
  • Támogatás összege: 5 millió Ft
  • Oroszlány város önereje: 5 millió Ft

 • Augusztus
  Felavatták a 3 millió forintba kerülő Szent Borbála szobrot.

 • Szeptember
  Önerős beruházás keretében, 19 millió forintból újult meg a volt Arany iskola tornaterme és a kiszolgáló helyiségek, ahol a küzdősportok képviselői leltek otthonra.

 • November
  Elkészült a Rákóczi út-Táncsics M. út-Bánki Donát utca kereszteződésében saját erős beruházásként a körforgalmú csomópont 19,4 millió forintból

Beruházások 2018-ban

 • Április
  bruttó 34 millió forintba került a sporttelep súlyemelőtermének teljes felújítása.

 • Április
  42 millió forintos, önerős beruházás keretében készültek el a Népek barátsága-Irinyi tengely I/a-b ütem (Dózsa György utcai parkolólemez és a Népek barátsága utca, a Dózsa György–Április utcák közötti szakaszon) munkálatai. A kivitelezés során 32 db merőleges és 6 db párhuzamos parkolóállás került kialakításra.

 • Június
  Bruttó 2 millió forintból megújult az Alkotmány utcai játszótér.

 • Július
  30 millió forintnyi eszközfejlesztés valósult meg a bölcsődében.

 • Szeptember
  32 millió forintos beruházással készült el a streetball pálya, amelynek 70%-a TAO-s forrás volt, s ezt egészítette ki az önkormányzat.

 • Szeptember
  Az önkormányzata folytatta a korábbi években megkezdett járdafelújítási programját, a most befejeződött beruházások 22,8 millió forintba kerültek.

 • Szeptember
  31 millió forintba került az Alkotmány út 56. számú ingatlan (a volt falusi óvoda) Meseliget Óvoda céljára történő felújítása.

 • Október
  30 millió forintba került a BorgWarner gyárnál kiépített buszmegálló a hozzátartozó átjáróval

 • Október
  6,8 millió forintból készült el a temető felé vezető járda

 • December
  9,1 millió forintba került a Bánki Donát utcai új, 20 állásos parkolólemez építése, vele párhuzamosan pedig elkészült a Népek barátsága u. - Bánki Donát utcák közötti, már meglévő parkolólemez 41 álláshellyel történő bővítése 24,5 millió forintból.

Beruházások 2019-ben

 • Május
  19 millió forintba került a Tópart lakóparki és a piaci hidak felújítása

 • Május
  9 millió forintból újultak meg a Táncsics utca megsüllyedt csatornafedelei

 • Június
  Befejeződött a Gárdonyi sportcentrum szigetelése és nyílászáró cseréje. A 40 milliós beruházás egyharmada TAO-s támogatásból, a fennmaradó összeg önkormányzati forrásból valósult meg.

 • Július
  A város önerőből valósította meg azt a mintegy 15 milliós beruházást, aminek keretében a Népek barátsága utcában 170 méter hosszban, a Haraszthegyi úton pedig 80 méter hosszban történt meg az utak újra aszfaltozása.

 • Július
  Közel 7 millió forintba került a Népekbarátsága és a Haraszthegyi utcák kritikus részeinek újraaszfaltozása

 • Szeptember
  160 millió forintba került a Szociális Szolgálat épületének komplex felújítása

Koronavírus
2020. March 30.

Továbbra sincs fertőzött beteg Oroszlányban

Oroszlányban továbbra sincs regisztrált koronavírussal fertőzött személy, viszont 26 fő kötelező karanténban van- közölte Szabó Mihály alpolgármester hétfőn délelőtt a Polgármesteri Hivatalban.

Hír
2020. March 29.

Nyári időszámítás

Megkezdődött a nyári időszámítás, éjjeli 2-kor 3 órára kellett állítani az órákat.

Hír
2020. March 28.

Online autóstalálkozót szerveznek

Online autóstalálkozóra készülnek Oroszlányban március 28-án. A jelentkezőknek csak be kell küldeniük a járművük fotóját, amit a nap végén montázs formájában posztolnak majd.

Koronavírus
2020. March 27.

Kijárási korlátozás!

Pénteki dátummal jelent meg a Magyar Közlönyben a kormány 71/2020. (III. 27.) számú rendelete a kijárási korlátozásról, amely 2020. március 28. napján lép hatályba és 2020. április 11-én hatályát veszti.

Elérhetőségeink

 • Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek