Vészhelyzetben hozott polgármesteri rendeletek, határozatok

Rendeletek

2021. év

12/2021. számú rendelet (VI.10.)

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2021. számú rendelet (V.28.)

A 2021. évi költségvetés - 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet - módosítása

10/2021. számú rendelet (V.3.)

Oroszlány város nemzeti vagyonáról szóló 17/2017. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2021. számú rendelet (V.3.)

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása

8/2021. számú rendelet (V.3.)

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

7/2021. számú rendelet (III.1.)

A közterületen kötelező maszkviselés szabályairól

6/2021. számú rendelet (II.26.)

A 2020. évi költségvetés - 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet - módosítása

5/2021. számú rendelet (II.12.)

Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése

4/2021. számú rendelet (II.1.)

A közterületen kötelező maszkviselés szabályairól szóló önkormányzati rendelet

3/2021. számú rendelet (I.29.)

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása

2/2021. számú rendelet (I.18.)

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2021. számú rendelet (I.11.)

A közterületen kötelező maszkviselés szabályairól szóló önkormányzati rendelet

2020. év

37/2020. számú rendelet (XII.22.)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása

36/2020. számú rendelet (XII.22.)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelemi helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépése

35/2020. számú rendelet (XII.15.)

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása

34/2020. számú rendelet (XII.14.)

A helyi adókról szóló 16/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosítása

33/2020. számú rendelet (XII.14.)

A helyi adókról szóló 30/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépése

32/2020. számú rendelet (XII.14.)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelemi helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása

31/2020. számú rendelet (XII.10.)

A közterületen kötelező maszkviselés szabályairól szóló 28/2020. (XI.12.) rendelet alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

30/2020. számú rendelet (XI.27.)

A helyi adókról szóló 16/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

29/2020. számú rendelet (XI.23.)

A 2020. évi költségvetés - 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet - módosítása

20/2020. számú rendelet (VI.17.)

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2020. számú rendelet (V.13.)

A településen működő piac nyitvatartásának, és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló rendelet módosítása

18/2020. számú rendelet (V.12.)

Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

17/2020. számú rendelet (V.6.)

A veszélyhelyzet ideje alatt nyújtott rendkívüli támogatásról szóló rendelet

16/2020. számú rendelet (IV.30.)

A közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes szabályairól

15/2020. számú rendelet (IV.30.)

Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

14/2020. számú rendelet (IV.24.)

A kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 148/2020. (IV.23.) kormányrendeletben biztosított szigorúbb szabályok megállapításáról

13/2020. számú rendelet (IV.17.)

A településen működő piac nyitva tartásának, és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályai

12/2020. számú rendelet (IV.17.)

A kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 118/2020. (IV.16.) kormányrendeletben biztosított szigorúbb szabályok megállapításáról

11/2020. számú rendelet (IV.15.)

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2020. számú rendelet (IV.10.)

A közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes szabályairól

9/2020. számú rendelet (III.26.)

A lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 6/2016. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

8/2020. számú rendelet (III.26.)

Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

7/2020. számú rendelet (III.26.)

A városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról szóló 16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Határozatok

2021. év

81/2021. számú határozat (VI.14.)

Oroszlány Város Óvodái óvodavezetői álláshelyének betöltésére irányuló pályázat elbírálása

80/2021. számú határozat (VI.11.)

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

79/2021. számú határozat (VI.10.)

Döntés önkormányzati cégek felügyelő bizottsági tagjairól és könyvvizsgáló személyéről

78/2021. számú határozat (V.28.)

Döntés önkormányzati cégek igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjairól

77/2021. számú határozat (V.28.)

Döntés a HÉBÉ Alapfokú Művészeti Iskola működéséhez szükséges helyiséghasználatról

76/2021. számú határozat (V.28.)

Egészségügyi közfeladat – védőnői szolgálat - átvételéről szóló döntés

75/2021. számú határozat (V.28.)

Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslattételre

74/2021. számú határozat (V.28.)

Beszámoló a Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2020. évi működéséről, tevékenységéről

73/2021. számú határozat (V.28.)

Beszámoló az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2020. évi tevékenységéről

72/2021. számú határozat (V.28.)

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

66-71/2021. számú határozat (V.27.)

Oroszlány Város Óvodái alapító okiratának módosítása

61-65/2021. számú határozat (V.17.)

Oroszlány Város Óvodái alapító okiratának módosítása

60/2021. számú határozat (V.12.)

Helyi közutak felújításával kapcsolatos döntések

59/2021. számú határozat (IV.30.)

Egészségügyi közfeladatok – védőnői szolgálat, iskola orvosi feladat - át(vissza)vételéről szóló döntés

58/2021. számú határozat (IV.30.)

Pályázati önerő biztosítása a Móricz Zsigmond u. 4. számú ingatlan fejlesztéséhez bérlakások és közösségi tér fejlesztése érdekében

57/2021. számú határozat (IV.30.)

Döntés a „Köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátása” tárgyú kegyeleti közszolgáltatási szerződésről

56/2021. számú határozat (IV.30.)

Civil- és sportcélok megvalósítását szolgáló önkormányzati támogatások megállapítása

55/2021. számú határozat (IV.30.)

Településrendezési Tervvel kapcsolatos döntések

54/2021. számú határozat (IV.30.)

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola főzőkonyha átvétele forrásának átcsoportosításáról

52-53/2021. számú határozat (IV.30.)

Oroszlány Város Óvodái alapító okiratának módosítása

51/2021. számú határozat (IV.30.)

Az Oroszlányi Szabadidő Egyesület beszámolója a 2020. évi támogatás felhasználásáról

50/2021. számú határozat (IV.30.)

Az Oroszlányi Sportegylet és az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. pénzügyi és szakmai beszámolója a 2020. évi támogatások felhasználásáról és a 2021. évi támogatási szerződés

49/2021. számú határozat (IV.30.)

Éves ellenőrzési jelentés a 2020. évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről

48/2021. számú határozat (IV.30.)

Átfogó értékelés az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról

47/2021. számú határozat (IV.30.)

A Volánbusz Zrt. – Oroszlány városban autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó – 2020. évi beszámolója

46/2021. számú határozat (IV.30.)

Közbeszerzési eljárás indítása „Rendelési időn kívül végzett központi orvosi (felnőtt- és gyermekorvosi) ügyeleti szolgáltatás Oroszlány, Bokod, Kecskéd, Szákszend, Dad, Kömlőd települések közigazgatási területén” tárgyban

45/2021. számú határozat (IV.30.)

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

44/2021. számú határozat (IV.30.)

Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

43/2021. számú határozat (IV.1.)

Az Oroszlányi József Attila Általános Iskola igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezése

42/2021. számú határozat (IV.1.)

Sportegészségügyi feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés

41/2021. számú határozat (III.29.)

Közvilágítás fejlesztéssel kapcsolatos döntések

40/2021. számú határozat (III.26.)

Megüresedett önkormányzati bérlakások bérlőinek kijelölése és egyéb önkormányzati bérlakások hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi döntések

39/2021. számú határozat (III.26.)

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

38/2021. számú határozat (III.26.)

Beszámoló az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról

37/2021. számú határozat (III.26.)

Remédium Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme

36/2021. számú határozat (III.26.)

Döntés Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról, és a 2021/2022. évi óvodai körzethatárokról

35/2021. számú határozat (III.26.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a szervezeti egységek szakmai programjának módosítása

34/2021. számú határozat (III.26.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2020. évi beszámolója a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról, azok eredményességéről

33/2021. számú határozat (III.26.)

Az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság pénzügyi és szakmai beszámolója a 2020. évi támogatás felhasználásáról és a 2021. évi támogatási szerződés jóváhagyása

32/2021. számú határozat (III.19.)

A Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével kapcsolatos döntés véleményezése

31/2021. számú határozat (III.11.)

Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról szóló 15/2021. (II.12.) Kt. határozat módosítása

30/2021. számú határozat (III.2.)

A 26/2021. (II.26.) határozat visszavonása

29/2021. számú határozat (III.2.)

Helyi közutak felújításával kapcsolatos döntések

28/2021. számú határozat (II.26.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat beruházási kérelme

27/2021. számú határozat (II.26.)

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

26/2021. számú határozat (II.26.)

A polgármester 2021. évi szabadságolási ütemterve

25/2021. számú határozat (II.26.)

Pályázati felhívás közérdekű civil és sport célok megvalósítását szolgáló önkormányzati támogatás elnyerésére

24/2021. számú határozat (II.26.)

Településüzemeltetéshez kapcsolódó vállalkozási szerződések felülvizsgálata

23/2021. számú határozat (II.26.)

Beszámoló az önkormányzati bérlakások 2020. évi üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátásról

22/2021. számú határozat (II.26.)

A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány Szervezeti és Működési Szabályzata

21/2021. számú határozat (II.26.)

A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány 2021. évi munkaterve

20/2021. számú határozat (II.26.)

A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány beszámolója az intézmény 2020. évi tevékenységéről

19/2021. számú határozat (II.26.)

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési terve

18/2021. számú határozat (II.24.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményvezetőjének illetményét megállapító 61/2020. (XII.18.) számú határozat módosítása

17/2021. számú határozat (II.12.)

Csatlakozás a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez

16/2021. számú határozat (II.12.)

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatali megállapodás módosítása

15/2021. számú határozat (II.12.)

Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása

14/2021. számú határozat (I.29.)

Hulladékkezelési többletszolgáltatásokkal kapcsolatos döntések

13/2021. számú határozat (I.29.)

Az Ose Lions Sport Nonprofit Kft. 2021. évi előfinanszírozási kérelme

12/2021. számú határozat (I.29.)

Döntés közétkeztetésben alkalmazandó nyersanyagköltségekről és adagárakról

11/2021. számú határozat (I.29.)

Településrendezési Tervvel kapcsolatos döntések

10/2021. számú határozat (I.29.)

Oroszlány Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2019. évi, 2020. évben igénybe vett költségvetési maradványainak korrekciója

9/2021. számú határozat (I.29.)

Nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálata

8/2021. számú határozat (I.29.)

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése

7/2021. számú határozat (I.29.)

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 azonosító számú, A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban című pályázat megvalósításával kapcsolatos döntések

6/2021. számú határozat (I.29.)

Városi közétkeztetéssel kapcsolatos döntések

5/2021. számú határozat (I.29.)

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

4/2021. számú határozat (I.29.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephelyének és Oroszlány Város Óvodáinak nyári nyitvatartási rendje

3/2021. számú határozat (I.29.)

Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi ünnepi programterve és kiemelt rendezvényei

2/2021. számú határozat (I.29.)

Kisprojekt Alap keretében nyertes pályázatok megvalósításával kapcsolatos döntések

1/2021. számú határozat (I.18.)

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

2020. év

65/2020. számú határozat (XII.21.)

Településrendezési Tervvel kapcsolatos döntések

64/2020. számú határozat (XII.21.)

Közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetése Oroszlány városban

63/2020. számú határozat (XII.21.)

A Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának megszüntetése

62/2020. számú határozat (XII.18.)

Az önkormányzati bérlakások 2021. évi üzemeltetése, javaslattétel a lakbérek 2021. évi mértékére, a bérlakás-rendszer átalakításával összefüggő 2021. évi feladatokra

61/2020. számú határozat (XII.18.)

Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményvezetői megbízás

60/2020. számú határozat (XII.18.)

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkaterve

59/2020. számú határozat (XII.15.)

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja

58/2020. számú határozat (XII.15.)

2 db önkormányzati bérlakás felújításával kapcsolatos döntések

57/2020. számú határozat (XII.14.)

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

56/2020. számú határozat (XII.14.)

Az oroszlányi IV. számú fogorvosi körzettel kapcsolatos döntés

55/2020. számú határozat (XII.11.)

A helyi, menetrend szerinti, autóbuszos személyszállítási feladattal kapcsolatos döntések

54/2020. számú határozat (XII.09.)

A „központi orvosi (felnőtt- és gyermekorvosi) ügyelet ellátása Oroszlány, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Szákszend települések közigazgatási területén” tárgyú szolgáltatási szerződések tartalma

53/2020. számú határozat (XII.09.)

Megüresedett önkormányzati bérlakások bérlőinek kijelölése és egyéb önkormányzati bérlakások hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi döntések

52/2020. számú határozat (XII.09.)

Oroszlány Város Önkormányzata 2020-2024. évi Gazdasági Programja

51/2020. számú határozat (XII.09.)

Oroszlány város 2021. évi egészségügyi programja

50/2020. számú határozat (XI.27.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat elbírálása

48/2020. számú határozat (XI.24.)

A parkolóhelyek megváltási díjának, valamint a közterület-használati díjak felülvizsgálata

47/2020. számú határozat (XI.24.)

Tájékoztató Oroszlány város helyi autóbusz közlekedésének 2020. évi várható eredményéről, javaslat a 2021. január 1-jétől érvényes helyi tarifákra

46/2020. számú határozat (XI.24.)

Oroszlány város szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

45/2020. számú határozat (XI.24.)

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

44/2020. számú határozat (XI.24.)

A 2021. évi belső ellenőrzési terv

43/2020. számú határozat (XI.24.)

Tájékoztató Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi nemzetközi kapcsolatairól

42/2020. számú határozat (VI.17.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődei telephelye és Oroszlány Város Óvodái nyári nyitvatartási rendjének módosításáról

41/2020. számú határozat (VI.17.)

Az alpolgármester juttatásai

40/2020. számú határozat (VI.16.)

A 2020. évi belső ellenőrzési terv módosításáról

39/2020. számú határozat (VI.16.)

Beszámoló az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., illetve a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről

38/2020. számú határozat (VI.16.)

Településrendezési Tervvel kapcsolatos döntések

37/2020. számú határozat (VI.12.)

Beszámoló az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

36/2020. számú határozat (VI.12.)

Éves ellenőrzési jelentés a 2019. évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről

35/2020. számú határozat (VI.10.)

A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány igazgatói feladatainak ellátására irányuló megbízásról szóló 32/2020. (V.28.) számú polgármesteri határozat módosítása

34/2020. számú határozat (VI.2.)

Beszámoló az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019. évi tevékenységéről

33/2020. számú határozat (V.28.)

Az óvodai és bölcsődei intézményekben a veszélyhelyzeti időszakban a rendkívüli szünet elrendelése tárgyában hozott döntés visszavonása

32/2020. számú határozat (V.28.)

Megbízás a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány igazgatói feladatainak ellátására

31/2020. számú határozat (V.28.)

Az Oroszlányi Szabadidő Egyesület Labdarúgó Szakosztály pénzügyi és szakmai beszámolója a 2019. évi támogatás felhasználásáról

30/2020. számú határozat (V.28.)

Az Oroszlányi Sportegylet és az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. pénzügyi és szakmai beszámolója a 2019. évi támogatások felhasználásáról

29/2020. számú határozat (V.28.)

Beszámoló a Benedek Iskola Gyermekeiért Közalapítvány 2019. évi működéséről, tevékenységéről

28/2020. számú határozat (V.28.)

Beszámoló az „Oroszlányi Távfűtésért” Közalapítvány 2019. évi működéséről, tevékenységéről

27/2020. számú határozat (V.22.)

A Volánbusz Zrt. – Oroszlány városban autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó – 2019. évi beszámolója

26/2020. számú határozat (V.22.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2019. évi beszámolója a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról, azok eredményességéről

25/2020. számú határozat (V.22.)

Átfogó értékelés az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról

24/2020. számú határozat (V.22.)

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

23/2020. számú határozat (V.22.)

Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslattételre

22/2020. számú határozat (V.18.)

Az Oroszlány-Nadap új nyomvonalú kerékpáros útvonal fejlesztéséhez kapcsolódó tanulmánytervről

21/2020. számú határozat (V.18.)

Döntés az Oroszlányi Mentőállomás dolgozóinak elismeréséről

20/2020. számú határozat (V.15.)

Döntés a „Köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátása” tárgyú kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról

19/2020. számú határozat (V.8.)

A Petőfi udvar 7. 1/8. szám alatti önkormányzati lakás bérletére beérkezett pályázatok elbírálása

18/2020. számú határozat (V.8.)

A Petőfi S. utca 5. 1/4. szám alatti önkormányzati lakás bérletére beérkezett pályázatok elbírálása

17/2020. számú határozat (IV.27.)

Új többlet támogatási igény benyújtása a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében

16/2020. számú határozat (IV.15.)

A polgármester, valamint az alpolgármesterek juttatásai

15/2020. számú határozat (IV.8.)

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében adomány nyújtásáról

14/2020. számú határozat (III.24.)

Döntés a X. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére irányuló pályázatról

13/2020. számú határozat (III.24.)

Döntés Oroszlány Város Óvodáiba történő beiratkozási időpontokról és a 2020/2021. évi óvodai körzethatárokról

12/2020. számú határozat (III.24.)

Döntés a központi orvosi ügyelet helyszínéről és az új közbeszerzési szerződés megkötéséig tartó átmeneti időszakra vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről

11/2020. számú határozat (III.24.)

Tájékoztató Oroszlány város közterületi térfigyelő kamerarendszerének 2019. évi működéséről, és döntés a 2020. évi fejlesztésekről

10/2020. számú határozat (III.24.)

Önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos döntések

9/2020. számú határozat (III.24.)

Az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi elszámolásáról és a 2020. évi működési költségeihez való hozzájárulásról

8/2020. számú határozat (III.24.)

A 2020. évi városi egészségügyi program kiegészítése

6/2020. és 7/2020. számú határozat (III.24.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása

4/2020. és 5/2020. számú határozat (III.24.)

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a szervezeti egységek szakmai programjának módosítása

3/2020. számú határozat (III.17.)

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében meghatározott intézkedések

2/2020. számú határozat (III.15.)

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében meghatározott intézkedések

1/2020. számú határozat (III.13.)

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében meghatározott intézkedések

Közlönyök

2021. év

25/2021. számú közlöny

24/2021. számú közlöny

23/2021. számú közlöny

22/2021. számú közlöny

21/2021. számú közlöny

20/2021. számú közlöny

19/2021. számú közlöny

18/2021. számú közlöny

17/2021. számú közlöny

16/2021. számú közlöny

15/2021. számú közlöny

14/2021. számú közlöny

13/2021. számú közlöny

12/2021. számú közlöny

11/2021. számú közlöny

10/2021. számú közlöny

9/2021. számú közlöny

8/2021. számú közlöny

7/2021. számú közlöny

6/2021. számú közlöny

5/2021. számú közlöny

4/2021. számú közlöny

3/2021. számú közlöny

2/2021. számú közlöny

1/2021. számú közlöny

2020. év

46/2020. számú közlöny

45/2020. számú közlöny

44/2020. számú közlöny

43/2020. számú közlöny

42/2020. számú közlöny

41/2020. számú közlöny

40/2020. számú közlöny

39/2020. számú közlöny

38/2020. számú közlöny

37/2020. számú közlöny

36/2020. számú közlöny

35/2020. számú közlöny

26/2020. számú közlöny

25/2020. számú közlöny

24/2020. számú közlöny

23/2020. számú közlöny

22/2020. számú közlöny

21/2020. számú közlöny

20/2020. számú közlöny

19/2020. számú közlöny

18/2020. számú közlöny

17/2020. számú közlöny

16/2020. számú közlöny

15/2020. számú közlöny

14/2020. számú közlöny

13/2020. számú közlöny

12/2020. számú közlöny

11/2020. számú közlöny

10/2020. számú közlöny

9/2020. számú közlöny

8/2020. számú közlöny

7/2020. számú közlöny

6/2020. számú közlöny

5/2020. számú közlöny

Önkormányzat
2024. June 14.
Hajrá Magyarok!

Oroszlány Város Önkormányzatának támogatásával, a közösségi élmény érdekében, a labdarúgó EB időpontjára június 14. - július 14. között SZURKOLÓI ZÓNA - sátor és LED fal – lett kialakítva az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal épülete mögötti parkolóban.

Sport
2024. June 14.
Oroszlány Clasico

Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal rendezték meg az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és a József Attila Általános Iskola között a Vándor kupát.

Mozaik
2024. June 14.
Módosul a vasúti menetrend

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja utasait, hogy 2024. június 21-től június 27-ig a Budaörs - Biatorbágy állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Tatabánya – Oroszlány vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Hír
2024. June 13.
Lezárták a tanévet

A tanév utolsó foglalkozását tartották szerda délelőtt a Digitális Tudásközpontban.

Elérhetőségeink
 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere
Népszerű cikkek