Vészhelyzetben hozott polgármesteri rendeletek, határozatok

Rendeletek

2021. év

12/2021. számú rendelet (VI.10.)

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2021. számú rendelet (V.28.)

A 2021. évi költségvetés - 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet - módosítása

10/2021. számú rendelet (V.3.)

Oroszlány város nemzeti vagyonáról szóló 17/2017. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2021. számú rendelet (V.3.)

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása

8/2021. számú rendelet (V.3.)

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

7/2021. számú rendelet (III.1.)

A közterületen kötelező maszkviselés szabályairól

6/2021. számú rendelet (II.26.)

A 2020. évi költségvetés - 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet - módosítása

5/2021. számú rendelet (II.12.)

Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése

4/2021. számú rendelet (II.1.)

A közterületen kötelező maszkviselés szabályairól szóló önkormányzati rendelet

3/2021. számú rendelet (I.29.)

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása

2/2021. számú rendelet (I.18.)

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2021. számú rendelet (I.11.)

A közterületen kötelező maszkviselés szabályairól szóló önkormányzati rendelet

2020. év

37/2020. számú rendelet (XII.22.)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása

36/2020. számú rendelet (XII.22.)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelemi helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépése

35/2020. számú rendelet (XII.15.)

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása

34/2020. számú rendelet (XII.14.)

A helyi adókról szóló 16/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosítása

33/2020. számú rendelet (XII.14.)

A helyi adókról szóló 30/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépése

32/2020. számú rendelet (XII.14.)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelemi helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása

31/2020. számú rendelet (XII.10.)

A közterületen kötelező maszkviselés szabályairól szóló 28/2020. (XI.12.) rendelet alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

30/2020. számú rendelet (XI.27.)

A helyi adókról szóló 16/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

29/2020. számú rendelet (XI.23.)

A 2020. évi költségvetés - 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet - módosítása

20/2020. számú rendelet (VI.17.)

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2020. számú rendelet (V.13.)

A településen működő piac nyitvatartásának, és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló rendelet módosítása

18/2020. számú rendelet (V.12.)

Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

17/2020. számú rendelet (V.6.)

A veszélyhelyzet ideje alatt nyújtott rendkívüli támogatásról szóló rendelet

16/2020. számú rendelet (IV.30.)

A közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes szabályairól

15/2020. számú rendelet (IV.30.)

Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

14/2020. számú rendelet (IV.24.)

A kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 148/2020. (IV.23.) kormányrendeletben biztosított szigorúbb szabályok megállapításáról

13/2020. számú rendelet (IV.17.)

A településen működő piac nyitva tartásának, és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályai

12/2020. számú rendelet (IV.17.)

A kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 118/2020. (IV.16.) kormányrendeletben biztosított szigorúbb szabályok megállapításáról

11/2020. számú rendelet (IV.15.)

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2020. számú rendelet (IV.10.)

A közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes szabályairól

9/2020. számú rendelet (III.26.)

A lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 6/2016. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

8/2020. számú rendelet (III.26.)

Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

7/2020. számú rendelet (III.26.)

A városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról szóló 16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Határozatok

2021. év

81/2021. számú határozat (VI.14.)

Oroszlány Város Óvodái óvodavezetői álláshelyének betöltésére irányuló pályázat elbírálása

80/2021. számú határozat (VI.11.)

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

79/2021. számú határozat (VI.10.)

Döntés önkormányzati cégek felügyelő bizottsági tagjairól és könyvvizsgáló személyéről

78/2021. számú határozat (V.28.)

Döntés önkormányzati cégek igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjairól

77/2021. számú határozat (V.28.)

Döntés a HÉBÉ Alapfokú Művészeti Iskola működéséhez szükséges helyiséghasználatról

76/2021. számú határozat (V.28.)

Egészségügyi közfeladat – védőnői szolgálat - átvételéről szóló döntés

75/2021. számú határozat (V.28.)

Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslattételre

74/2021. számú határozat (V.28.)

Beszámoló a Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2020. évi működéséről, tevékenységéről

73/2021. számú határozat (V.28.)

Beszámoló az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2020. évi tevékenységéről

72/2021. számú határozat (V.28.)

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

66-71/2021. számú határozat (V.27.)

Oroszlány Város Óvodái alapító okiratának módosítása

61-65/2021. számú határozat (V.17.)

Oroszlány Város Óvodái alapító okiratának módosítása

60/2021. számú határozat (V.12.)

Helyi közutak felújításával kapcsolatos döntések

59/2021. számú határozat (IV.30.)

Egészségügyi közfeladatok – védőnői szolgálat, iskola orvosi feladat - át(vissza)vételéről szóló döntés

58/2021. számú határozat (IV.30.)

Pályázati önerő biztosítása a Móricz Zsigmond u. 4. számú ingatlan fejlesztéséhez bérlakások és közösségi tér fejlesztése érdekében

57/2021. számú határozat (IV.30.)

Döntés a „Köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátása” tárgyú kegyeleti közszolgáltatási szerződésről

56/2021. számú határozat (IV.30.)

Civil- és sportcélok megvalósítását szolgáló önkormányzati támogatások megállapítása

55/2021. számú határozat (IV.30.)

Településrendezési Tervvel kapcsolatos döntések

54/2021. számú határozat (IV.30.)

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola főzőkonyha átvétele forrásának átcsoportosításáról

52-53/2021. számú határozat (IV.30.)

Oroszlány Város Óvodái alapító okiratának módosítása

51/2021. számú határozat (IV.30.)

Az Oroszlányi Szabadidő Egyesület beszámolója a 2020. évi támogatás felhasználásáról

50/2021. számú határozat (IV.30.)

Az Oroszlányi Sportegylet és az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. pénzügyi és szakmai beszámolója a 2020. évi támogatások felhasználásáról és a 2021. évi támogatási szerződés

49/2021. számú határozat (IV.30.)

Éves ellenőrzési jelentés a 2020. évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről

48/2021. számú határozat (IV.30.)

Átfogó értékelés az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról

47/2021. számú határozat (IV.30.)

A Volánbusz Zrt. – Oroszlány városban autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó – 2020. évi beszámolója

46/2021. számú határozat (IV.30.)

Közbeszerzési eljárás indítása „Rendelési időn kívül végzett központi orvosi (felnőtt- és gyermekorvosi) ügyeleti szolgáltatás Oroszlány, Bokod, Kecskéd, Szákszend, Dad, Kömlőd települések közigazgatási területén” tárgyban

45/2021. számú határozat (IV.30.)

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

44/2021. számú határozat (IV.30.)

Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

43/2021. számú határozat (IV.1.)

Az Oroszlányi József Attila Általános Iskola igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezése

42/2021. számú határozat (IV.1.)

Sportegészségügyi feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés

41/2021. számú határozat (III.29.)

Közvilágítás fejlesztéssel kapcsolatos döntések

40/2021. számú határozat (III.26.)

Megüresedett önkormányzati bérlakások bérlőinek kijelölése és egyéb önkormányzati bérlakások hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi döntések

39/2021. számú határozat (III.26.)

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

38/2021. számú határozat (III.26.)

Beszámoló az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról

37/2021. számú határozat (III.26.)

Remédium Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme

36/2021. számú határozat (III.26.)

Döntés Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról, és a 2021/2022. évi óvodai körzethatárokról

35/2021. számú határozat (III.26.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a szervezeti egységek szakmai programjának módosítása

34/2021. számú határozat (III.26.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2020. évi beszámolója a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról, azok eredményességéről

33/2021. számú határozat (III.26.)

Az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság pénzügyi és szakmai beszámolója a 2020. évi támogatás felhasználásáról és a 2021. évi támogatási szerződés jóváhagyása

32/2021. számú határozat (III.19.)

A Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével kapcsolatos döntés véleményezése

31/2021. számú határozat (III.11.)

Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról szóló 15/2021. (II.12.) Kt. határozat módosítása

30/2021. számú határozat (III.2.)

A 26/2021. (II.26.) határozat visszavonása

29/2021. számú határozat (III.2.)

Helyi közutak felújításával kapcsolatos döntések

28/2021. számú határozat (II.26.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat beruházási kérelme

27/2021. számú határozat (II.26.)

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

26/2021. számú határozat (II.26.)

A polgármester 2021. évi szabadságolási ütemterve

25/2021. számú határozat (II.26.)

Pályázati felhívás közérdekű civil és sport célok megvalósítását szolgáló önkormányzati támogatás elnyerésére

24/2021. számú határozat (II.26.)

Településüzemeltetéshez kapcsolódó vállalkozási szerződések felülvizsgálata

23/2021. számú határozat (II.26.)

Beszámoló az önkormányzati bérlakások 2020. évi üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátásról

22/2021. számú határozat (II.26.)

A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány Szervezeti és Működési Szabályzata

21/2021. számú határozat (II.26.)

A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány 2021. évi munkaterve

20/2021. számú határozat (II.26.)

A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány beszámolója az intézmény 2020. évi tevékenységéről

19/2021. számú határozat (II.26.)

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési terve

18/2021. számú határozat (II.24.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményvezetőjének illetményét megállapító 61/2020. (XII.18.) számú határozat módosítása

17/2021. számú határozat (II.12.)

Csatlakozás a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez

16/2021. számú határozat (II.12.)

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatali megállapodás módosítása

15/2021. számú határozat (II.12.)

Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása

14/2021. számú határozat (I.29.)

Hulladékkezelési többletszolgáltatásokkal kapcsolatos döntések

13/2021. számú határozat (I.29.)

Az Ose Lions Sport Nonprofit Kft. 2021. évi előfinanszírozási kérelme

12/2021. számú határozat (I.29.)

Döntés közétkeztetésben alkalmazandó nyersanyagköltségekről és adagárakról

11/2021. számú határozat (I.29.)

Településrendezési Tervvel kapcsolatos döntések

10/2021. számú határozat (I.29.)

Oroszlány Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2019. évi, 2020. évben igénybe vett költségvetési maradványainak korrekciója

9/2021. számú határozat (I.29.)

Nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálata

8/2021. számú határozat (I.29.)

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése

7/2021. számú határozat (I.29.)

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 azonosító számú, A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban című pályázat megvalósításával kapcsolatos döntések

6/2021. számú határozat (I.29.)

Városi közétkeztetéssel kapcsolatos döntések

5/2021. számú határozat (I.29.)

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

4/2021. számú határozat (I.29.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephelyének és Oroszlány Város Óvodáinak nyári nyitvatartási rendje

3/2021. számú határozat (I.29.)

Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi ünnepi programterve és kiemelt rendezvényei

2/2021. számú határozat (I.29.)

Kisprojekt Alap keretében nyertes pályázatok megvalósításával kapcsolatos döntések

1/2021. számú határozat (I.18.)

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

2020. év

65/2020. számú határozat (XII.21.)

Településrendezési Tervvel kapcsolatos döntések

64/2020. számú határozat (XII.21.)

Közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetése Oroszlány városban

63/2020. számú határozat (XII.21.)

A Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának megszüntetése

62/2020. számú határozat (XII.18.)

Az önkormányzati bérlakások 2021. évi üzemeltetése, javaslattétel a lakbérek 2021. évi mértékére, a bérlakás-rendszer átalakításával összefüggő 2021. évi feladatokra

61/2020. számú határozat (XII.18.)

Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményvezetői megbízás

60/2020. számú határozat (XII.18.)

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkaterve

59/2020. számú határozat (XII.15.)

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja

58/2020. számú határozat (XII.15.)

2 db önkormányzati bérlakás felújításával kapcsolatos döntések

57/2020. számú határozat (XII.14.)

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

56/2020. számú határozat (XII.14.)

Az oroszlányi IV. számú fogorvosi körzettel kapcsolatos döntés

55/2020. számú határozat (XII.11.)

A helyi, menetrend szerinti, autóbuszos személyszállítási feladattal kapcsolatos döntések

54/2020. számú határozat (XII.09.)

A „központi orvosi (felnőtt- és gyermekorvosi) ügyelet ellátása Oroszlány, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Szákszend települések közigazgatási területén” tárgyú szolgáltatási szerződések tartalma

53/2020. számú határozat (XII.09.)

Megüresedett önkormányzati bérlakások bérlőinek kijelölése és egyéb önkormányzati bérlakások hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi döntések

52/2020. számú határozat (XII.09.)

Oroszlány Város Önkormányzata 2020-2024. évi Gazdasági Programja

51/2020. számú határozat (XII.09.)

Oroszlány város 2021. évi egészségügyi programja

50/2020. számú határozat (XI.27.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat elbírálása

48/2020. számú határozat (XI.24.)

A parkolóhelyek megváltási díjának, valamint a közterület-használati díjak felülvizsgálata

47/2020. számú határozat (XI.24.)

Tájékoztató Oroszlány város helyi autóbusz közlekedésének 2020. évi várható eredményéről, javaslat a 2021. január 1-jétől érvényes helyi tarifákra

46/2020. számú határozat (XI.24.)

Oroszlány város szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

45/2020. számú határozat (XI.24.)

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

44/2020. számú határozat (XI.24.)

A 2021. évi belső ellenőrzési terv

43/2020. számú határozat (XI.24.)

Tájékoztató Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi nemzetközi kapcsolatairól

42/2020. számú határozat (VI.17.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephelye és Oroszlány Város Óvodái nyári nyitvatartási rendjének módosításáról

41/2020. számú határozat (VI.17.)

Az alpolgármester juttatásai

40/2020. számú határozat (VI.16.)

A 2020. évi belső ellenőrzési terv módosításáról

39/2020. számú határozat (VI.16.)

Beszámoló az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., illetve a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről

38/2020. számú határozat (VI.16.)

Településrendezési Tervvel kapcsolatos döntések

37/2020. számú határozat (VI.12.)

Beszámoló az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

36/2020. számú határozat (VI.12.)

Éves ellenőrzési jelentés a 2019. évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről

35/2020. számú határozat (VI.10.)

A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány igazgatói feladatainak ellátására irányuló megbízásról szóló 32/2020. (V.28.) számú polgármesteri határozat módosítása

34/2020. számú határozat (VI.2.)

Beszámoló az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019. évi tevékenységéről

33/2020. számú határozat (V.28.)

Az óvodai és bölcsődei intézményekben a veszélyhelyzeti időszakban a rendkívüli szünet elrendelése tárgyában hozott döntés visszavonása

32/2020. számú határozat (V.28.)

Megbízás a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány igazgatói feladatainak ellátására

31/2020. számú határozat (V.28.)

Az Oroszlányi Szabadidő Egyesület Labdarúgó Szakosztály pénzügyi és szakmai beszámolója a 2019. évi támogatás felhasználásáról

30/2020. számú határozat (V.28.)

Az Oroszlányi Sportegylet és az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. pénzügyi és szakmai beszámolója a 2019. évi támogatások felhasználásáról

29/2020. számú határozat (V.28.)

Beszámoló a Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2019. évi működéséről, tevékenységéről

28/2020. számú határozat (V.28.)

Beszámoló az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2019. évi működéséről, tevékenységéről

27/2020. számú határozat (V.22.)

A Volánbusz Zrt. – Oroszlány városban autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó – 2019. évi beszámolója

26/2020. számú határozat (V.22.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2019. évi beszámolója a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról, azok eredményességéről

25/2020. számú határozat (V.22.)

Átfogó értékelés az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról

24/2020. számú határozat (V.22.)

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

23/2020. számú határozat (V.22.)

Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslattételre

22/2020. számú határozat (V.18.)

Az Oroszlány-Nadap új nyomvonalú kerékpáros útvonal fejlesztéséhez kapcsolódó tanulmánytervről

21/2020. számú határozat (V.18.)

Döntés az Oroszlányi Mentőállomás dolgozóinak elismeréséről

20/2020. számú határozat (V.15.)

Döntés a „Köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátása” tárgyú kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról

19/2020. számú határozat (V.8.)

A Petőfi udvar 7. 1/8. szám alatti önkormányzati lakás bérletére beérkezett pályázatok elbírálása

18/2020. számú határozat (V.8.)

A Petőfi S. utca 5. 1/4. szám alatti önkormányzati lakás bérletére beérkezett pályázatok elbírálása

17/2020. számú határozat (IV.27.)

Új többlet támogatási igény benyújtása a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében

16/2020. számú határozat (IV.15.)

A polgármester, valamint az alpolgármesterek juttatásai

15/2020. számú határozat (IV.8.)

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében adomány nyújtásáról

14/2020. számú határozat (III.24.)

Döntés a X. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére irányuló pályázatról

13/2020. számú határozat (III.24.)

Döntés Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról és a 2020/2021. évi óvodai körzethatárokról

12/2020. számú határozat (III.24.)

Döntés a központi orvosi ügyelet helyszínéről és az új közbeszerzési szerződés megkötéséig tartó átmeneti időszakra vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről

11/2020. számú határozat (III.24.)

Tájékoztató Oroszlány város közterületi térfigyelő kamerarendszerének 2019. évi működéséről, és döntés a 2020. évi fejlesztésekről

10/2020. számú határozat (III.24.)

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

9/2020. számú határozat (III.24.)

Az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi elszámolásáról és a 2020. évi működési költségeihez való hozzájárulásról

8/2020. számú határozat (III.24.)

A 2020. évi városi egészségügyi program kiegészítése

6/2020. és 7/2020. számú határozat (III.24.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása

4/2020. és 5/2020. számú határozat (III.24.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a szervezeti egységek szakmai programjának módosítása

3/2020. számú határozat (III.17.)

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében meghatározott intézkedések

2/2020. számú határozat (III.15.)

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében meghatározott intézkedések

1/2020. számú határozat (III.13.)

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében meghatározott intézkedések

Közlönyök

2021. év

25/2021. számú közlöny

24/2021. számú közlöny

23/2021. számú közlöny

22/2021. számú közlöny

21/2021. számú közlöny

20/2021. számú közlöny

19/2021. számú közlöny

18/2021. számú közlöny

17/2021. számú közlöny

16/2021. számú közlöny

15/2021. számú közlöny

14/2021. számú közlöny

13/2021. számú közlöny

12/2021. számú közlöny

11/2021. számú közlöny

10/2021. számú közlöny

9/2021. számú közlöny

8/2021. számú közlöny

7/2021. számú közlöny

6/2021. számú közlöny

5/2021. számú közlöny

4/2021. számú közlöny

3/2021. számú közlöny

2/2021. számú közlöny

1/2021. számú közlöny

2020. év

46/2020. számú közlöny

45/2020. számú közlöny

44/2020. számú közlöny

43/2020. számú közlöny

42/2020. számú közlöny

41/2020. számú közlöny

40/2020. számú közlöny

39/2020. számú közlöny

38/2020. számú közlöny

37/2020. számú közlöny

36/2020. számú közlöny

35/2020. számú közlöny

26/2020. számú közlöny

25/2020. számú közlöny

24/2020. számú közlöny

23/2020. számú közlöny

22/2020. számú közlöny

21/2020. számú közlöny

20/2020. számú közlöny

19/2020. számú közlöny

18/2020. számú közlöny

17/2020. számú közlöny

16/2020. számú közlöny

15/2020. számú közlöny

14/2020. számú közlöny

13/2020. számú közlöny

12/2020. számú közlöny

11/2020. számú közlöny

10/2020. számú közlöny

9/2020. számú közlöny

8/2020. számú közlöny

7/2020. számú közlöny

6/2020. számú közlöny

5/2020. számú közlöny

Hír
2022. January 21.

Elvesztette versenyképességét a magyar dió

Jelentős fejlesztésekkel és kutatásokkal menthető meg a magyar diótermesztés, amely az utóbbi években elvesztette a versenyképességét a nemzetközi piacon – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MTI-vel.

Mozaik
2022. January 21.

Pályázati felhívás oktatási intézmények számára

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a "Magyarország jó tanulója, jó sportolója - 2021" cím elnyerésére, mellyel azon tanulókat kívánja kitüntetni, akik a 2020/2021. tanévben kimagasló tanulmányi- és sportteljesítményt nyújtottak.

Kék hírek
2022. January 20.

Éjszakai riasztás

Néhány perccel éjfél után riasztást kaptak az oroszlányi tűzoltók, mely szerint Oroszlányban, a Petőfi Sándor utcában az egyik lépcsőházban hatalmas füst gomolyog. A tűzoltók 6 perc múlva már a helyszínen voltak és megkezdték a felderítést.

Mozaik
2022. January 19.

Táncolj Te is a Hébében!

Az oroszlányi Hébé Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel várja mindazokat, akik szeptemberben lemaradtak a beiratkozásról, de most úgy gondolják, hogy szívesen csatlakoznának moderntánc és mazsorettsport óráikhoz.

Hír
2022. January 19.

Minden második magyar háztartásban él legalább egy kutya

2021 nyarára minden második magyar háztartás kutyatartó lett, jócskán meghaladhatja a kutyák száma a 3 milliót Magyarországon – áll abban a friss tudományos publikációban, amely egy kutyatartást vizsgáló 2021-es országos reprezentatív felmérés eredményeit ismerteti az Állatorvostudományi Egyetem kutatóinak tollából.

Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek