Humán, Szociális, Igazgatási Osztály

Ügyfélfogadás
Hétfőnincs ügyfélfogadás
Keddnincs ügyfélfogadás
Szerda0800 - 1200, 1300 - 1600
Csütörtök0800 - 1200, 1300 - 1600
Pénteknincs ügyfélfogadás

Osztályvezető

Szemző Ildikó
osztályvezető

Szociális csoport

Szociális rászorultságtól függő rendszeres, rendkívüli pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos ügyek intézése történik.

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes!
(1993. évi III. tv. 16. §)

 • Eljáró hatóság: Oroszlány Város Polgármestere, valamint Oroszlány Város Jegyzője
 • Eljáró hatóság illetékességi területe: Oroszlány város teljes közigazgatási területe
 • Postacím: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
 • Telefonszám: +36 (34) 361-444
 • Telefax szám: +36 (34) 361-182
 • E-mail cím: hivatal@oroszlany.hu

Szociális ügyintézők

Becsiné Kiss Ágnes
gyámügyi ügyintéző
Ügytípusok
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
 • Rendkívüli települési támogatás
 • Diákok közlekedési támogatása
Kárpáti Diána
szociális ügyintéző
Ügytípusok
 • Rendszeres települési támogatás – a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
 • Rendkívüli települési támogatás
Kiss Regina
szociális referens
Ügytípusok
 • Humán Bizottság hatáskörébe tartozó ügyek
 • Tehetséges, szociálisan rászoruló középiskolai tanulók támogatása
 • Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj támogatás
 • Rendszeres települési támogatás – a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott Ápolási díj
 • Rendszeres települési támogatás – a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok csökkentéséhez nyújtott Adósságkezelési támogatás
 • Rendszeres települési támogatás – a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott lakásfenntartási támogatás
 • Lakbértámogatás
 • Rendőralbérleti támogatás
 • Köztemetés
Letölthető dokumentumok
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK
Rendkívüli települési támogatás (pl. rendkívüli élethelyzetben, temetéshez, stb.) Kérelem
Rendszeres települési támogatás – GYÓGYSZERKÖLTSÉGEKHEZ Kérelem
Rendkívüli települési támogatás - TŰZIFÁHOZ Kérelem
Rendszeres települési támogatás – a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott - LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS Kérelem
Rendszeres települési támogatás – a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott - ÁPOLÁSI DÍJ Kérelem
Rendszeres települési támogatás – a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok csökkentéséhez nyújtott - ADÓSSÁGKEZELÉSI TÁMOGATÁS Kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kérelem
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása Környezettanulmány
Diákok közlekedési támogatása Kérelem
Köztemetés
Lakbértámogatás Kérelem
Rendőralbérleti támogatás Kérelem
TANULÓI TÁMOGATÁSOK
Arany János Tehetséggondozó program – 8. osztályos tanulók részére, akik a programban résztvevő középiskolákban kívánják folytatni tanulmányaikat
A kérelem az általános iskola titkárságán kérhető és nyújtható be!
A kérelem az általános iskola titkárságán kérhető és nyújtható be!
Tehetséges, szociálisan rászoruló tanulók támogatása – helyi középiskolák tanulói részére
A kérelem a középiskola titkárságán kérhető és nyújtható be!
A kérelem a középiskola titkárságán kérhető és nyújtható be!
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj
felsőoktatási intézmények szociálisan rászorult nappali tagozatos hallgatói részére
Regisztráció
LAKÁSHOZ JUTÁS HELYI TÁMOGATÁS
Letelepedési támogatás Kérelem
Családok támogatása Kérelem
SEGÉDLETEK
Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a szociális kérelmek ügyintézése során megvalósuló adatkezelésről Letöltés
Általános tájékoztató a szociális kérelmek kitöltéséhez Letöltés
A szociális kérelmek benyújtásához szükséges iratok/igazolások felsorolása Letöltés

Hatósági ügyintéző

Károlyiné dr. Plóza Melinda
hatósági referens
Ügytípusok
 • birtokvédelmi hatósági feladatok
 • társasházak törvényességi felügyelete
 • családok lakáscélú támogatása
 • letelepedési támogatás
 • óvodai beiratkozások előkészítése
 • jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok
 • családvédelmi koordinációs szerv hatáskörébe tartozó feladatok
 • vadkárbecslési eljárás
Letölthető dokumentumok
Birtokvédelmi hatósági feladatok Adatkezelési tájékoztató
Kérelem
Vadkárbecslési eljárás Kérelem
Társasházak törvényességi felügyelete Tájékoztató
Családvédelmi koordinációs szerv hatáskörébe tartozó feladatok Tájékoztató

Igazgatási csoport

Oroszlány Város Jegyzőjének elsőfokú kereskedelmi és általános hatósági jogkörével kapcsolatos államigazgatási hatósági, valamint a hagyatéki és az anyakönyvi ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat ellátása.

 • Eljáró hatóság: Oroszlány Város Jegyzője
 • Eljáró hatóság illetékességi területe: Oroszlány város teljes közigazgatási területe
 • Postacím: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
 • Telefonszám: +36 (34) 361-444
 • Telefax szám: +36 (34) 361-182
 • E-mail cím: hivatal@oroszlany.hu

Igazgatási ügyintézők

Csizmazia Tünde
hagyatéki ügyintéző
Ügytípusok
 • Hagyatéki ügyek intézése
Kulcsár Viktória
anyakönyvvezető
Ügytípusok
 • Anyakönyvi ügyek intézése
 • Honosítási ügyek intézése
Péter Melitta
hagyatéki ügyintéző
Ügytípusok
 • Hagyatéki ügyek intézése
Sugár Ágnes
igazgatási ügyintéző
Ügytípusok
 • Kereskedelmi hatósági feladatok
 • Méhtartással kapcsolatos hatósági feladatok
 • Szálláshely-üzemeltetési hatósági feladatok
 • Hirdetmények kifüggesztése, nyilvántartása
Letölthető dokumentumok
KERESKEDELMI HATÓSÁGI FELADATOK
Működési engedély kiadásához Kérelem
Szálláshely szolgáltató nyilvántartásba vételéhez Adatvédelmi tájékoztató
Kérelem
Nem ületi célú közösségi, szabadidős szálláshely üzemeltetéséz Adatvédelmi tájékoztató
Kérelem
Vásárok, piacok üzemeltetéséhez Adatvédelmi tájékoztató
Kérelem
Zenés, táncos rendezvénytartási engedély kiadásához Adatvédelmi tájékoztató
Kérelem
Helyi termelői piac üzemeltetéséhez Bejelentés
Bevásárlóközpont üzemeltetéséről Bejelentés
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adatainak változásáról Adatvédelmi tájékoztató
Bejelentés
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról Adatvédelmi tájékoztató
Bejelentés
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység, illetve üzlet megszűntetéséről Adatvédelmi tájékoztató
Bejelentés
Bejelentés méhtartásról Bejelentés
Kijelentés
SEGÉDLETEK
Termékkörök, jogszabály 6. számú melléklete másolata Segédlet
Üzletköteles (működési engedélyes) termékek, 3. számú melléklet másolata Segédlet
E-nyilvántartások
Iparker adatok megtekintése - Oroszlány Város Önkormányzata

Iktató iroda

Ügyintézők

Takács Hajnalka
iktató
Társi Tamás
iktató

Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek