info@oroszlany.hu      +36 (34) 361-444
info@oroszlany.hu      +36 (34) 361-444

Közbeszerzési eljárások

Értékhatár feletti eljárások

közzétéve

Oroszlány Város Önkormányzata a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel közösen folytat le közbeszerzési eljárást az Oroszlányi Bányászati Múzeum fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése érdekében a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretében.


Az eljárás dokumentációja elérhető az alábbi linken keresztül:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001008562018/reszletek


A helyszíni bejárás időpontja: 2018. december 7. (péntek) 10:00

Találkozási helyszín: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.) aulája


Az ajánlatadási határidő: 2018. december 20. 11:00

Ajánlattétel kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) használatával tehető.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.12.20. 11:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás portal_22293_2018.pdf
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Tájékoztatás_határidő_hosszabbitasról.pdf

Értékhatár alatti eljárások

közzétéve

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér az Oroszlány, Závory Zoltán utcában hálózati közvilágítás bővítésére.

Részletek az ajánlati felhívásban.

Ajánlattételi határidő: 2018. december 14. (péntek) 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.12.14. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Závory Zoltán u közvilágítás.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 1 melléklet_ZávoryZ_Alkotmány.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 2 melléklet_ZávoryZ_Káposztás dűlő.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Ajánlat Oroszlány, Závory Zoltán utca közvilágítás bővítése kiépítése.xlsx

Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő nyílt felhívásban ajánlatot kér játszóterek és kutyafuttató őrzésére.

Részletek az ajánlati felhívásban.

Ajánlattételi határidő: 2018. december 14. (péntek) 10 óra

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.12.14. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás 2018_Ajánlattételi_felhívás - Játszóterek_őrzése.pdf

Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tervezési ajánlatot kér közlekedésfejlesztési beruházásokra vonatkozó kiviteli tervdokumentációk készítésére.

Tervezés tárgya:
Az Oroszlány, Népekbarátsága u. 25-37. számok környezetében parkolóhelyek bővítésére vonatkozó kiviteli szintű tervezése, szükség esetén annak engedélyeztetése.

Ajánlattételi határidő: 2018. december 17. (hétfő) 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.12.17. 10:00:00


Oroszlány Város Önkormányzata kivitelezési ajánlatot kér az Oroszlány, Népek Barátsága u. 45. fsz. 1/a szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő felújításának kivitelezésére.


A kivitelezést a 2019. év első felében kell elvégezni a lehető legrövidebb átfutási idővel.


Ajánlattételi határidő: 2018.  december 17. (hétfő) 10:00 óra.


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.12.17. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás 1. Ajánlati felhivas.pdf
.DOCX Ajánlattételi dokumentáció 2. Vall.szerzodes tervezet.docx
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 3. Epiteszeti Muszaki leiiraas.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 4. Rajzi munkarészek.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 5. Szelfogo tetooszerkezet kialakitasa kiegeszites.pdf
.XLS Ajánlattételi dokumentáció 6. Arazatlan kv kiiras_kiegeszitett.xls
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció 7. Ajanlat.xlsx
.PDF Kiegészítő tájékoztatás Felhivas kiegeszites nepek rendelo.pdf

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér az Eszterházy utca 102. számú, 761/2 helyrajzi számú – Oroszlány város Önkormányzata tulajdonában álló – ingatlan közlekedési tárgyú  kiviteli tervdokumentációja készítésére (belső, ételszállítási útvonal kialakítás, intézményen belüli (udvari) gyalogos közlekedés kiépítés, közúti kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás tervezése).

A tervezési terület: Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium (Oroszlány, Eszterházy utca 102., 761/2 hrsz., )

További részletek az ajánlati dokumentációban.


Ajánlattételi határidő: 2018. december 13. (csütörtök) 10:00 óra.


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.12.13. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Benedek EGYMI kiviteli tervezes ajanlati felhivas.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció EGYMI kiviteli 1. sz melleklet.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció EGYMI kiviteli 2. sz melleklet.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Ajánlat közlekedési tárgyú kiviteli tervdokumentáció készítésére.xlsx

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér az Oroszlány, Malomsori Óvoda melletti parkoló hálózati közvilágítás megtervezésére.

A munkával érintett terület: Oroszlány 581/51 helyrajzi számú ingatlan (közterület) Fürst Sándor utca 26-30 számú laktótömb (Oroszlány 581/24 hrsz.) mögött és a Malomsori óvoda között található zúzottköves parkoló területe.

Vállalkozó feladata az érintett parkoló közvilágításának megtervezése hálózati LED közvilágítási kandeláberekkel, figyelembe véve az ajánlattételi felhívás mellékletében található parkolófejlesztési koncepciós terv vonatkozó részét (zöld színnel jelölt II. ütem).

További részletek és előírások az ajánlati felhívásban.

Ajánlattételi határidő: 2018. december 7. (péntek) 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.12.07. 10:00:00

Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlatot kér Svandabereg-patak mederburkolat helyreállítására.

A munkával érintett terület: Oroszlány, 1633 helyrajzi szám alatti ingatlan (Svandabereg-patak) Malom-tó felőli része.

Vállalkozó feladata az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szakvéleményben foglalt műszaki tartalom szerint a Svandabereg-patak mederburkolatának helyreállítása. A munkákhoz szükséges 7 db TB 200/286/150 normál mederburkoló elemet Ajánlatkérő biztosítja. Minden egyéb építőanyag beszerzése Ajánlattevő feladatát képezi.

További részletek az ajánlati dokumentációban.

Ajánlattételi határidő: 2018. december 7. (péntek) 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.12.07. 10:00:00

Oroszlány Város Önkormányzata az Oroszlány Kossuth Lajos utca 11. szám előtti autóbusz megállóhely és a meglévő járda közötti területen térkő burkolattal ellátott, utas peron építését tervezi.
A Kossuth Lajos utca útburkolatát és a járda aszfalt burkolatát a kivitelezési munka nem érinti, változatlanul maradnak. A tervezett peron az autóbuszra való fel és leszállás biztonságát segíti elő,

A beruházás műszaki tartalma a mellékelt dokumentációban olvasható.

Ajánlattételi határidő: 2018. november 30. (péntek) 10 óra

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.11.30. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi_felhívás - Kossuth L u autóbusz peron.pdf
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Tervdokumentáció.zip
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció ÁRAJÁNLAT- Ajánlati lap.xlsx
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció ÁRAJÁNLAT- Árazatlan_költségvetés_v1.xlsx

Oroszlány Város Önkormányzata európai uniós támogatásból finanszírozott projektet valósít meg az EFOP-2.2.3-17-2017-00039 azonosítószámon Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthona épületének fejlesztése címmel.


A projekt keretében a 2840 Oroszlány, Fürst Sándor u. 20. szám alatti épületben működő Családok Átmeneti Otthona teljes átalakítása valósul meg. A projekt keretében ezeddig az intézmény biztosított szakmai támogatást a projekt előkészítéséhez, ugyanakkor mostanra biztossá vált, hogy a projekt megvalósítása elérkezett a megvalósítás szakaszába és azt is tudni lehet, hogy az épületet 2018 február 1. és 2018. április 30. között külső szolgáltatási egységben szükséges helyettesíteni. Ehhez kapcsolódóan szükséges mindennemű szakmai szervezői, előkészítő és lebonyolító munka biztosítása annak érdekében, hogy a projekt szociális szakmai szempontoknak megfelelően, az ellátottak lehető legkisebb kényelmetlenségével illetőleg lehető legkisebb mentális megterhelésével valósulhasson meg.

Ehhez kapcsolódóan kér Oroszlány Város Önkormányzata árajánlatot a projektben történő szakmai vezetői feladatok ellátásában való közreműködésre.

A közreműködés tervezett időszaka: 2018. december 1. – 2019. július 29.

 A feladatellátás keretében havi legalább 75 óra munkavégzés az elvárás a projekt megvalósításával összefüggésben.

A projekt részletes szakmai programját igény esetén külön emailben tudjuk biztosítani. A projekt megvalósításához 88.465.000 Ft támogatási összeg kerül felhasználásra, az ellátottak száma 38 fő.


A szakmai feladatellátás keretében szükséges a projekt megvalósításában közreműködő szociális munkások feladatainak koordinálása mellet mind olyan szakmai szempont érvényre juttatása, mely a projekt megfelelő színvonalú megvalósításához szükséges. Ebben az Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményvezetőjével szükséges egyeztetni.

Intézményvezető: Baráth Domonkos (20/378-5849)

A projekt szakmai vezetői feladatait az alábbiaknak megfelelő végzettségekkel lehet ellátni:

az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. és a családok átmeneti otthonai vonatkozásában a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében bármely felsőfokú végzettséghez kötött munkaköröknek megfelelő képesítés.


Kérjük szíveskedjenek az árajánlat mellékleteként szakmai végzettségét igazoló dokumentumot is becsatolni.

Az árajánlatot kérjük a megadott határidőig, legalább 60 napos érvényességi idővel ellátva, aláírva szíveskedjenek benyújtani a mellékelt ajánlati lapon.

Az árajánlat benyújtható személyesen vagy elektronikus úton.

Személyes benyújtás esetén a kitöltött ajánlati lap zárt borítékban történő benyújtása az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal II. emelet 42. irodájában történhet meg.

email cím: imro.janos@oroszlany.hu

Elektronikus ajánlatadás esetén kérjük az emailhez szíveskedjenek csatolni az aláírt és szkennelt árajánlatukat, mely a mellékelt ajánlati lapon kerülhet benyújtásra.


Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. november 26. (hétfő) 13:00


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.11.26. 13:00:00
Ajánlati szakasz
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Ajánlati_lap_szakmai vezeto efop.xlsx

Oroszlány Város Önkormányzata a csatolt tervdokumentáció alapján az Oroszlány, Erkel Ferenc utca útfelújítási munkáit rendelte meg a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjétől.


A munkák kivitelezésének költsége bruttó 24.150.385,- Ft.

Kérjük mellékelt tervdokumentáció alapján a műszaki ellenőri feladatok ellátásához árajánlatának megküldését 2018. november 19-ig (hétfő) elektronikus úton az alábbi címekre: bartalus.laszlo@oroszlany.hu; és auer.jozsef@oroszlany.hu

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett
Ajánlati szakasz
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció tervdokumentáció

Oroszlány Város Önkormányzata a csatolt tervdokumentáció alapján az Oroszlány, Katona József utca útfelújítási munkáit rendelte meg a kiválasztási eljárás nyertes ajánlattevőjétől.


A munkák kivitelezésének költsége bruttó 13.276.870,- Ft.


Kérjük mellékelt tervdokumentáció alapján a műszaki ellenőri feladatok ellátásához árajánlatának megküldését 2018. november 19-ig (hétfő) elektronikus úton az alábbi címekre: bartalus.laszlo@oroszlany.hu; és auer.jozsef@oroszlany.hu;


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett
Ajánlati szakasz
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció tervdokumentáció

Oroszlány Város Önkormányzata a csatolt tervdokumentáció alapján az Oroszlány, Bánki Donát utcai parkoló építési munkáit rendelte meg a kiválasztási eljárás nyertes ajánlattevőjétől.


A munkák kivitelezésének költsége bruttó 8.869.874,- Ft.


Kérjük mellékelt tervdokumentáció alapján a műszaki ellenőri feladatok ellátásához árajánlatának megküldését 2018. november 19-ig (hétfő) elektronikus úton az alábbi címekre: bartalus.laszlo@oroszlany.hu; és auer.jozsef@oroszlany.hu;


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett
Ajánlati szakasz
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció terdokumentáció

Oroszlány Város Önkormányzata a csatolt tervdokumentáció alapján az Oroszlány, Népek barátsága utcai parkoló építési munkáit rendelte meg a kiválasztási eljárás nyertes ajánlattevőjétől.


A munkák kivitelezésének költsége bruttó 23.852.922,- Ft.

Kérjük mellékelt tervdokumentáció alapján a műszaki ellenőri feladatok ellátásához árajánlatának megküldését 2018. november 19-ig (hétfő) elektronikus úton az alábbi címekre: bartalus.laszlo@oroszlany.hu; és auer.jozsef@oroszlany.hu;

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett
Ajánlati szakasz
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció tervdokumentáció

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér építőanyagok beszerzésére.

A beszerezni kívánt anyagok részletezése:
o TB 200/286/150 normál meder burkolóelem (Csomiép) – 7 db

Ajánlattételi határidő: 2018. november 15. (csütörtök) 14:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.11.15. 14:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS_14-TG_306-7_2018.pdf

A beszerzés tárgya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő Testülete 156/2018. (IX.18.) Kt. határozatban foglalt felhatalmazás alapján 160 millió Ft összegű hitelfelvétel az önkormányzati tulajdonú bérlakások fejlesztésének finanszírozása céljából a következők szerint

Futamidő: 5 év

Hitel lehívása: 2019. évben

Törlesztés kezdete: 2020 év


Az ajánlatkérő kiköti az előtörlesztés lehetőségét

Időbeli ütemezés: a szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. december

Ajánlattételi határidő: 2018. november 23. (péntek) 9 óra


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.11.23. 9:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás 1 - Ajánlati felhivas 160m Ft hitel.pdf
.DOCX Ajánlattételi dokumentáció 2 -Felolvasolap 160m Ft hitel.docx
.PDF Ajánlattételi dokumentáció mk18151.pdf
.PDF Kiegészítő tájékoztatás 160m hitelfelvetel kiegeszito tajekoztatas.pdf
.PDF Melléklet 001_Zarszamadas_es_mellekletei_2017.pdf
.PDF Melléklet 002_Zarszamadas_eloterjesztes.pdf
.PDF Melléklet 003_Zarszamadas_eloterjesztes_mellekletek.pdf
.PDF Melléklet 004_Osszevont_(konszolidalt)_beszamolo_2016.pdf
.XLS Melléklet 005_Osszevont_(konszolidalt)_beszamolo_2016.xls
.PDF Melléklet 006_Osszevont_(konszolidalt)_beszamolo_2017.pdf
.XLS Melléklet 007_Osszevont_(konszolidalt)_beszamolo_2017.xls
.PDF Melléklet 008_Konyvvizsgaloi_jelentes_zarszamadas_2016.pdf
.PDF Melléklet 009_Konyvvizsgaloi_jelentes_zarszamadas_2017.pdf
.PDF Melléklet 010_Idokozi_koltsegvetesi_jelentes_2018_10_ho.pdf
.XLS Melléklet 011_Idokozi_koltsegvetesi_jelentes_2018_10_ho.xls

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér áramvételi helyek létesítésére a Szent Borbála téren (hrsz.: 878/2), melyek rendezvények áramellátását biztosítják.

Részletek az ajánlati felhívásban.


Ajánlattételi határidő: 2018. november 16. (péntek) 9:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.11.16. 9:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás 1. Ajánlattételi felhívás.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció 2. Ajánlat.xlsx
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 3. Térképrészlet.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 4. Légi felvétel.pdf

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér az ebrendészeti telep részére fűtőpanelek beszerzésére.

A fűtőpanelekre vonatkozó adatok:
Mennyiség: 12 db
Teljesítmény: 70 W
Funkció: állatok alá, földre helyezhető fűtőpanel
Méret: kb. 100 cm X 40 cm X 10 cm (hozzávetőleges)


Részletek az Ajánlati felhívásban!


Ajánlattételi határidő: 2018. november 13. (kedd) 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.11.13. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS_ebrendészeti_telep_12_db_fűtőpanel.pdf


Az Oroszlány, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok vendég parkolóból jelenleg használt hulladék tároló rész áthelyezési munkáinak elvégzésére kérünk árajánlatot az alábbiak szerint:


·         A meglévő kiemelt szegély elbontása 8 fm hosszban

·         2 m3 föld kiemelés és elszállítás 25 cm vastagságban 8 m2 felületen az új tároló térburkolat helyén, tükörkészítéssel

·         Kerti szegély készítés 8 fm hosszban

·         Kiemelt szegély építés 1 fm hosszban, (a megmaradó szegély befordítása)

·         Térkő ágyazat készítés 15 cm vastagságban

·         Térkő burkolat készítés a meglévő 10x20 cm-es térkővel megegyezően, ágyazati réteggel


·         Járda felújítása, új járdaburkolat készítése a meglévő járdaburkolatra dilatáció kialakításával, 6 cm vastagságban C 20/25-XCI-16 minőségű betonnal 10 m2 felülettel, zsaluzással.


 Helyszíni szemle és felmérés lehetőségét biztosítjuk, telefonon történt előzetes egyeztetés alapján.


Kérem, hogy a részletezett műszaki tartalom alapján a  formai követelményeknek megfelelően szíveskedjenek ajánlatukat elkészíteni és benyújtani!


Az ajánlattételi határidő: 2018. október 31. (szerda) 1000 óra.


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.10.31. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi dokumentáció sportcs kukak fotok.pdf

Oroszlány Város Önkormányzata kivitelezési ajánlatot kér az Oroszlány, Népek Barátsága u. 45. fsz. 1/a szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő felújításának kivitelezésére.

Ajánlattételi határidő: 2018.  október 15., (hétfő) 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.10.15. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás 1. Ajanlati felhivas nepek rendelo.pdf
.DOCX Ajánlattételi dokumentáció 2. Váll.szerződés-tervezet.docx
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 3. E´pi´te´szeti Mu?szaki lei´ra´s.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 4. Rajzi munkarészek.pdf
.XLS Ajánlattételi dokumentáció 5. Arazatlan kiiras.xls
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció 6. Ajanlat.xlsx

Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlatot kér az Oroszlány, Mészáros Lajos utca 2a-2b számú (Oroszlány 628/8 hrsz.) és Rosenberg utca 1-3 számú (Oroszlány 628/7 hrsz.) laktótömbök elé hálózati közvilágítás kiépítésére.

Részletek az ajánlati felhívásban.

Ajánlattételi határidő: 2018. október 5. (péntek) 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.10.05. 10:00:00

Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány Város Közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki, részletek a pályázati felhívásban.


Ajánlattételi határidő: 2018. október 17. (szerda) 10 óra

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.10.17. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás nemkozmu szennyviz ajanlati.pdf
.DOC Ajánlattételi dokumentáció 2._felolvasolap_nem közművel gyűjtött szennyvíz.doc

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér köztéri bútorok beszerzésére.


Ajánlattételi határidő: 2018. szeptember 28. (péntek) 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS_köztéri_bútor_3_pad.pdf

Az Oroszlány, Mindszenti utcai kijelölt gyalogátkelőhely kivitelezési munkáinak elvégzésére kérünk árajánlatot a mellékelt ajánlattételi felhívás alapján.

Helyszíni szemle és felmérés lehetőségét biztosítjuk, telefonon történt előzetes egyeztetés alapján.

Kérem, hogy az ajánlattételi felhívás alapján a tartalmi és formai követelményeknek megfelelően szíveskedjenek ajánlatukat elkészíteni és benyújtani!


Az ajánlattételi határidő: 2018. szeptember 7. (péntek) 1000 óra.


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.09.07. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás - Mindszenti_utcai_kijelölt_gyalogos-átkelőhely.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Ajánlati lap - ÁRAJÁNLAT.xlsx
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció mindszenti gyalogatkeloTervdokumentáció.zip

Oroszlány Város Önkormányzata a saját belső eljárásrendje szerinti közbeszerzési értékhatár alatti kiválasztási eljárás keretében a TAVAINK ÁLTAL - Oroszlány (Majk) - Kecskéd - Környe - Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér menti kerékpárúthoz című, TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódóan ezúton kér ajánlatot a projekt során megvalósuló 12,815 km hosszúságú Oroszlány – Tatabánya közötti kerékpárút kivitelezési munkái műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására.

Részletek az ajánlati felhívásban.


Ajánlattételi határidő:  2019. augusztus 29. (szerda) 10:00 óraAzonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.08.29. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás muszaki ellenori felhivas top311.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Ajánlat_mellenorzes top311.xlsx

Oroszlány Város Önkormányzata hulladékgyűjtő konténer tároló hely kialakítására kér ajánlatot az ajánlati felhívásban foglaltak szerint a Takács Imre u. 45. épület melletti területhez.


Ajánlattételi határidő: 2018. augusztus 24. (péntek) 10:00

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.08.24. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlati felhívás_hulladékgyűjtő konténer tároló kialakítása.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Ajánlat kivitelezésre.xlsx

Oroszlány Város Önkormányzata ezúton kér ajánlatot a városi temetőben tervezett Ravatalozó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére.


Ajánlattételi határidő:  2018. augusztus 29. (szerda) 10:00

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.09.07. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás ajanlati felhivas ravatalozo.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció szerzodes tervezet.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Ajánlat ravatalozó tervezésére.xlsx

 

Az Oroszlány, Alkotmány utca 55. szám alatti Szlovák Tájház szerszámtároló felújítási munkáinak elvégzésére kérünk árajánlatot a mellékelt ajánlattételi felhívás alapján.


Helyszíni szemle és felmérés lehetőségét biztosítjuk, telefonon történt előzetes egyeztetés alapján (Auer József).


Kérem, hogy az ajánlattételi felhívás alapján a tartalmi és formai követelményeknek megfelelően szíveskedjenek ajánlatukat elkészíteni és benyújtani!


A meghosszabbított ajánlattételi határidő: 2018. október 5. (péntek) 830 óra.


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.10.05. 8:30:00
Ajánlati szakasz
.DOCX Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás szerszámtároló.docx

Tisztelt Ajánlattevő!

 

Oroszlány Város Önkormányzata a csatolt tervdokumentáció alapján az Oroszlány, Táncsics Mihály úti „BorgWarner” autóbusz megállóhely  átépítési munkáit rendelte meg a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjétől.

A munkák kivitelezésének költsége 23.750.000,. Ft + ÁFA.

Kérjük mellékelt tervdokumentáció alapján a műszaki ellenőri feladatok ellátásához árajánlatának megadását 2018. augusztus 13. (hétfő) 14:00-ig elektronikus úton az alábbi címekre: bartalus.laszlo@oroszlány.hu és auer.jozsef@oroszlany.hu

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.08.13. 14:00:00
Ajánlati szakasz
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció BorgWarner_autóbusz_megálló - Táncsics_M_út.zip

Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlatot kér a volt Ady Mozi épületének bontására, tereprendezésére.

Az eljárás típusa:

Közbeszerzési értékhatárt EL NEM ÉRŐ értékű beszerzési eljárás.

Pontos műszaki tartalom az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint!


Ajánlattételi határidő: 2018. augusztus 23. (csütörtök) 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.08.23. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Ady Mozi bontás_.pdf
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció 2015_11_Felmérési tervek_BME.zip
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Tartószerkezeti szakvélemény_2018_április.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Váll.szerződés-Ady Mozi bontás_Tervezet.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció pontkiosztás-bontás.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Ajánlat Ady mozi bontására.xlsx

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér az Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonában lévő Alkotmány út 56. sz. alatti ingatlan udvarán a terület rendezésére.

Részletek az ajánlati felhívásban.

Ajánlattételi határidő: 2018. július 19. 10:00 óra.Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.07.19. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Microsoft Word - AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS_Alkotmány_út_56_udvar.pdf

Az Oroszlány, Táncsics Mihály úti óvoda pancsoló felújítási munkáinak elvégzésére kérünk árajánlatot a mellékelt ajánlattételi dokumentáció alapján.


Helyszíni szemle és felmérés lehetőségét biztosítjuk, telefonon történt előzetes egyeztetés alapján.


Kérem, hogy az ajánlattételi felhívás alapján a tartalmi és formai követelményeknek megfelelően szíveskedjenek ajánlatukat elkészíteni és benyújtani!


Az ajánlattételi határidő: 2018. július 12. (csütörtök) 10 óra.


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.07.12. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás ajanlati felhivas tancsics ovoda pancsolo.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Költségvetés árazatlan.xlsx

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér Oroszlány város polgárai médiahasználati szokásainak kutatása tárgyban.

A feladatellátás keretében kutatási és elemzési tevékenység körébe eső részletes tanulmányt szükséges elkészíteni „Oroszlány város polgárainak médiahasználati szokásairól és az információ áramlással, illetve a kulturális és művelődési lehetőségekkel kapcsolatos igényfelmérésről” gondolat alapul vételével az alábbiak szerint:

·         Média használati szokások Feltérképezése, igényfelmérés

·         Általános Hangulatmérés, közösségi élet vizsgálata, lehetőségei

·         fejlesztési területek prioritási rangsora


A kutatás eszköze a kérdőíves kutatás, névtelen telefonos kérdőíves megkereséssel (átlagosan 15 perc/fő időtartammal). A kutatási minta elemszáma: 500 fő, célcsoportja: 15 év feletti városi lakosok.

Ajánlattétellel kapcsolatos további részletek az ajánlati felhívásban.


Ajánlattételi határidő: 2018. július 9. (hétfő) 10:30 óra


 


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.07.09. 10:30:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás ajanlati felhivas mediakutatas.pdf
.DOCX Ajánlattételi dokumentáció felolvasólap-médiahasználati szokások felmérése.docx

Oroszlány Város Önkormányzata árajánlatokat kér be az alábbi témákban:

Tervezés tárgya:
I. az Oroszlány, Táncsics Mihály út 31-41. számok környezetében parkolóhelyek bővítésére
II. az Oroszlány, Népekbarátsága u. 6-10. számok – Bánki Donát utca között parkolóhelyek bővítésére
III. az Oroszlány, Erkel Ferenc utca pormentes szilárd burkolattal történő megépítésére
IV. az Oroszlány, Katona József utca Arany János – József Attila utcák közötti szakaszának pormentes szilárd burkolattal történő megépítésére
vonatkozó kiviteli szintű tervezése, szükség esetén annak engedélyeztetése.


Ajánlattételi határidő: 2018. július 12. (csütörtök) 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.07.12. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi_felhívás - Közlekedésfejlesztés - 2_db_parkoló-Erkel-Katona.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció I_Táncsics_parkoló.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció II_Népekbarátsága_parkoló.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció IV_Erkel_Ferenc_utca.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció IV_Katona_József_utca.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Ajánlat_tervezésre - Közlekedésfejlesztés - 2_db_parkoló-Erkel-Katona.xlsx

Oroszlány Város Önkormányzata tervezői ajánlatokat kér be az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephelyének bővítésére vonatkozó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére az ajánlati felhívásban jelzettek szerint.


Ajánlattételi határidő: 2018. június 22. (péntek) 10:00.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.06.22. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Bölcsőde_ajánlattételi felhívás.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 1. Melléklet_Bölcsőde_fejlesztés.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 2. melléklet.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 3.melléklet.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Bölcsőde-tervezési szerződés.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Ajánlat tervezésre2.xlsx


Az Oroszlány 878/10 hrsz-ú földrészleten lévő lépcső átépítési és korszerűsítési munkáinak elvégzésére kérünk árajánlatot a melléket ajánlattételi dokumentáció alapján.


Helyszíni szemle és felmérés lehetőségét biztosítjuk, telefonon történt előzetes egyeztetés alapján.


Kérjük, hogy a felhívásban és a dokumentációban jelzett tartalmi és formai követelményeknek megfelelően szíveskedjenek ajánlatukat elkészíteni és benyújtani!


Az ajánlattételi határidő: 2018. július 2. (hétfő) 10 óra.


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.07.02. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás ajanlattatli katolikus templom lepcso.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Lépcső meglévő állapot .pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Lépcső tervezett állapot .pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Költségvetés kattemplom lepcso.xlsx

Humusz leszedés hozzávetőlegesen 10 cm vastagságban, összesen 10.727 m2-en, a kerékpárút nyomvonalán kitűzött 5 helyszínen, a helyszínen tartózkodó régész irányításával. A munkavégzés időpontja: a régészeti szakemberrel egyeztetve, várhatóan 2018 június-július.

A munkához köröm nélküli széles rézsűkanál és nyitható első kanál szükséges. A munkagép gémjének 180 fokban elforgathatónak kell lennie. A hasonló régészeti munkák tapasztalatai alapján legjobban az összekerék-hajtású kombitraktor vált be.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.06.15. 9:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Ajánlattételi felhívás
.PDF Melléklet Régészeti helyszínek (légi fotók)
.PDF Melléklet Térképes helyszínrajz
.XLSX Melléklet Térképes helyszínrajz

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatokat kér a 2018. évi egészségügyi prevenciós programjának megvalósításához az alábbiak szerint:

Ajánlat a következő 5 részre tehető, egy vagy több részre. Ajánlatkérő a nyertes gyógyszerszállítót részenként külön-külön választja ki.

Részletes részvételi feltételek a kiadott ajánlati dokumentációban találhatóak.

Ajánlattételi határidő: 2018. május 24. (csütörtök) 10 óra

Ajánlat leadásának helye, módja:

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. Dr. Molnár Miléna aljegyző, II. emelet 43. iroda, email: molnar.milena@oroszlany.hu


Ajánlati részek:

1)      HPV elleni védőoltás a 13 éves fiúk részére

megnevezés: Humán papillomavírus vakcina

részvételre jogosultak:

A 13 éves fiúk létszáma: ~ 100 fő

Oltóanyag mennyisége: 2 db/fő

2)      Rota vírus elleni védőoltás:

a térítésmentes oltási programban részvételre jogosult gyermekek száma: ~200 fő

3)      Pneumococcus elleni védőoltás a 65 éven felüliek részére

megnevezés: konjugált vakcina

részvételre jogosultak: 65 év feletti oroszlányi lakosok

Oltóanyag mennyisége: 1 db/fő

4)      Bárányhimlő elleni védőoltás

megnevezés: varicella elleni oltóanyagok

Varilrix (gyártó GlaxoSmithKline) vagy Varivax (gyártó: MSD Pharma Hungary) oltóanyag

a térítésmentes oltási programban részvételre jogosultak: a 16 hónapos korú gyermekek

Oltóanyag mennyisége: 1 db/fő

5)      Kullancs-encephalitis elleni védőoltás;

      részvételre jogosultak: fertőzésnek kitett városi alkalmazottak
Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.05.24. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás ajanlati felhivas mod oltoanyag.pdf
.DOC Ajánlattételi felhívás 2.felolvasolap_oltoanyag_beszerzes-2018..doc

Az Oroszlány, Táncsics Mihály úti „BorgWarner” autóbusz megállóhely átépítése a mellékelt műszaki dokumentáció szerint.

Munkaterület átadás tervezett időpontja: 2018. május 28. 10 óra

A beruházás teljesítési határideje: A szerződéskötéstől számított 2 hónap.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.05.24. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Műszaki dokumentáció
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció javított költségvetés kiírás
.PDF Kiegészítő tájékoztatás 1. kiegeszito tajekoztatas.pdf
.DOCX Közbeszerzési dokumentumok Felolvasólap
.DOCX Közbeszerzési dokumentumok Szerződéstervezet

Oroszlány Város Önkormányzata tervezési ajánlatot kér 2 db kijelölt gyalogos-átkelőhely építésének kivitelezési tervdokumentáció készítésére.

Tervezés tárgya:
I. az Oroszlány, Mindszenti utca cca. 0+850,0 km szelvényében tervezett gyalogos-átkelőhely kialakításának
II. az Oroszlány, Mészáros Lajos utca cca. 0+810,0 km szelvényében tervezett gyalogos-átkelőhely kialakításának
kiviteli szintű tervezése, engedélyeztetése.

Ajánlattételi határidő: 2018. április 27. (péntek) 10:00 óra.


További információ:

Bartalus László (osztályvezető)

+36(20)/264-9432 ill. bartalus.laszlo@oroszlany.hu.


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.04.27. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi_felhívás - Kijelölt_gyalogos-átkelőhelyek.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Ajánlat_tervezésre - Kijelölt_gyalogos-átkelőhelyek.xlsx
.PDF Melléklet helyszinek gyalogatkelo.pdf

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér kivitelezési tervdokumentáció és tervezői költségbecslés elkészítésére a mellékelt helyzetleírás és tervezési szempontok szerint.

Tervezési terület Oroszlány Város Óvodái ideiglenes jelleggel történő bővítésére: a volt Petőfi Óvoda (oroszlányi 1314 helyrajzi szám alatti ingatlan) Alkotmány út 56. számú épülete.

A tervezett átalakítás/felújítás nem engedélyköteles.

A terv munkaközi állapotban egyeztetendő a megrendelő képviselőivel.

Megrendelő a lehető legkorábbi határidőre kéri a terv elkészítését – az építési közbeszerzési eljárás elindításához –, lehetőség szerint 2018. május 31-éig.

Az ajánlat terjedjen ki a terv elkészítésére, az ellenszolgáltatásra, és a tervezési határidőre.

Ajánlattételi határidő: 2018. április 20., péntek 10:00 óra.


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.04.20. 10:00:00 2018.04.23. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Ajánlati felhivas.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Helyzetleiras_ tervezesi program.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 3. alaprajzi vázlat.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció 4. Helyiségek kimutatása.xlsx
.PDF Ajánlattételi dokumentáció google utcakep.pdf
.DOC Ajánlattételi dokumentáció 6. Tervezési szerződéstervezet.doc
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció 7. Ajánlat tervezésre.xlsx

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér az Oroszlány, Alkotmány úti játszótér játszóeszközeinek felújítására a mellékelt ajánlati felhívásban foglaltak szerint.


Ajánlattételi határidő:

2018. április 23. (hétfő) 10:00

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlati felhívás

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér játszótéri eszközök és alkatrészek beszerzésére.


Részletes feltételek a felhívásban.


Ajánlattételi határidő: 2018. április 3. 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Megkezdett 2018.04.06. 10:00:00
Részvételi szakasz
.PDF Ajánlattételi dokumentáció ajalatteteli jatszoteri eszk.pdf

Korábbi eljárások

közzétéve

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér építőanyagok beszerzésére.

Részletek az ajánlati felhívásban.

Ajánlattételi határidő: 2018. december 11. (kedd) 10:00 óra


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredménytelen 2018.12.11. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS_14-TG_44-60_2018.pdf
Értékelési szakasz
.PDF Tájékoztató az eljárás eredményéről epitoanyagok beszerzese eredmeny.pdf

A munka lényeges tartalma: az eszközök szakszerű fel-, és leszerelése, szükség szerinti karbantartása, üzembe helyezése, árammal való ellátása, felügyelete/karbantartása az ünnepi időszakban, oszlopcsatlakozó dobozok számának bővítése a szükséges számban, eszközök visszahelyezése a raktárba, E.on engedélyeztetés/kapcsolattartás szükség szerint.


A felszerelés és üzembe helyezés legkésőbbi befejezési határideje 2018. november 30.Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes
Ajánlati szakasz
.DOCX Ajánlattételi felhívás 1. Ajánlattételi felhívás.docx
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 4. Térképrészletek.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 5. Térkép_Rákóczi-Takács körforgalom.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 6. Térkép_Rákóczi-Táncsics körforgalom.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 7. Diszvilagitas_szereles_munkabiztonsagi_eloirasai_2017.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció 2. Ajánlat.xlsx
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció 3. Fénydekorációs eszközök leltára 2018. 04.xlsx

Oroszlány Város Önkormányzata kivitelezési ajánlatot kér parkolólemez-bővítési beruházásra.


A munkával érintett terület: Oroszlány, 512/73 helyrajzi szám alatti ingatlan NKM Oroszlányi Szolgáltató ZRt. Bánki Donát utcai telephelyének parkolója és a mellette lévő garázstelep közé eső területe.


Részletek az ajánlati felhívásban.


Ajánlattételi határidő: 2018. október 26., (péntek) 8:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2018.10.26. 8:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi_felhívás - Bánki Donát utca parkolólemez bővítés.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Váll.szerződés-parkolólemez bővítés_Tervezet_Bánki Donát utca.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 1847_04_mintaksz.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció 1847_0301_helyszin.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció 1847_06_KK.xlsx

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatokat kér a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú, TAVAINK-ÁLTAL című projekt nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására.

Részletek az ajánlati dokumentációban.


Ajánlattételi határidő: 2018. október 26. (péntek) 12:00

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2018.10.26. 12:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajanlati felhivas nyilvanossag biztositasa top311.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Ajánlati_lap_nyilvanossag top311.xlsx
.PDF Ajánlattételi dokumentáció projekt kommunikacios terv reszletezo.pdf
Értékelési szakasz
.PDF Tájékoztató az eljárás eredményéről osszegzes az eljaras eredmenyerol top311 nyilvanossag.pdf

Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlatot kér útfelújtási beruházásra a mellékelt dokumentációban szereplő feltételek szerint.

Ajánlattételi határidő: 2018. október 15., (hétfő) 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2018.10.15. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi_felhívás - Erkel F utca korszerűsítése.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Váll.szerződés-Erkel F utca_Tervezet.pdf
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Tervdokumentáció_ErkelF utca.zip
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Költségvetési_kiírás - Erkel Ferenc u felújítása.xlsx

Oroszlány Város Önkormányzata a fennálló parkolási problémák enyhítésére új, szilárd burkolatú parkolók kialakítása mellett döntött. Ennek keretében az oroszlányi Népekbarátsága u. 6-10. – Bánki Donát utca 53-55. és Dózsa György utca 23-27. számú tömbök környezetében, a tömbök által határolt zöldterület terhére, 44 beállásos parkolólemezt kíván kialakítani. Ezen munka elvégzésére várjuk a kivitelezői árajánlatokat.


Ajánlattételi határidő: 2018. október 15., (hétfő) 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2018.10.15. 10:00:00

Oroszlány Város Önkormányzata a fennálló parkolási problémák enyhítésére új, szilárd burkolatú parkolók kialakítása mellett döntött. Ennek keretében az oroszlányi Táncsics Mihály út 39-41. számú tízemeletes lakótömb környezetében, annak keleti oldalán található zöldterület helyén 26 beállásos parkolólemezt kíván kialakítani.


Ajánlattételi határidő: 2018. október 15., (hétfő) 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredménytelen

Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlatot kér útfelújtási beruházásra a mellékelt dokumentációban szereplő feltételek szerint.

Ajánlattételi határidő: 2018. október 15., (hétfő) 10:00 óra.


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2018.10.15. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi_felhívás - Katona József utca korszerűsítése.pdf
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció Tervdokumentáció_KatonaJ utca.zip
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Költségvetési_kiírás - Katona József utca felújítása.xlsx
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Váll.szerződés-Katona József utca_Tervezet.pdf

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatokat kér „1 db fogorvosi szék (fogászati kezelőegység) beszerzése érdekében az oroszlányi egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódóan.

Részletek az ajánlati felhívásban!

Ajánlattételi határidő: 2018. szeptember 26. (szerda) 15 óra

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2018.09.26. 15:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás ajanlati felhivas fszek.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció muszaki leiras fszek.pdf
.DOCX Ajánlattételi dokumentáció SZERZŐDÉSTERVEZET-fogorvosi szék.docx
.PDF Kiegészítő tájékoztatás alternativ muszaki leiras fogorvosi szek.pdf

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 67/2018. (IV.24.) Kt. határozata értelmében: „Oroszlány Város Önkormányzata az „Oroszlány, Népekbarátsága – Irinyi tengely, I/b-2. ütem (Népekbarátsága utca 2. ütem a Havasi M. – Április utcák közötti szakaszon) közlekedésfejlesztési” beruházás megvalósítására keres kivitelezőt a kiadott műszaki dokumentációnak megfelelően közbeszerzési eljárás keretében.

K.É.16512/2018. eljárás

Helyszíni bejárás időpontja:

2018. szeptember 18. (kedd) 10:00

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 43. iroda


Ajánlattételi határidő: 2018. szeptember 28. (péntek) 9:00 (EKR rendszer)

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredménytelen 2018.09.28. 9:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlati felhívás
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció műszaki dokumentáció

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér a csatolt dokumentumokkal „Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthona épületének fejlesztése” című támogatott projekt kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzésére.


 

Ajánlattétel határideje (elektronikus formában): 2018. szeptember 14 (péntek) 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2018.09.14. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajanlati felhivas csáo muszaki ellenorzes.pdf
.XLS Ajánlattételi dokumentáció 2. Ajánlat.xls
.DOC Ajánlattételi dokumentáció 3. Musz.ell.szerződéstervezet.doc
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció 4. CSÁO műszaki dokumentáció.zip

  Az Oroszlány, Csákvári utcai –Városi Temetőhöz vezető- járdaszakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére kérünk árajánlatot a mellékelt ajánlattételi felhívás alapján.


Helyszíni szemle és felmérés lehetőségét biztosítjuk, telefonon történt előzetes egyeztetés alapján.


Kérem, hogy az ajánlattételi felhívás alapján a tartalmi és formai követelményeknek megfelelően szíveskedjenek ajánlatukat elkészíteni és benyújtani!


Az ajánlattételi határidő: 2018. szeptember 11. (kedd) 1000 óra.


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi_felhívás - 2018_Városi_Temetőhöz_vezető_járda.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Ajánlati lap - ÁRAJÁNLAT.xlsx
.ZIP Ajánlattételi dokumentáció temeto jarda terv.zip
Értékelési szakasz
.PDF Tájékoztató az eljárás eredményéről vegleges ajanlatok adatai.pdf

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér köztéri bútorok beszerzésére.

I. Kültéri pad:
Mennyiség: 3 db

II. Kültéri hulladékgyűjtő
Mennyiség: 2 db

Ajánlattételi határidő: 2018. augusztus 28. (kedd) 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2018.08.28. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi dokumentáció AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS_köztéri_bútor pad_kuka.pdf
Értékelési szakasz
.PDF Tájékoztató az eljárás eredményéről Feljegyzés_14-TG_68-26_2018_AJ.pdf

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér építőanyagok beszerzésére.

Részletek az ajánlati felhívásban.

Ajánlattételi határidő: 2018. augusztus 27. (hétfő) 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2018.08.27. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS_14-TG_44-44_2018.pdf
Értékelési szakasz
.PDF Tájékoztató az eljárás eredményéről epitoanyagok beszerzese eredmeny.pdf

A kihelyezni kívánt köztéri utcabútorok mennyisége és az elvégzendő munka jellege az alábbiak szerint:

I. Kültéri pad:
Mennyiség: 27 db

II. Kültéri hulladékgyűjtő:
Mennyiség: 40 db

További részletek az ajánlati felhívásban

Ajánlattételi határidő: 2018. augusztus 9. 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2018.08.09. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Microsoft Word - AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS_27_pad_40_hgy_kihelyezésére.pdf
Értékelési szakasz
.PDF Tájékoztató az eljárás eredményéről Feljegyzés_köztéri_bútorok_kihelyezésére.pdf

A tervezett kutatás során a média használati szokásokat kell feltérképezni a következő szempontok szerint:

-  Média használati szokások Feltérképezése, igényfelmérés

-  Általános Hangulatmérés, közösségi élet vizsgálata, lehetőségei

- Fejlesztési területek prioritási rangsora


Módosított ajánlattételi határidő: 2018. augusztus 13. (hétfő) 10:00 óra


Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2018.08.13. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás ajanlati felhivas mediahasznalat felmeres.pdf
.DOCX Ajánlattételi dokumentáció felolvasólap-médiahasználati szokások felmérése.docx
Értékelési szakasz
.PDF Tájékoztató az eljárás eredményéről ajanlatok osszegzese mediafelmeres.pdf

Oroszlány Város Önkormányzata a Családok Átmeneti Otthona épületének fejlesztése tárgyban közbeszerzési eljárást indított z EFOP-2.2.3-17-2017-00039 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódóan.

Az eljárás dokumentációja az alábbi linken keresztül elérhető:

https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000310842018/reszletek


Ajánlattételi határidő: 2018. július 24. (kedd) 9:00

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2018.07.24. 9:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás eljárást megindító felhívás-portal_11653_2018.pdf

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér útbaigazító táblák beszerzésére és telepítésére.

Részletek az ajánlattételi felhívásban.


Ajánlattételi határidő: 2018. július 2. (szerda)  14:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2018.07.25. 14:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS_Útbaigazító_tábla.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Német_Nyíres_Juhos_Kenyérgyári_dűlők.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Majk_Malom_dűlő_Káposztás_dűlő.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Horváthegyi_Hamuházi_Labancberki_dűlő.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Erőműi-tó part.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Ajánlati_lap_útbaigazító_tábla.xlsx
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Útbaigazító táblák.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Melléklet_útbaigazító_táblák_és_oszlopok_mennyiségei.pdf
Értékelési szakasz
.PDF Tájékoztató az eljárás eredményéről Feljegyzés_Útbaigazító_táblák_jó.pdf

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér utcanév táblák elkészítésére.


Ajánlattételi határidő: 2018. július 24. (kedd) 10:00 óra

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2018.07.24. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Microsoft Word - AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS_Utcanév_táblák.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Microsoft Word - Utcanév táblák plusz jelöléssel.pdf
.PDF Ajánlattételi dokumentáció Egyszerű kivitelű utcanévtábla igény.pdf
.XLSX Ajánlattételi dokumentáció Ajánlati_lap_utcanév_tábla.xlsx
Értékelési szakasz
.PDF Tájékoztató az eljárás eredményéről utcanevtabla eljaras eredmenye.pdf

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatokat kér kültéri padok és kültéri hulladékgyűjtő beszerzésére.

Részletek az ajánlattételi felhívásban.


Ajánlattételi határidő: 2018. július 11. (szerda) 10:00 óra.

Azonosító Állapot Részvételi határidő Ajánlati határidő Értékelési határidő
Eredményes 2018.07.11. 10:00:00
Ajánlati szakasz
.PDF Ajánlattételi felhívás Köztéri_utcabútorok_beszerzése_2018_07_09.pdf
Értékelési szakasz
.PDF Tájékoztató az eljárás eredményéről Feljegyzés_köztéri_bútorok_beszerzésére_eredmeny.pdf

Az Oroszlány, Móricz Zsigmond utca 2. szám, 1975/1 hrsz. alatti orvosi rendelő és szolgálati lakás, belső udvar felőli oldalán a nyaktag rész (bádogos, kőműves és tetőfedő) karbantartási munkáinak elvégzésére keres vállalkozót Oroszlány Város Önkormányzata.

Pontosabb részletek az Ajánlati felhívásban.

Ajánlattételi határidő: