Beruházások

Beruházások 2015-ben

 • Május
  Tavasz óta folyamatosan történik a Bányászati Múzeum attrakciófejlesztése, amihez egymilliós támogatással járult hozzá az önkormányzat

 • Június
  Az önkormányzat a KEOP pályázati konstrukcióból több mint 27 millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert a szociális szolgálat két telephelyének napelemmel való ellátására, amiket júniusban fel is szereltek az épületekre

 • Június
  Egymilliárdos beruházást követően ünnepélyes keretek között adták át az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. telephelyén az erőművet és a várost összekötő, föld alá helyezett új távhővezetéket. Ez Oroszlány történetében az egy adott célra megszerezhető legnagyobb támogatás volt

 • Július
  Befejeződött a Krajnyik Akác András Sportcsarnok I. üteme beruházás költsége 101 millió Ft volt, amelynek anyagi fedezetét a 71 milliós Tao. támogatás és a 30 milliós önkormányzati önerő jelentette. Műszaki tartalmában megtörténtek a közműkiváltások, a parkoló építés, a tűzi víz-csapadékvíz tároló telepítése, a trafó áthelyezés, a sportcsarnok meglévő épületének három oldali homlokzat-hőszigetelése, a lapos tető víz- és hőszigetelése, továbbá nyílászárócsere, és a szakemberek előkészítették a terepet az új csarnokrész munkáinak megkezdéséhez

 • Július
  19 millió forintba került az új gyáregységhez vezető BorgWarner út. Ezen a helyszínen az üzem felavatásáig még kialakításra kerül 10 millió forintból egy kétállásos buszmegálló is

 • Augusztus
  Megtörtént a sok bosszúságot okozó önbeálló szennyvízakna fedlapok cseréje 2,2 millió forintból a Rákóczi úton, illetve több százezer forintba került a Kertekalja-patakmedrének, valamint átereszének teljes tisztítása mely már hosszú évek óta váratott magára

 • Augusztus
  Tízmillió forintot fordított az önkormányzat a külterületi utak stabilizálására, illetve a bokodi tó megközelíthetőségének javítására

 • Augusztus
  25 millió forintot költött az önkormányzat a Malomsori óvoda felújítására, és még 2 milliót a teljes elektromos rendszer cseréjére, míg az udvari részen 4,5 millióból alakították ki az új csapadékvíz elvezető rendszert és a teraszt. A több mint 80 cserélt nyílászáró három rétegű és gáztöltésű

 • Szeptember
  A képviselő-testület 17 millió forintot szavazott meg a volt Eötvös iskola halaszthatatlan belső munkálatainak elvégzésére. A salétromos falak vakolását, festését, különböző közműjavításokat, nyílászárók cseréjét, lépcsőjavításokat végeztek el többek között a szakemberek.

 • Szeptember
  Három városi helyszínen üzembe helyezték azokat a szerkezeteket (ivócsapokat), amik képesek minden magyarországi tűzcsapot ivókúttá alakítani. A beruházás értéke mintegy 400 ezer forint.
  Helyszínek: 1. Gárdonyi sportcentrum, extrém pálya, 2. Bányászklub mögötti parkolók, 3. a Táncsics és Fürst utca sarka.

 • Szeptember
  Húszmillió forintba került az uszoda felújítása. A feladatok építész szakipari és gépészeti beavatkozásokat tartalmaztak. Az építész szakipari munkák keretében sor került többek között a vizesblokkok, és a medencetér festésére, a medencetéri fugázások javítására, az öltözőpadok felújítására, a hidegburkolatok, lépcsők javítására, világításkorszerűsítésre, szaunafelújításra. A gépészeti felújítások a vízgépészetet, a távhőrendszert, és a légtechnikát érintették elsősorban.

 • Október
  A Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. augusztus 10-től a Mindszenti út Mester utcai kereszteződés-Bokodi úti vasúti átjáró közötti szakaszán szennycsatorna gerincvezeték rekonstrukciós munkálatokat végzett. A beruházás első ütemének értéke 70 millió forint.

 • November
  27 millió forintba került az az önkormányzati beruházás, aminek keretében megvalósult a volt Eötvös iskola tetőfelújítása.

 • November
  Közel 200 folyóméter hosszúságban került sor a rézsű szakaszos megerősítésére a garázssor felőli oldalon és a kis szigettel szemben a Malom-tónál. A beruházás költsége 3,5 millió forint volt.

 • December
  Összesen 150 millió Ft-os támogatást nyert el Oroszlány Város Önkormányzata a KEOP-5.7.0/15-2015-0332 azonosító számú, Oroszlány Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése I. című projektje keretében. Az új Szolgáltató Városközpont (volt Arany János Iskola) épületének felújítással eddig nem érintett részein 3 rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókat építettek be, a korábban már cseréltekhez hasonlóan szürke színben, így az épület új arculata megőrizte egységességét. Szolgáltató Városközpont épületének bruttó kivitelezési költsége 89,2 millió forint volt.

 • December
  Összesen 150 millió Ft-os támogatást nyert el Oroszlány Város Önkormányzata a KEOP-5.7.0/15-2015-0332 azonosító számú, Oroszlány Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése I. című projektje keretében. Az Oroszlányi Közösségi Színtér épületének eddig felújítással nem érintett részein cserélték ki a nyílászárókat és megtörtént a homlokzat, valamint a tetőfödém hőszigetelése is. A projekt keretében fokozottan energiatakarékos, 3 rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókat építettek be. A Közösségi Színtér épületének teljes bruttó kivitelezési költsége 93,9 millió forint volt. Oroszlány Város Önkormányzata a két projekt megvalósításához 42,9 millió Ft önerőt biztosított. A beruházások az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósultak meg.

Beruházások 2016-ban

 • Január
  Az OKÖ Zrt-től bérelt 120 négyzetméteres, Táncsics úti ökölvívó edzőterem közel 6,5 millió forint önkormányzati támogatásból készült el. A beruházás része 2,3 millió forintért egy 6x6 méteres, nemzetközi versenyekre is alkalmas mobil küzdőtér, melyből Magyarországon összesen tizenkét darab található.

 • Április
  A KEOP keretében 171,5 milliós fejlesztésre került sor a Hamvas Béla Gimnáziumban, ahol teljes energiakorszerűsítés valósult meg a KLIK-el együttműködve. Az önkormányzat 12 millió forinttal támogatta a projektet.

 • Május
  200 millió forintos saját erős beruházás keretében elkészült a posta mögötti terület komplex rehabilitációja. Megújultak az utak, parkolók, járdák, a közvilágítás és a csapadékvíz elvezetés, új utcabútorok, játszóeszközök kerültek telepítésre.

 • Június
  Elkészült a Wescasthoz vezető közel 400 méter hosszú járdaszakasz. Itt az autóbusz megállóhelyek, autóbusz öblök és utasváró felépítmények, valamint a gyalogos járda kialakításával párhuzamosan valósult meg a földben húzódó 35 kV-os nagyfeszültségű kábelek védelembe helyezése, valamint a közvilágítási vezetékek áthelyezése. A beruházás összértéke 30 millió forint.

 • Június
  Murvás kátyúzással és a tartósságot szolgáló hengereléssel újult meg 3 millió forintból a temetőtől az Oroszlányi Bányászati Múzeumhoz vezető, szilárd burkolat nélküli útszakasz.

 • Június
  Bruttó 34 millióba került a volt Arany iskola tetőfelújítása, amit a homlokzat garanciális javítása, és színezése követett. Az épületet díszítő címer restaurálása szintén megtörtént.

 • Június
  Befejeződött az uszoda előtti közvilágítási projekt. A korszerű LED-es kandeláber fényforrások 6 millió forintba kerültek.

 • Július
  27 milliós beruházás keretében újult meg teljesen a műszaki középiskola csapadékvíz és szennyvízelvezető rendszere.

 • Július
  Elkészült a Kertekalja-patak új hídja, ami több mint 4 millió forintba került. Az említett beruházás mellett több vízfolyás környezete is rendezetté vált a Komáromi Víziközmű Társulás együttműködésével.

 • Augusztus
  Felavatták a mintegy 1500 főt befogadó, több mint egymilliárd forintba kerülő sportcsarnokot.

 • Október
  Lazók Zoltán polgármester kezdeményezésére közel 1,5 millió forintból megújult az ’56-osok tere. Restaurálásra került az 1996-ban, Frech Ottó által „Az elesettek emlékére” készített tölgyfa emlékmű, valamint a mellette található, 1989-ben állított kopjafa. Ezen túlmenően a terület rekultivációjára szintén elkészült, és megújult a kőtalapzaton található emléktábla is.

 • Október
  Bruttó 6,6 millió forintba kerültek Malom-tó feletti gyalogos híd felújítási munkái.

 • November
  Bruttó 273 millió forintba került a Mindszenti úti beruházás, aminek keretében 800 méter hosszú szakaszon elkészült a teljes szennyvízcsatorna csere, kiépítették a járdát, a kétoldali csapadékvíz elvezetést, és új burkolatot kapott a kiszélesített útszakasz.

 • November
  Bruttó 37 millió forintból épült meg a Rákóczi-Takács I. u kereszteződésében az a mini körforgalom, amely a balesetveszélyt hivatott enyhíteni. Az elkészült és a forgalomnak átadott csomópont a meglévő négyágú kereszteződés geometriai kialakítását felhasználva, előregyártott műanyag terelőelemek útburkolatba való rögzítésével készült, sárga/fekete színben.

 • December
  Közel 35 millió forintos beruházás keretében fejeződött be a Malomsori óvoda korábban megkezdett energetikai korszerűsítése. Elkészült a teljeskörű hőszigetelés, elbontásra került a használaton kívüli kémény, a hullámpala tetőhéjazat, a beton ablakpárkányok és tetőtéri összeroskadt hőszigetelés.

Beruházások 2017-ben

 • Május
  Közel másfélmillió forintba került az az emlékműfelújítási program, aminek első üteme májusban fejeződött be. A sort az aradi hősők emlékhelye nyitotta, majd azt követte az ’56-osok tere, a Kossuth szobor, a Fáy András tábla, a József Attila szobor és a Trianoni emlékhely.

 • Május
  32 millió forintos önerős beruházás keretében megkezdődött a Népek barátsága utca-Irinyi J. utca tengelyében lévő területek rehabilitációja. Az első ütemben, az Április utcában került sor a parkolók bővítésére és térkövezésére, a járdák felújítására, a közvilágítás korszerűsítésére, egyes közművek cseréjére került sor.

 • Május
  227 millió forintba került a Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 24 lakásos lakóépület komplex felújítása. Az önerős beruházás felavatását követően vehetik birtokba a pályázók a bérlakásokat.

 • Július
  Befejeződött a Rosenberg és Táncsics úti 35 millió forintos járdaépítési program.

 • Augusztus
  Tízmillió forint értékű beruházás valósult meg a Bányászati Múzeum területén.

 • Augusztus

  10 millió forintból valósult meg a Kocsedó emlékhely.

  A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

  Támogató:
  • Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete
  • Támogatás összege: 5 millió Ft
  • Oroszlány város önereje: 5 millió Ft

 • Augusztus
  Felavatták a 3 millió forintba kerülő Szent Borbála szobrot.

 • Szeptember
  Önerős beruházás keretében, 19 millió forintból újult meg a volt Arany iskola tornaterme és a kiszolgáló helyiségek, ahol a küzdősportok képviselői leltek otthonra.

 • November
  Elkészült a Rákóczi út-Táncsics M. út-Bánki Donát utca kereszteződésében saját erős beruházásként a körforgalmú csomópont 19,4 millió forintból

Beruházások 2018-ban

 • Április
  bruttó 34 millió forintba került a sporttelep súlyemelőtermének teljes felújítása.

 • Április
  42 millió forintos, önerős beruházás keretében készültek el a Népek barátsága-Irinyi tengely I/a-b ütem (Dózsa György utcai parkolólemez és a Népek barátsága utca, a Dózsa György–Április utcák közötti szakaszon) munkálatai. A kivitelezés során 32 db merőleges és 6 db párhuzamos parkolóállás került kialakításra.

 • Június
  Bruttó 2 millió forintból megújult az Alkotmány utcai játszótér.

 • Július
  30 millió forintnyi eszközfejlesztés valósult meg a bölcsődében.

 • Szeptember
  32 millió forintos beruházással készült el a streetball pálya, amelynek 70%-a TAO-s forrás volt, s ezt egészítette ki az önkormányzat.

 • Szeptember
  Az önkormányzata folytatta a korábbi években megkezdett járdafelújítási programját, a most befejeződött beruházások 22,8 millió forintba kerültek.

 • Szeptember
  31 millió forintba került az Alkotmány út 56. számú ingatlan (a volt falusi óvoda) Meseliget Óvoda céljára történő felújítása.

 • Október
  30 millió forintba került a BorgWarner gyárnál kiépített buszmegálló a hozzátartozó átjáróval

 • Október
  6,8 millió forintból készült el a temető felé vezető járda

 • December
  9,1 millió forintba került a Bánki Donát utcai új, 20 állásos parkolólemez építése, vele párhuzamosan pedig elkészült a Népek barátsága u. - Bánki Donát utcák közötti, már meglévő parkolólemez 41 álláshellyel történő bővítése 24,5 millió forintból.

Beruházások 2019-ben

 • Május
  19 millió forintba került a Tópart lakóparki és a piaci hidak felújítása

 • Május
  9 millió forintból újultak meg a Táncsics utca megsüllyedt csatornafedelei

 • Június
  Befejeződött a Gárdonyi sportcentrum szigetelése és nyílászáró cseréje. A 40 milliós beruházás egyharmada TAO-s támogatásból, a fennmaradó összeg önkormányzati forrásból valósult meg.

 • Július
  A város önerőből valósította meg azt a mintegy 15 milliós beruházást, aminek keretében a Népek barátsága utcában 170 méter hosszban, a Haraszthegyi úton pedig 80 méter hosszban történt meg az utak újra aszfaltozása.

 • Július
  Közel 7 millió forintba került a Népekbarátsága és a Haraszthegyi utcák kritikus részeinek újraaszfaltozása

 • Szeptember
  160 millió forintba került a Szociális Szolgálat épületének komplex felújítása

Beruházások 2020-ban

 • Április
  A tatabányai Szent Borbála Kórház kezdeményezésére, Oroszlány Város Önkormányzata 2.000.000 Ft-tal támogatott egy koronavírus tesztelésre alkalmas laboratóriumi berendezés megvásárlását, üzemeltetését

 • Április
  Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2020. évi, Önkormányzati Tűzoltóságok eszközfejlesztési támogatására kiírt pályázatán az oroszlány lánglovagok 3.675.147 Ft támogatásban részesültek

 • Május
  A Széchenyi 2020 program keretében Oroszlány Város Önkormányzata 240 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a „ A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól (Oroszlány)” elnevezésű, KEHOP-3.1.2-17-2018-00005 azonosító számú projekt megvalósítására

 • Május
  Oroszlány Város Önkormányzata a koronavírus járvánnyal szembeni védekezésre 68 millió forintot használt fel

 • Augusztus
  TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosító számon Oroszlány Város Önkormányzata és a kizárólagos tulajdonában lévő LÜN Kft. konzorciumot alapítva nyert el 499.980.390 Ft összegű támogatást az Oroszlányi Bányászati Múzeum és környezetének fejlesztésére

 • Szeptember
  A Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió támogatásával Oroszlány Város Önkormányzata 280 millió Ft-os támogatást nyert el a TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 azonosító számú projekt megvalósításához, mely a helyi Bölcsőde bővítését segíti elő

 • Október
  Két oroszlányi létesítmény fejlesztése is plusz állami támogatásban részesült.
  A József Attila Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére fordítható összegét megnövelték 334 millióról 527 millió forintra.
  A TOP-os forrásokat hazai forrással megemelve, a „Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítéséről” szóló 1. prioritáson belül, a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” szakmai cél megvalósítása keretében, 140.227.850 Ft plusz támogatásban részesítette az Oroszlányi Bányászati Múzeum, TOP-1.2.1-15- KO1-2016-00008 számú turisztikai beruházását. Így összesen 640 millió Ft-ból valósulhat meg a nagy volumenű fejlesztés

 • December
  A Belügyminisztérium 2020-ban, a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében nyilvános pályázati felhívást tett közzé, melyen Oroszlány Város Önkormányzata illegális hulladék lerakók felszámolására 6.676.507 Ft támogatást nyert.

 • December
  A központi költségvetésből 100 millió forint támogatást nyert Oroszlány városi központi főzőkonyha kialakítására.

 • December
  Megújult a Táncsics Mihály Óvoda elavult tetőszerkezete. A beruházás önerőből valósult meg, az önkormányzat 34,6 millió forintot költött rá.

Beruházások 2021-ben

 • Február
  Az Eötvös Loránd Szakképző Iskolában felújításra kerültek az öltözők, valamint egy tanműhely. A beruházás költsége meghaladta a 11.000.000 Ft-ot.

 • Május
  A Pons Danubii program keretében elektromos kerékpárkölcsönző kialakítására került sor a Fekete István Sportcentrum mellett.

 • Május
  32.385 000 Ft-ból felújításra került a Kertalja utca Dózsa Gy. u. és Tópart u. közötti szakasza.

 • Május
  Burkolat felújítás történt a Népekbarátsága utca Bánki D. u. és Malom tó közötti szakaszán. A beruházás 6.985.000 Ft-ba került.

 • Május
  16.510.000 Ft-ból megvalósult az Alkotmány út Rákóczi F. u. és 48-as liget közötti szakaszának újra aszfaltozása.

 • Május
  A Bölcsőde bővítéséhez kapcsolódóan az intézmény előtt kialakításra került 9 darab parkoló és elkészült a járda kiépítése is. A beruházás 15. 047.586 Ft-ba került.

 • Május
  A Bánki D. u. 16-20. közötti szakaszán 28 állásos parkoló és egy multifunkcionális labdapálya kialakítása valósult meg 40.199.583 Ft-ból.

 • Május
  Elkészült az Erőműi-tó keleti partján az a közvilágítás fejlesztési beruházás, melynek során 88 darab új LED lámpatest került telepítésre 8.510.000 Ft értékben, valamint a Jókai M. u. -Bokodi u. kereszteződésében 2 új oszlopon, 2 új lámpatest került kihelyezésre 757.000 Ft költséggel.

 • Május
  Felújításra került a Pénzes patak, illetve a Svandaberg patak feletti gyalogos híd, melyek összköltsége 12.700.000 Ft volt.

 • Július
  Felújításra került a Závory Zoltán utca az Alkotmány út és a Káposztás dűlő között. A beruházás összege 40.640.000 Ft volt.

 • Július
  22.860.000 Ft-ból megvalósult a Várdomb utca felújítása a Várdomb köz és a Závory Z. u. közötti szakaszon.

 • Július
  A Népekbarátsága u. 37. szám mellett 9 darab térkő burkolattal ellátott parkoló épült, melynek költsége 6.346.279 Ft volt.

 • Július
  Megújult a Haraszthegyi u. KFMKK és katolikus templom közötti útszakasza, továbbá felújításra került a templom előtti járda és parkoló. A beruházás 28.176.000 Ft-ba került.

 • Július
  A József Attila Általános Iskola környezetében 17 állásos parkoló került kialakításra 13.685.365 Ft értékben.

 • Július
  121.881.000 Ft-ból teljes hosszában megvalósult a Fürst S. u. - Petőfi S. u. és Rákóczi F. u. kereszteződés közötti szakaszának – útburkolat és járdafelújítása.

 • Július
  3,6 millió Ft-ból megvalósult a református templom tetőszerkezetének cseréje és megújult a külső homlokzat is. A beruházáshoz Oroszlány Város Önkormányzata 700.000 Ft támogatással járult hozzá.

 • Augusztus
  A Bányászati Múzeumban átadásra került a gyerekek számára kialakított Bányász Tematikus Élménypark. A beruház 6.597.650 Ft-ba került.

 • Augusztus
  Elkészültek a Meseliget Óvoda tető felújítási és előtető építésének komplett kivitelezési munkálatai, melynek összege 20.962.000 Ft volt.

 • Szeptember
  Megvalósult a Fürst S. u. – Rákóczi F. u. és Vasút u., illetve Irinyi J. u. szakaszának – közútfejlesztése, valamint a kapcsolódó járdaburkolatok felújítása. A munkálatok 69.098.408 Ft-ba kerültek.

 • Szeptember
  64.770.000 Ft összegből megvalósult a Népekbarátsága u. 41-57. közötti belső utak és parkolók burkolatainak újjáépítése.

 • Szeptember
  Átadásra került a CULTPLAY tematikus játszópark a Haraszthegyen, melynek összköltsége 86.580. 000 Ft volt.

 • Október
  Közel 7.000.000 Ft-ból, több mint 160 méter hosszban – parkrendezéssel, faültetéssel együtt - megújult a Városi Piac mellett lévő járdaszakasz.

 • November
  Átadásra került a József Attila Általános Iskola új épületrésze, melynek köszönhetően az intézmény új tantermekkel, szertárakkal és egy balett teremmel gazdagodott. A projekt 527.457.357 Ft támogatási forrásból valósult meg.

Beruházások 2022-ben

 • Január
  Személyfelvonó lift, valamint egy akadálymentes vizes blokk komplett kialakítására került sor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban. A fejlesztés 43 millió forintba került, mely az Önkormányzat által felvett Beruházási és Fejlesztési Hitelkeretből valósult meg.

 • Február
  4,5 millió forint ráfordítással új olvasóterem és helytörténeti kutatószoba került kialakításra a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ könyvtár részlegében.

 • Február
  Elkészült a Fürst Sándor utca 26-30. mögötti zúzottköves parkoló csapadékvíz elvezetése, aszfaltozása, melynek összköltsége 23.000.000 Ft volt.

 • Március
  11.500.000 Ft-ból megvalósult az Erdész utcai csapadékvíz elvezetés fejlesztése.

 • Március
  34.000.000 Ft-ból megvalósult a Takács Imre utca 37-43. előtti szakasz járda és közút építése.

 • Március
  Elkészült a Népekbarátsága utca 35-57. előtti járdaszakaszok felújítása, melyek összege 17.588.560 Ft volt.

 • Március
  Útfelújítás történt az Alkotmány út Kossuth Lajos utca – Závory Zoltán utca közötti szakaszán. A beruházás 43.000.000 Ft-ba került.

 • Március
  21.000.000 Ft-ból elkészült a Várdomb utca Várdomb köz - Ó-Takács utca közötti szakaszának útfelújítása.

 • Március
  59.000.000 Ft-ból megvalósult a Takács Imre utca Rákóczi Ferenc út - Majki utca közötti szakaszának útfelújítása.

 • Március
  Megvalósult a Hunyadi János utca Gárdonyi Géza utca – Petőfi Sándor utca közötti szakaszának közútfejlesztése. A munkálatok 37.400.000 Ft-ba kerültek.

 • Április
  49.500.000 Ft összegből elkészült a Bánki Donát utca Rákóczi Ferenc út - Dózsa György utca közötti szakaszának útfelújítása.

 • Szeptember
  500 millió forintos TOP-os, továbbá 140 millió forintos kormányzati támogatásból megújult az Oroszlányi Bányászati Múzeum. A majki kiállítóhelyen a múzeumi funkciók fejlesztése mellett helytörténeti jelentőségű dokumentumok, tárlati anyagok prezentálása is megvalósult, rendezvényépület és rendezvénytér, valamint az ezeket kiszolgálni képes infrastruktúra kialakítása is megtörtént.

 • Október
  24 millió forint pályázati összegből, valamint magánszemélyek anyagi támogatásából megvalósult a Szent József kápolna rekonstrukciója. Megújult a tetőszerkezet, bővült a villamoshálózat, az épületbe bevezetésre került a víz, mellyel párhuzamosan kialakításra került egy fürdőszoba. A melléképület új padlózatot kapott, az udvar felöli oldalra pedig fedett terasz készült.

 • Október
  Felújításra került a II. Rákóczi Ferenc Kultúrház udvara. Elbontották a leromlott állapotú pince építményt, helyreállították és megerősítették a szomszédos ingatlan felőli oldalon található támfalat, továbbá elkészült az udvar mintegy 250 m2 nagyságú területének térburkolat cseréjére, csapadékvíz elvezetése. A projekt a Nemzeti Együttműködési Alap, valamint a Városi Civil Alap pályázatainak köszönhetően közel 18,5 millió forintból valósult meg.

Beruházások 2023-ban

 • Március
  Március 20-ától ismét birtokba vehették kicsik és nagyok a megszépült borbálai játszóteret, amelynek fejlesztése a „Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban” című projekt keretében valósult meg, több más fejlesztéssel együtt.

 • Április
  Oroszlány Város Önkormányzata beruházási hitelkeret forrásból újította fel a Havasi Márton utca – Óvoda köz útszakaszt. A kivitelezés bruttó 77.978.000Ft összegbe került.

 • Május
  Oroszlány Város Önkormányzata 299.999.000 Ft-os támogatást nyert el a TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 azonosító számú projekt megvalósításához, melyet mintegy 300 millió Ft önerővel egészítette ki. A projekt keretében megújult a Petőfi udvar 4-5.bérlakástömb, a Petőfi Sándor utca 7. földszinti bérlakás, a Fürst Sándor és Irinyi János utcák szakaszai, ahol buszmegálló felépítmények is kialakításra kerültek. Három ponton is bővült a városi kamerarendszer, a Móricz Zsigmond u. 4. számú épületben egy szociális bérlakás, valamint egy szolgálati lakás került kialakításra, továbbá az épület teljes körű energetikai fejlesztése, tetőcseréje és a nyílászárók cseréje is megvalósult. A Szeptember 6. utcai játszótéren az új eszközök mellett a labdapálya aszfalt burkolatot és palánkrendszert kapott.

 • Június
  A Cultplay projekttel kapcsolatosan elkészült a Haraszthegyi tematikus játszópark melletti KRESZ-pálya és rendezvénytér.

 • Július
  A Kormány térségünkben és városunkban is elindította a mintegy 50 évvel ezelőtt megépült regionális ivóvízrendszer azbesztcementből készült gerincvezetékeinek cseréjét. A 40 milliárd forintot meghaladó beruházás keretében új vezetékrendszert és vízaknákat kapott többek között az Oroszlány-Tatabánya közötti szakasz.

 • Július
  A Mindszenti úton megkezdte működését a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által Európa Uniós és hazai forrásból, a KEHOP 3.2.1-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében megvalósult hulladékudvar.

 • Szeptember
  Nagy teljesítményű légkondicionálót kapott a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár 1,5 millió forint értékben. A kiállító teremben felszerelt klímaberendezés vásárlását és felszerelését 9 önkormányzati képviselő, valamint Lazók Zoltán polgármester támogatta a szabadon felhasználható képviselői keretéből.

 • Október
  Több helyszínen megújultak Oroszlányban az útfelületek a „Városi utak, járdák, parkolók fejlesztése 2023. évi program” keretében. Így a Mészáros Lajos és Rosenberg utcák közötti garázssor megközelítését szolgáló korábbi földút, ahol a bekötő út szilárd burkolatot kapott és egy kisebb csapadékvíz szikkasztó terület is kiépítésre került. Szintén szilárd burkolatú, aszfaltozott parkoló létesült a Táncsics udvar 3-14. és 15-26. számú társasházak környezetében a murvás parkolók helyett, valamint aszfaltozott borítást kapott a Petőfi Sándor utcában található járdafelület is.

 • Október
  Az MVM Csoport megújuló energiatermeléssel foglalkozó tagvállalata, az MVM Zöld Generáció Kft. a KEHOP-5.1.2-17-2021-00007 projekt keretében 15 darab naperőművet helyezett üzembe Oroszlány külterületén.

 • November
  Oroszlány Város Önkormányzata és a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. mintegy 640.208.240 Ft összegű, európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert el a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosító számú projekt megvalósításához, melynek keretében az Oroszlányi Bányászati Múzeum és környezetének fejlesztése valósult meg.

 • November
  Oroszlány Város Önkormányzata 280 millió Ft összegű támogatást nyert el a TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 azonosító számú projekt – Bölcsőde fejlesztés- megvalósításához, melyhez 2023-ban 16.530.580 Ft többlettámogatást kapott. A fejlesztés kiegészítéseként a város saját forrásból rendezte a bölcsőde környezetét. Közlekedési útvonalak, gyalogos felületek, parkolók és azok vízelvezetésének fejlesztésére mintegy 80 millió Ft összegű beruházást valósított meg.

Önkormányzat
2023. December 01.

Testületi ülés

November 30-án tartotta meg munkaterv szerinti ülését az oroszlányi képviselő-testület.

Hír
2023. November 30.

Tájékoztató az ösztöndíj pályázatról

Oroszlány Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve az idei évben is csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer újabb fordulójához.

Önkormányzat
2023. November 30.

Az idősek problémáival foglalkoznak

Az Országgyűlés által elfogadott, az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról szóló 81/2009. (X.2.) számú Országgyűlési Határozatban megfogalmazott célok elérése érdekében a helyi önkormányzatok tanácsadó, véleményező testületként Idősügyi Tanácsot hívhatnak életre.

Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek