Pályázatok

Aktuális pályázatok

közzétéve
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat

Alkalmazás: Munka Törvénykönyve szerint

Alkalmazási feltétel:

 • Alapfokú végzettség
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Orvosi alkalmasság

Munkavégzés helye: Oroszlány Város Óvodái
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 67.

Bérezés: Megállapodás szerint

Egyéb juttatások: Cafetéria, utazási költségtérítés, munkaruha juttatás

Jelentkezés: írásban, önéletrajz benyújtásával az alábbi címen:
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal, jegyző nevére
2840 Oroszlány, Rákóczi F út 78.

Pályázatról érdeklődni telefonon: 34/361-444/153-as mellék

Kapcsolódó fájlok
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű egészségügyi szolgálati jogviszony (2022. I. félévében történő nyugdíjazást követően határozatlan időre alakítható)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Oroszlány

Illetmény és juttatások: A dolgozó garantált illetményét a 256/2013. (VII.5.) Korm.rendelet 7. számú melléklete alapján, az illetményt kiegészítő pótlékokat a 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései (21.§ (4), (11), szerint határozza meg a munkáltató.

Próbaidő: 3 hónap

Feladatok: A védőnő a legfontosabb életszakaszoknál van jelen a család életében – a gyermekvárásnál, az újszülött fogadásánál, a családi élet kialakításánál, a gyermekek óvodába, iskolába menetelénél. Tanácsadást folytat a családtervezéssel kapcsolatban, a várandós anyát gondozza, segíti, elvégzi a szűrővizsgálatokat. A szülés után megismerteti az anyát az anyatejes táplálás módszereivel és a gyermek körüli teendőkkel. A gondozásában levő családokat otthonukban is meglátogatja. Figyelemmel kíséri újszülöttek, csecsemők és gyermekek fejlődését, segítséget nyújt a helyes életvitelhez. Az iskolákban részt vesz az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában. (forrás: https://semmelweis.hu/etk/oktatas/alapkepzesek-bsc/egeszsegugyi-gondozas-es-prevencio-szak/vedono-szakirany/)

A feladatok részletes leírását a 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 3. §-a szabályozza.

Elvárt végzettség: Főiskola, védőnői szakirány

Egyéb feltételek:
 • érvényes működési engedély
 • MESZK tagság
Benyújtandó iratok, igazolások:
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló irat másolata,
 • nyilatkozat az alábbiakról: „Büntetlen előéletű, cselekvőképes személy vagyok, aki megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek, és nem állok kamarai kizárás, etikai, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt.”

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.

Jelentkezési határidő: folyamatos

Jelentkezni postai úton, az alábbi címen lehetséges:

Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. (kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: védőnő)

Érdeklődni a munkakörrel kapcsolatban: Erediné Rózsa Gyöngyi személyügyi csoportvezetőnél lehet, a 34/361-444/166-os telefonszámon.

Kapcsolódó fájlok

Lejárt pályázatok

közzétéve
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
önkormányzat 2/26/2024 11:00:00 AM

Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot ír ki az alábbi oroszlányi ingatlanok együttesen történő rekreációs célú földhasználati szerződés keretében történő hasznosítására.

Megnevezés, cím Helyrajzi szám Megnevezés Terület m2
Oroszlány, Malom dűlő 45 0413/5 szántó gazdasági épület 723
Oroszlány, Malom dűlő 43 0413/6 szántó 738
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 7/17/2023 12:00:00 AM 7/28/2023 12:00:00 AM

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A beruházás szükségességét alátámasztó döntéselőkészítő anyagok elkészítésénél műszaki, szakmai közreműködés. Közbeszerzési eljárás előkészítésében műszaki, szakmai közreműködés. Támogatás elnyerését célzó pályázatok előkészítésében, végrehajtásában műszaki, szakmai közreműködés. Tervező, kivitelező, műszaki ellenőr, szakértő kiválasztásában való közreműködés az önkormányzat saját eljárási szabályai, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerinti eljárásokban. Az ajánlatok kiértékelésében műszaki szempontból való közreműködés. Szerződések műszaki tartalmának előkészítése. Hatósági engedélyek beszerzésének koordinálása, lebonyolítása. Beruházások komplex lebonyolítása, műszaki átadás-átvétel koordinálása, teljesítésigazolás ellenőrzése, aktiválási adatszolgáltatás, garanciális eljárásban való közreműködés. Beruházások pénzügyi figyelése, számlák ellenőrzése, szükséges intézkedések kezdeményezése.

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan információt Bartalus László osztályvezető nyújt, a +36(20)264-9432 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen, kérjük a borítékra ráírni: 4-Mügy/27-1/2023. iktatószámú műszaki ügyintézői pályázat.

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
 • Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható, építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szak vagy főisk.v. és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
 • CAD alapú szoftver ismeret, térinformatikában való jártasság,
 • közigazgatási szakvizsga megléte,
 • beruházói és közbeszerzési gyakorlat - legalább 1 év szakmai tapasztalat
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Együttműködés
 • Csapatmunka
 • Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért
 • Határidők betartása
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.17.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.28.
 • Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.01.
Kapcsolódó fájlok
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
önkormányzat 4/18/2023 12:00:00 PM 4/19/2023 10:30:00 AM

Bérlet útján hasznosításra kínált ingatlan (helyiségcsoport):

Cím: Oroszlány, Szent Borbála tér 1.

Hrsz. Oroszlányi 878/2

Alapterület: 210 m2

Megnevezés: vendéglátó-ipari egység (külső és belső kiszolgáló tér, raktár, konyha, előkészítő helyiségek, vizesblokk, terasz, illetve kerthelyiség kialakítható, az igénybevétel részletes feltételeit - kérelemre kiadásra kerülő - közterülethasználati engedély tartalmazza)

Minimum bérleti díj: 200.000 Ft/hó

A bérlet időtartama: 2023. május 1.- 2028. április 30.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 2/1/2023 12:00:00 AM

A megbízási vagy egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes vagy részmunkaidős (heti 40 vagy 20 órás)

A munkavégzés helye:
2840 Oroszlány, Mészáros Lajos utca 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az V. számú felnőtt háziorvosi körzetben - a háziorvos melletti asszisztensi feladatok ellátása: a kompetenciájába tartozó feladatok ellátása, műszerek, eszközök kezelése, fertőtlenítése, ápolási dokumentáció önálló vezetése.

Illetmény és juttatások:
A jogviszony típusától függően megállapodás vagy jogszabály szerinti.

Az állás betöltésének feltételei:
A feladat körzeti ápolói szakképesítéssel, vagy klinikai szakápolói (körzeti-közösségi szakápoló) szakképesítéssel, vagy alapellátási közösségi szakápolói szakképesítéssel, vagy ápolói szakképesítéssel (OKJ szám: 55 723 01), vagy gyermekápolói, illetve csecsemő- és gyermekápolói szakképesítéssel (OKJ szám: 55 723 02), vagy ápolói (BSc), vagy ápoló (MSc) szakképesítéssel látható el.

Egyéb feltételek:
 • érvényes működési engedély és MESZK kártya
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok:
 • önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. február 1. napjától tölthető be.

Az önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
jegyzo@oroszlany.hu

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
ingatlanértékesítés 7/20/2022 11:59:00 PM 7/21/2022 11:00:00 AM
Kapcsolódó fájlok
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 5/25/2022 12:00:00 AM 6/6/2022 12:00:00 AM

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 32. Település-, terület-és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

Ellátandó feladatok: A beruházás szükségességét alátámasztó döntés-előkészítő anyagok elkészítésénél műszaki, szakmai közreműködés. Közbeszerzési eljárás előkészítésében műszaki, szakmai közreműködés. Támogatás elnyerését célzó pályázatok előkészítésében, végrehajtásában műszaki, szakmai közreműködés. Tervező, kivitelező, műszaki ellenőr, szakértő kiválasztásában való közreműködés az önkormányzat saját eljárási szabályai, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerinti eljárásokban. Az ajánlatok kiértékelésében műszaki szempontból való közreműködés. Szerződések műszaki tartalmának előkészítése. Hatósági engedélyek beszerzésének koordinálása, lebonyolítása. Beruházások komplex lebonyolítása, műszaki átadás-átvétel koordinálása, teljesítésigazolás ellenőrzése, aktiválási adatszolgáltatás, garanciális eljárásban való közreműködés. Beruházások pénzügyi figyelése, számlák ellenőrzése, szükséges intézkedések kezdeményezése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkormányzat beruházásaival kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • beruházói és közbeszerzési gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • CAD alapú szoftver ismeret
 • térinformatikában való jártasság
 • közigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) kormányrendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (önéletrajz-minta rendelet 1.sz. mellékletében található),
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
 • hozzájárulást a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartalus László osztályvezető nyújt, a +36 (20) 264-9432 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-Mügy/23-2/2022, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Személyesen: Erediné Rózsa Gyöngyi, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül - a jegyző által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu - 2022. április 25.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
ingatlanértékesítés 4/28/2022 11:55:00 PM 4/29/2022 11:00:00 AM
Kapcsolódó fájlok
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 3/31/2022 12:00:00 AM 4/8/2022 12:00:00 AM

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 32. Település-, terület-és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

Ellátandó feladatok: A beruházás szükségességét alátámasztó döntés-előkészítő anyagok elkészítésénél műszaki, szakmai közreműködés. Közbeszerzési eljárás előkészítésében műszaki, szakmai közreműködés. Támogatás elnyerését célzó pályázatok előkészítésében, végrehajtásában műszaki, szakmai közreműködés. Tervező, kivitelező, műszaki ellenőr, szakértő kiválasztásában való közreműködés az önkormányzat saját eljárási szabályai, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerinti eljárásokban. Az ajánlatok kiértékelésében műszaki szempontból való közreműködés. Szerződések műszaki tartalmának előkészítése. Hatósági engedélyek beszerzésének koordinálása, lebonyolítása. Beruházások komplex lebonyolítása, műszaki átadás-átvétel koordinálása, teljesítésigazolás ellenőrzése, aktiválási adatszolgáltatás, garanciális eljárásban való közreműködés. Beruházások pénzügyi figyelése, számlák ellenőrzése, szükséges intézkedések kezdeményezése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkormányzat beruházásaival kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • beruházói és közbeszerzési gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • CAD alapú szoftver ismeret
 • térinformatikában való jártasság
 • közigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) kormányrendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (önéletrajz-minta rendelet 1.sz. mellékletében található),
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
 • hozzájárulást a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. április 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartalus László osztályvezető nyújt, a +36 (20) 264-9432 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-Mügy/39-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Személyesen: Erediné Rózsa Gyöngyi, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül - a jegyző által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu - 2022. március 8.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 3/10/2022 4:00:00 PM
Kapcsolódó fájlok
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 11/30/2021 3:00:00 PM
Kapcsolódó fájlok
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 11/5/2021 12:00:00 AM 11/10/2021 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: szerződéses jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidős (15-19 óráig)

A munkavégzés helye: Oroszlányi József Attila Általános Iskola - Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A munkaköri leírásnak megfelelő takarítási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Általános iskola 8 osztály, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: Folyamatos

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ az iskola telefonszámán: 34/360-965

A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen Önéletrajz benyújtásával az intézményvezetőnél.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 10.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
önkormányzat 10/14/2021 10:00:00 AM 10/14/2021 10:30:00 AM
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
önkormányzat 6/22/2021 12:00:00 PM 6/23/2021 10:30:00 AM

Bérlet útján hasznosításra kínált ingatlan (helyiségcsoport):

Cím: Oroszlány, Szent Borbála tér 1.

Hrsz. Oroszlányi 878/2

Alapterület: 210 m2

Megnevezés: vendéglátó-ipari egység (külső és belső kiszolgáló tér, raktár, konyha, előkészítő helyiségek, vizesblokk)

Minimum bérleti díj: 200.000 Ft/hó

A bérlet időtartama: 2021. július 1-2023. június 30.

A bérleti díj áthárított ÁFA összeget nem tartalmaz.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 6/15/2021 12:00:00 AM 7/1/2021 12:00:00 AM

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaszerződés / 3 hónap próbaidő/

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő /napi 8 óra, állandó nappali/

Munkavégzés helye: Oroszlány Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben működő főző- és tálalókonyhák

A munkakörbe tartozó fontosabb feladatok: Főzési feladatok ellátása, a folyamat koordinálása az Élelmezésvezető által készített étlap alapján a HACCP rendszer előírásai szerint, élelmiszerbiztonsági szabályok betartatásával. Napi feladata az árubeszerzésben, nyersanyagszükséglet tervezésében való aktív részvétel. Konyhai dolgozók napi munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése.

Munkabér: Megállapodás alapján

Egyéb juttatások: Cafetéria juttatás, munkába járás költségtérítése, utazási kedvezmény

Képesítések, egyéb feltételek:

 • Szakács végzettség
 • Szakács munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány
 • Fényképes szakmai önéletrajz

Munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.július 1.

Szakmai önéletrajz benyújtásának határideje, módja: 2021.június 15.

Személyesen az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkárságán, vagy postai úton a Dr. File Beáta jegyzőnek címezve: 2840 Oroszlány Rákóczi F. u. 78.

A munkakörrel kapcsolatban további információk kérhetők telefonon Kiss Gyuláné / 06-20-378-3648/ közétkeztetési, intézményi csoportvezetőtől.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
önkormányzat 6/3/2021 10:00:00 AM

az oroszlányi 880 hrsz. alatt felvett, természetben 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. szám alatt található ingatlanból (Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal épülete) - az e felhívás 1. számú melléklete szerinti helyiségvázlat szerinti - helyiségek (összesen 173,01 m2 alapterületű ingatlanrész, a továbbiakban: helyiségcsoport, a melléklet alaprajzon piros színnel jelölt terület).

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
ingatlanértékesítés 5/19/2021 11:55:00 PM
Kapcsolódó fájlok
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 6/7/2021 12:00:00 AM 6/14/2021 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.16-2026.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Bánki Donát út 67.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Oroszlány Város Óvodái székhelyén és négy telephelyén működő intézmény szakszerű és törvényes vezetésének biztosítása a vonatkozó jogszabályok alapján. A pedagógiai program megvalósításának biztosítása, a szakmai munka irányítása. A feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekről történő gondoskodás. A pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás. A munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben dolgozó közalkalmazottak esetében.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) Nkt. 8. melléklete, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Óvodapedagógus végzettség. Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. Legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat. Nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz.
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • A pályázó vezetési programja.
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Az előírt szakmai gyakorlat meglétének igazolása.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 • A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
 • Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erediné Rózsa Gyöngyi nyújt, a 34/361-444/166 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Oroszlány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-Megy/14-1/2021, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A szakmai bizottság meghallgatja a jelölteket és javaslatot készít, melynek megismerését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2021. május 6.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 4/19/2021 12:00:00 AM 4/23/2021 12:00:00 AM
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
önkormányzat 1/29/2021 12:00:00 PM 2/1/2021 10:00:00 AM
Kapcsolódó fájlok
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 11/16/2020 12:00:00 AM 11/30/2020 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021.01.01-2025.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, FÜRST SÁNDOR UTCA 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az intézményben folyó szakmai munkáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja az intézményben a munkáltatói jogokat. Az intézmény alaptevékenysége: Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Idősek nappali ellátása, Időskorúak átmeneti ellátása, Nappali melegedő, Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen, Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása, Családsegítés, Gyermekjóléti szolgáltatás, Bölcsődei ellátás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú képesítés, VAGY a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet I/1. rész 1,4,5 pontjában előírt képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • szociális szakvizsga megléte vagy a 25/2017. EMMI rendelet szerinti vezetői továbbképzésen történő részvétel vállalása
 • a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti szakmai gyakorlat
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
 • nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelését,
 • amennyiben rendelkezik vele a pályázó, úgy csatolni kell a szakmai gyakorlat és vezetői tapasztalat hitelt érdemlő igazolását,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erediné Rózsa Gyöngyi nyújt, a +36 (34) 361-444/166 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Oroszlány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (Rákóczi Ferenc Oroszlány, út 78.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-Mügy/54-1/2020., valamint beosztás megnevezését: intézményvezető. Személyesen: Erediné Rózsa Gyöngyi részére, Komárom-Esztergom megye, Rákóczi Ferenc Oroszlány, út 78. II.em. 56-os iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásának dátuma: a szakmai bizottság meghallgatja a jelölteket és javaslatot készít november 30-ig. A képviselő-testület a munkaterv szerinti december havi rendes ülésén dönt az intézményvezető személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu 2020.október 12.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 10/31/2020 12:00:00 AM

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaszerződés  / 3 hónap próbaidő/

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő /napi 8 óra, állandó nappali/

Munkavégzés helye: Oroszlány Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben működő főző- és tálalókonyhák  

A munkakörbe tartozó fontosabb feladatok:

Élelmezésvezetői feladatok ellátása. HACCP rendszer működtetése, élelmiszerbiztonsági szabályok betartatása. Szállítókkal kapcsolattartás, árubeszerzés, étlap tervezése, nyersanyagszükséglet tervezése. Élelmezési program használata. Elvégzi az előírt adminisztrációs, nyilvántartási feladatokat. Konyhai dolgozók napi munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése. Az üzemi konyhák részére heti-havi étlaptervezés, tápanyagszámítás az aktuális rendeletet figyelembe véve. Diétás konyhára étlaptervezés és főzési- tálalási folyamatok felügyelete. Kapcsolattartás a megrendelő intézményekkel.

Munkabér: Megállapodás alapján

Egyéb juttatások: Cafetéria  juttatás, munkába járás költségtérítése, utazási kedvezmény

Képesítési feltételek:

 • Főiskolai, dietetikusi végzettség
 • Közétkeztetésben szerzett legalább 3 éves szakmai tapasztalat
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány
 • Fényképes szakmai önéletrajz

Munkakör betölthetőségének időpontja:  2020.december 01.

Szakmai önéletrajz benyújtásának határideje, módja: 2020.október 31. Személyesen az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkárságán, vagy postai úton a Dr. File Beáta jegyzőnek címezve: 2840 Oroszlány Rákóczi F. u.78.

A munkakörrel kapcsolatban további információk kérhetők telefonon:   Kiss Gyuláné 06 20/378-3648 Közétkeztetési, intézményi csoportvezetőtől.

Kapcsolódó fájlok
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
ingatlanértékesítés 10/21/2020 10:00:00 AM 10/21/2020 11:00:00 AM

Az Új Szolgáltató Városközpont (volt Arany János iskola épülete) Iskola utcai részén kialakításra került, az utcáról az átjáró felől közvetlenül megközelíthető, 72,28 m2 területű üzlethelyiség kiadó, közvetlenül a Kormányablak mellett.

Kapcsolódó fájlok
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
civil szervezet 9/21/2020 12:00:00 AM 9/30/2020 12:00:00 AM

Fontos tudnivalók:

 • pályázni 2020.szeptember 21. napjáig lehet,
 • a pályázat elbírálásának határideje 2020.szeptember 30. (A Képviselő-testület hatásköre),
 • kizárólag a 2020. december 31-ig megvalósuló városi programokra, valamint működési költségekre és tárgyi eszközbeszerzésre lehet pályázni,
 • a pályázati összeg nincs maximalizálva.

A pályázati felhívások az adatlappal együtt itt letölthetőek!

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 8/31/2020 12:00:00 PM
Kapcsolódó fájlok
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
egyéb 8/15/2020 12:00:00 AM 8/31/2020 12:00:00 AM

A pályázat célja, hogy a társadalmi tevékenységet végző civil szervezetek az oroszlányi polgárokért végzett közérdekű tevékenységükhöz önkormányzati támogatást kapjanak.

Pályázatot nyújthatnak be a közművelődési, közérdekű társadalmi tevékenységet folytató non-profit jogi személyek, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 6. pont b) és c) alpontjában meghatározott körbe tartozó civil szervezetek, feltéve, ha kérelmük vagy pályázatuk benyújtása előtt legalább 1 évvel bírósági nyilvántartásba vételre kerültek, az önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkeznek és Oroszlányban folytatnak rendszeres, alapító okiratban foglalt tevékenységet, továbbá korábban pályázatot nyújtottak be társadalmi és sport célok megvalósítását szolgáló önkormányzati támogatás elnyerésére a 2020-as évre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 7/31/2020 12:00:00 AM

Foglalkoztatás: Munkatörvénykönyv szerint

Bérezés: Megegyezés alapján

Egyéb juttatások: Cafetéria, munka és védőruha biztosítása

Feladat ellátási hely: Oroszlány Város Óvodái főzőkonyha

Próbaidő: 2 hónap

Jelentkezni önéletrajz beadásával 2020.július 31.-ig lehet Oroszlány Város Jegyzőjénél.

A munkakörrel kapcsolatos egyéb kérdésekben a +36 (20) 378-3648 telefonszámon Kiss Gyuláné ad tájékoztatást.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 7/20/2020 12:00:00 AM 7/22/2020 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, német - bármely szakos tanár,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-30/232-2855-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1852-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: német - bármely szakos tanár. és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2020. július 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 7/20/2020 12:00:00 AM 7/22/2020 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, matematika szakos tanár,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-30/232-2855-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1414-2/2020, valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos tanár. és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2020. június 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 7/20/2020 12:00:00 AM 7/22/2020 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-30/232-2855-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1415-2/2020, valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom szakos tanár. és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2020. június 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 6/30/2020 12:00:00 AM 7/3/2020 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény informatikai rendszerének működtetése és karbantartása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, rendszergazda,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégiuma címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1601-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda, és elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:2020. július 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2020. június 02.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 6/8/2020 12:00:00 AM 6/15/2020 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény informatikai rendszerének működtetése, karbantartása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, rendszergazda szakképzettség,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1538-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:2020. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2020. május 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 6/12/2020 12:00:00 AM 6/15/2020 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-30/232-2855-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1415-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom szakos tanár. és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2020. május 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 6/12/2020 12:00:00 AM 6/15/2020 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, matematika szakos tanár,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-30/232-2855-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1414-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos tanár. és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2020. május 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 6/5/2020 12:00:00 AM 6/8/2020 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, tanító,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-30/232-2855-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1414-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: tanító. és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 08.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 6/5/2020 12:00:00 AM 6/8/2020 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, tanító,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: matematika, angol, ének, informatika, rajz, technika szakos tanári vagy műveltségterületi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1245-2/2020, valamint a munkakör megnevezését: tanító, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:2020. június 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2020. május 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Pályakezdők jelentkezését is várjuk (diploma csatolása 2020. június 30-ig). Sikeres pályázat esetén szolgálati lakás kedvező bérleti feltételekkel, egyébként lakhatási támogatás vehető igénybe az Önkormányzattól. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
ingatlanértékesítés 3/30/2020 11:59:00 PM 3/31/2020 11:00:00 AM

Ajánlatkérő kizárólagos tulajdonát képezik az I. pontban részletesen meghatározott oroszlányi 0204/23, 0204/24, 0204/25 helyrajzi szám alatt felvett, kommunális hulladéklerakó telep megnevezésű ingatlanok .

A fent nevezett ingatlanok értékesítését Oroszlány Város Önkormányzata licittárgyalás útján kívánja lebonyolítani.

Részletek az ajánlati felhívásban és a mellékelt dokumentációban.

XII. Főbb határidők:

Az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje:              2020. március 30. 23 óra 59 perc

A versenytárgyalás (licit) előtti regisztráció:                    2020. március 31. 9 óra 30 perc  - 9 óra 50 perc

A versenytárgyalás (licit) időpontja:                                2020. március 31. 10.00. óra

A szerződéskötés várható időpontja:                                2020. március 31. 11.00. óra


Kapcsolódó fájlok
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 1/29/2020 12:00:00 PM
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
ingatlanértékesítés 1/24/2020 10:00:00 AM 1/31/2020 12:00:00 PM

-  az oroszlányi 880 hrsz. alatt felvett, természetben 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. szám alatt található ingatlanból (Oroszlányi Polgármesteri Hivatal épülete) - az e felhívás 1. számú melléklete szerinti helyiségvázlat szerinti - helyiségek (összesen 113,4 m2 alapterületű ingatlanrész, a továbbiakban: helyiségcsoport, a melléklet alaprajzon zöld színnel jelölt terület),

-  opcionálisan ajánlat tehető az 1. melléklet szerinti alaprajzon piros színnel jelölt területrészre is (50,7 m2 területű „stúdió” megjelölésű helyiség)


Részletek a pályázati kiírásban!

Ajánlati határidő: 2020. január 24. (péntek) 10 óra

Ajánlatadás utáni versenytárgyalás tervezett időpontja: 2020. január 24. (péntek) 10:30 óra


Kapcsolódó fájlok
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 1/31/2020 12:00:00 AM 2/3/2020 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gyógypedagógus (értelmileg akadályozottak pedagógiája),
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégiuma címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/3053-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus (értelmileg akadályozottak pedagógiája) és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2019. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 1/31/2020 12:00:00 AM 2/3/2020 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gyógypedagógus (óvodapedagógus),
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégiuma címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1462-3/2019, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus (óvodapedagógus) és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2019. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 1/31/2020 12:00:00 AM 2/3/2020 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • MBA, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógia),
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégiuma címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/3052-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógia) és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2019. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 1/23/2020 12:00:00 AM 1/24/2020 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, magyar-történelem szakos tanár,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. január 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/3242/2019, valamint a munkakör megnevezését: magyar-történelem szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:2020. január 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2019. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Házaspárok esetén szolgálati lakás kedvező bérleti feltételekkel, egyébként lakhatási támogatás vehető igénybe az Önkormányzattól. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 1/15/2020 12:00:00 AM 1/20/2020 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: megbízási szerződéses jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidős

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A munkaköri leírásnak megfelelő takarítási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Általános iskola 8 osztály, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a tartós betegség alatt álló munkavállaló időtartamának idejére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ az iskola telefonszámán: 34/360-965.

A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen Önéletrajz benyújtásával az intézményvezetőnél.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 20.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
civil szervezet 3/13/2020 12:00:00 AM 4/13/2020 12:00:00 AM

Oroszlány Város Önkormányzatának Humán Bizottsága pályázatot hirdet társadalmi és sport célok megvalósítását szolgáló önkormányzati támogatás elnyerésére, valamint az önkormányzat által fenntartott vagy működtetett köznevelési intézmények közérdekű tevékenységének támogatására.

Kérjük a T. Pályázókat, hogy mellékletek formáját és tartalmát ne szerkesszék át.

Kapcsolódó fájlok
Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 11/6/2019 12:00:00 AM 11/13/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozott idejű 2021. október –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, FÜRST SÁNDOR UTCA 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: egyéni és csoportos foglakozást szervez a Családok Átmeneti Otthonában - családgondozást végez az átmenetileg krízishelyzetbe került családok megsegítésére - segítséget nyújt a családok hivatalos ügyeinek, jövedelemforrások előteremtésének elintézésében - Lakók segítése érdekében, együttműködik más intézmények, szervezetek egyesületek szakembereivel - krízisellátási feladatokat lát el - szociális és mentális segítséget nyújt a továbblépés elősegítéséhez - rendszeresen ellenőrzi a kiskorú gyermekek fejlődését, tanulmányi előmenetelét

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, pszichológus, pszichopedagógus vagy mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a +36 (20) 378-5849 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 OROSZLÁNY, Fürst Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/46-10/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Családgondozó. Személyesen: KOVÁCS MÓNIKA, Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu 2019.október 21.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
ingatlanértékesítés 10/29/2019 10:00:00 AM

Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78, képv. Lazók Zoltán polgármester), ajánlatkérő 2019. október 29. napján 10 órakor a Polgármesteri Hivatal (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.) I. emeleti tanácstermében versenytárgyalás lefolytatásával értékesíteni kívánja az oroszlányi 1993/A/20 hrsz. alatt felvett, természetben 2840 Oroszlány, Dózsa György utca 25. II/6. szám alatti társasházi lakás megnevezésű ingatlanát.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról, hogy az ingatlan értékesítése kapcsán 2011. évi CXCVI. tv. 14.§. (2)-(5) bekezdési alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 10/4/2019 12:00:00 AM 10/11/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, Kinevezéstől számított 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Család- és Gyermekjóléti szolgálat tevékenységének irányítása, ellenőrzése, szakmai munka koordinálása. Családsegítő feladatkörébe tartozó, a gyermekek testi - lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a kialakult veszélyetetettség megszüntetése érdekében ellátandó feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet képesítési előírásoknak megfelelően, Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
 • a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/46-8/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Vezető családsegítő.

Személyesen: Személyesen: Kovács Mónika, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2019. szeptember 16.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 10/4/2019 12:00:00 AM 10/11/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.április 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevők részére fizikai, mentális és egészségügyi vonatkozásban egyaránt. Figyelemmel kíséri a kliensek egészségi állapotát, ennek érdekében kapcsolatot tart a háziorvosokkal. Felkutatja a munkalehetőségeket, ennek érdekében szoros kapcsolatot tart fenn a helyi munkaügyi kirendeltséggel, vállalatokkal, munkaerő-közvetítőkkel. Nyomon követi, hogy milyen lakhatási lehetőségek állnak rendelkezésre a kliensek számára. Segíti az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak kialakítását, fenntartását, szakorvosokkal, kórházakkal és egyéb egészségügyi intézményekkel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
 • a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/46-7/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális segítő.

Személyesen: Személyesen: Kovács Mónika, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2019. szeptember 16.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 10/4/2019 12:00:00 AM 10/11/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.április 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevők részére fizikai, mentális és egészségügyi vonatkozásban egyaránt. Figyelemmel kíséri a kliensek egészségi állapotát, ennek érdekében kapcsolatot tart a háziorvosokkal. Felkutatja a munkalehetőségeket, ennek érdekében szoros kapcsolatot tart fenn a helyi munkaügyi kirendeltséggel, vállalatokkal, munkaerő-közvetítőkkel. Nyomon követi, hogy milyen lakhatási lehetőségek állnak rendelkezésre a kliensek számára. Segíti az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak kialakítását, fenntartását, szakorvosokkal, kórházakkal és egyéb egészségügyi intézményekkel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
 • a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/46-6/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális munkatárs.

Személyesen: Személyesen: Kovács Mónika, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2019. szeptember 16.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
ingatlanértékesítés 9/17/2019 12:00:00 AM

Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78, képv. Lazók Zoltán polgármester), ajánlatkérő 2019. szeptember 18. napján 10 órakor az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.) I. emeleti tárgyalótermében versenytárgyalás lefolytatásával értékesíteni kívánja az oroszlányi 1993/A/20 hrsz. alatt felvett, természetben 2840 Oroszlány, Dózsa György utca 25. II/6. szám alatti társasházi lakás megnevezésű ingatlanát.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról, hogy az ingatlan értékesítése kapcsán 2011. évi CXCVI. tv. 14.§. (2)-(5) bekezdési alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 8/7/2019 12:00:00 AM 8/9/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, történelem - bármely szakos tanár,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1316-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: történelem - bármely szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:2019. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2019. július 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Házaspárok esetén szolgálati lakás kedvező bérleti feltételekkel, egyébként lakhatási támogatás vehető igénybe az Önkormányzattól. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 8/9/2019 12:00:00 AM 8/12/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, magyar szakos tanár,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • rajz, matematika, angol vagy német nyelv szakos tanár végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-30/232-2855-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1216-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: magyar szakos tanár. és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2019. július 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 8/9/2019 12:00:00 AM 8/12/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, tanító,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-30/232-2855-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1219/2019, valamint a munkakör megnevezését: tanító és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2019. július 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 8/7/2019 12:00:00 AM 8/9/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • matematika, angol, informatika, ének, történelem, rajz szakos végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1606-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére az info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2019. július 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Házaspárok esetén szolgálati lakás kedvező bérleti feltételekkel, egyébként lakhatási támogatás vehető igénybe az Önkormányzattól. Pályakezdők jelentkezését is várjuk (diploma csatolása június 30-ig). A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 8/9/2019 12:00:00 AM 8/12/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, matematika szakos tanár,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • rajz, magyar nyelv és irodalom, angol vagy német nyelv szakos tanári végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-30/232-2855-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1218-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: matematika - bármely szakos tanár. és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2019. július 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 8/9/2019 12:00:00 AM 8/12/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, rajz és vizuális kultúra - bármely szakos tanár,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • magyar nyelv és irodalom, matematika, angol vagy német nyelv szakos tanári végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-30/232-2855-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1217-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: rajz és vizuális kultúra - bármely tanár. és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2019. július 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 8/7/2019 12:00:00 AM 8/9/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, testnevelő tanár,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • matematika, angol, informatika, ének, történelem, rajz szakos végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1605-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: testnevelő tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére az info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2019. július 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Házaspárok esetén szolgálati lakás kedvező bérleti feltételekkel, egyébként lakhatási támogatás vehető igénybe az Önkormányzattól. Pályakezdők jelentkezését is várjuk (diploma csatolása június 30-ig). A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 8/7/2019 12:00:00 AM 8/9/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, tanító,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1318-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: tanító, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:2019. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2019. július 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Házaspárok esetén szolgálati lakás kedvező bérleti feltételekkel, egyébként lakhatási támogatás vehető igénybe az Önkormányzattól. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 8/7/2019 12:00:00 AM 8/9/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, technika - bármely szakos tanár,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/1317-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: technika - bármely szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:2019. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2019. július 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Házaspárok esetén szolgálati lakás kedvező bérleti feltételekkel, egyébként lakhatási támogatás vehető igénybe az Önkormányzattól. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 7/26/2019 12:00:00 AM 7/30/2019 12:00:00 AM

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 32. Település-, terület-és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

Ellátandó feladatok: A beruházás szükségességét alátámasztó döntés-előkészítő anyagok elkészítésénél műszaki, szakmai közreműködés. Közbeszerzési eljárás előkészítésében műszaki, szakmai közreműködés. Támogatás elnyerését célzó pályázatok előkészítésében, végrehajtásában műszaki, szakmai közreműködés. Tervező, kivitelező, műszaki ellenőr, szakértő kiválasztásában való közreműködés az önkormányzat saját eljárási szabályai, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerinti eljárásokban. Az ajánlatok kiértékelésében műszaki szempontból való közreműködés. Szerződések műszaki tartalmának előkészítése. Hatósági engedélyek beszerzésének koordinálása, lebonyolítása. Beruházások komplex lebonyolítása, műszaki átadás-átvétel koordinálása, teljesítésigazolás ellenőrzése, aktiválási adatszolgáltatás, garanciális eljárásban való közreműködés. Beruházások pénzügyi figyelése, számlák ellenőrzése, szükséges intézkedések kezdeményezése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkormányzat beruházásaival kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • beruházói és közbeszerzési gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • térinformatikában való jártasság - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (önéletrajz-minta rendelet 1.sz. mellékletében található)
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
 • hozzájárulást a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartalus László osztályvezető nyújt, a 06 20/264-9432 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Oroszlányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-Mügy/39-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Személyesen: Erediné Rózsa Gyöngyi, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül - a jegyző által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu - 2019. július 8.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 7/22/2019 12:00:00 AM 7/24/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása. Tanulásban akadályozott tanulók általános iskolai nevelése, oktatása, habilitációs-rehabilitációs fejlesztése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos képzettség,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyógypedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • autizmus specifikus képzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/53-38/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2019. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 7/22/2019 12:00:00 AM 7/24/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása. Tanulásban akadályozott tanulók általános iskolai nevelése, oktatása, habilitációs-rehabilitációs fejlesztése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos képzettség,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyógypedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • autizmus specifikus képzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/53-36/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus - értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2019. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 7/22/2019 12:00:00 AM 7/24/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.07.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása. Tanulásban akadályozott tanulók általános iskolai nevelése, oktatása, habilitációs-rehabilitációs fejlesztése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gyógypedagógus,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyógypedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/53-39/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2019. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 7/22/2019 12:00:00 AM 7/24/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai nevelés a gyógypedagógiai óvodában. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gyógypedagógus,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • óvodapedagógus szakképzettség
 • 3-7 éves korú kisgyermekek nevelésében szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/53-37/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus (óvodapedagógus). és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2019. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 7/12/2019 12:00:00 AM 7/16/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, angol szakos tanár,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • matematika, magyar, informatika, ének, történelem, rajz szakos végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/53-26/2019, valamint a munkakör megnevezését: angol szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére az info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2019. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Házaspárok esetén szolgálati lakás kedvező bérleti feltételekkel, egyébként lakhatási támogatás vehető igénybe az Önkormányzattól. Pályakezdők jelentkezését is várjuk (diploma csatolása június 30-ig). A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 6/24/2019 12:00:00 AM 7/2/2019 12:00:00 AM

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 32. Település-, terület-és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

Ellátandó feladatok: A beruházás szükségességét alátámasztó döntés-előkészítő anyagok elkészítésénél műszaki, szakmai közreműködés. Közbeszerzési eljárás előkészítésében műszaki, szakmai közreműködés. Támogatás elnyerését célzó pályázatok előkészítésében, végrehajtásában műszaki, szakmai közreműködés. Tervező, kivitelező, műszaki ellenőr, szakértő kiválasztásában való közreműködés az önkormányzat saját eljárási szabályai, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerinti eljárásokban. Az ajánlatok kiértékelésében műszaki szempontból való közreműködés. Szerződések műszaki tartalmának előkészítése. Hatósági engedélyek beszerzésének koordinálása, lebonyolítása. Beruházások komplex lebonyolítása, műszaki átadás-átvétel koordinálása, teljesítésigazolás ellenőrzése, aktiválási adatszolgáltatás, garanciális eljárásban való közreműködés. Beruházások pénzügyi figyelése, számlák ellenőrzése, szükséges intézkedések kezdeményezése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkormányzat beruházásaival kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • beruházói és közbeszerzési gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • térinformatikában való jártasság - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (önéletrajz-minta rendelet 1.sz. mellékletében található)
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
 • hozzájárulást a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartalus László osztályvezető nyújt, a 06 20/264-9432 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Oroszlányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-Mügy/39-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Személyesen: Erediné Rózsa Gyöngyi, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül - a jegyző által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu - 2019. június 7.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 6/14/2019 12:00:00 AM 6/17/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása. Tanulásban akadályozott tanulók általános iskolai nevelése, oktatása, habilitációs-rehabilitációs fejlesztése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos képzettség,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • autizmus spektrumzavar képzettség
 • gyógypedagógiai munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/53-20/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus - értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2019. május 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 6/14/2019 12:00:00 AM 6/17/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása. Tanulásban akadályozott tanulók általános iskolai nevelése, oktatása, habilitációs-rehabilitációs fejlesztése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos képzettség,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyógypedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • autizmus specifikus képzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/53-22/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2019. május 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 6/14/2019 12:00:00 AM 6/17/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.07.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Sajátos nevelési igényű tanulók napközis felügyelete. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gyógypedagógus,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/53-23/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2019. május 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 6/14/2019 12:00:00 AM 6/17/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:Óvodai nevelés a gyógypedagógiai óvodában. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gyógypedagógus,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • óvodapedagógus szakképzettség
 • 3-7 éves korú kisgyermekek nevelésében szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/53-21/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus (óvodapedagógus). és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2019. május 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 6/5/2019 12:00:00 AM 6/12/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • matematika, angol, informatika, ének, történelem, rajz szakos végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/53-15/2019, valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére az info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2019. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Házaspárok esetén szolgálati lakás kedvező bérleti feltételekkel, egyébként lakhatási támogatás vehető igénybe az Önkormányzattól. Pályakezdők jelentkezését is várjuk (diploma csatolása június 30-ig). A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 6/5/2019 12:00:00 AM 6/12/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, angol szakos tanár,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • matematika, magyar, informatika, ének, történelem, rajz szakos végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/53-17/2019, valamint a munkakör megnevezését: angol szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére az info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2019. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Házaspárok esetén szolgálati lakás kedvező bérleti feltételekkel, egyébként lakhatási támogatás vehető igénybe az Önkormányzattól. Pályakezdők jelentkezését is várjuk (diploma csatolása június 30-ig). A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 6/5/2019 12:00:00 AM 6/12/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, testnevelő tanár,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • matematika, angol, magyar, informatika, ének, történelem, rajz szakos végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/53-16/2019, valamint a munkakör megnevezését: testnevelő tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére az info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2019. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Házaspárok esetén szolgálati lakás kedvező bérleti feltételekkel, egyébként lakhatási támogatás vehető igénybe az Önkormányzattól. Pályakezdők jelentkezését is várjuk (diploma csatolása június 30-ig). A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 5/29/2019 12:00:00 AM 6/3/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, tanító,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/53-14/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tanító és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2019. április 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 4/29/2019 12:00:00 AM 5/2/2019 12:00:00 AM

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok: Feladatai a helyi iparűzési adó bevallásainak kezelése, rendszerezése, feldolgozása, az adóbevallás helyességének vizsgálata. Új vállalkozások nyilvántartásba vétele, megszűnésének kezelése. A törzsadattár karbantartása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Ellátja az adóhatósági feladatokat, ezen belül a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatokat, valamint adóellenőrzést végez.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
 • Közigazgatási gyakorlat, ASP adó szakrendszer ismerete, könyvelési gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű precíz, önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (önéletrajz-minta rendelet 1.sz. mellékletében található), 
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát, 
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), 
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, 
 • hozzájárulást a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erediné Rózsa Gyöngyi nyújt, a 34/361-444/166 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Oroszlányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-Mügy/31-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 • Személyesen: Erediné Rózsa Gyöngyi, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül - a jegyző által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu - 2019. április 13.

Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
álláspályázat 5/8/2019 12:00:00 AM 5/10/2019 12:00:00 AM

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gyógypedagógus,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 8.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/53-7/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2019. április 8.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 3/22/2019 12:00:00 AM

  A munkavégzés helye: Oroszlány, Placc piac

  A munkavégzés alapjául szolgáló szerződés típusa: Megbízási szerződés

  Munkavégzés időtartama: évente április 1. és november 30. közötti időszakban, hetente 3 nap (megegyezés szerint), 8-11 óra között.

  A jelentkezővel szemben támasztott elvárások:

  • az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 3. §-ának való megfelelés,
  • a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet ismerete,
  • felelősségtudat, megbízhatóság,
  • pontosság, precizitás,
  • együttműködési és kommunikációs készség

  Ellátandó feladatok: Gomba szakellenőri feladatok ellátása, a lakosság által begyűjtött vadon nőtt gombák ellenőrzése, minősítése.

  A feladattal kapcsolatban további felvilágosítást Óváriné Szeglet Erzsébet nyújt, a 34/361-444/150-es telefonszámon. Jelentkezéseket az eredine@oroszlany.hu e-mail címre vagy 2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78. címre várunk 2019. március 22-ig.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 3/31/2019 12:00:00 AM 4/3/2019 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/53-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 3.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2019. február 25.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 3/11/2019 12:00:00 AM 3/12/2019 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, magyar - bármely szakos tanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • matematika, angol, ének, informatika, történelem, rajz szak

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. március 18. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 11.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-69/2018, valamint a munkakör megnevezését: magyar - bármely szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére az info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 12.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2019. február 22.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Lakhatási támogatás lehetséges. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 3/12/2019 12:00:00 AM 3/14/2019 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, rajz - bármely szakos tanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: matematika, angol, ének, informatika, történelem, magyar szak

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. március 18. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 12.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/53-4/2019, valamint a munkakör megnevezését: rajz - bármely szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2019. február 22.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 3/6/2019 12:00:00 AM 3/8/2019 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2. 

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A munkaköri leírásnak megfelelő takarítási feladatok ellátása. 

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

  Pályázati feltételek: Általános iskola 8 osztály, büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél, szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 6. 

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Radványiné Varga Andrea nyújt, a 06-34/560-400-as telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Hamvas Béla Gimnázium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/53-6/2019 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 8.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  önkormányzat 3/18/2019 12:00:00 AM 4/18/2019 12:00:00 AM
  Oroszlány Város Önkormányzatának Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottsága pályázatot hirdet társadalmi célok megvalósítását szolgáló önkormányzati támogatás elnyerésére
  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  önkormányzat 3/18/2019 12:00:00 AM 4/18/2019 12:00:00 AM
  Oroszlány Város Önkormányzatának Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottsága pályázatot hirdet sport célok megvalósítását szolgáló önkormányzati támogatás elnyerésére
  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 1/31/2019 12:00:00 AM 2/4/2019 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-70/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 4.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2018. december 8.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 1/31/2019 12:00:00 AM 2/4/2019 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanító,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019-es telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-68/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanító és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 4.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. december 3.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 1/31/2019 12:00:00 AM 2/4/2019 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, magyar - bármely szakos tanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-69/2018, valamint a munkakör megnevezését: magyar - bármely szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére az info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 4.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. december 3.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Lakhatási támogatás lehetséges. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 12/17/2018 12:00:00 AM 1/2/2019 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet értelmében a család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai közül pszichológiai tanácsadást végez, -pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt az egyének, a családok, a gyermekes családok valamint a szociális krízishelyzetben lévő családok számára, -a gyermekek és családok számára ingyenes tanácsadást tart, -a Családok Átmeneti Otthonában élő családok, szülők, gyermekek részére lehetőséget nyújt pszichés gondozásra, különös tekintettel a krízisellátást igény bevevők esetében, -szakemberek, családgondozók szakmai munkáját szükség esetén esetkezelési tanácsadással, konzultációval segíti.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Egyetem, pszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai önéletrajza
  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
  • a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul
  • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 17.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/71-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 2.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2018. december 1.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  önkormányzat 12/6/2018 9:00:00 AM 12/7/2018 12:00:00 AM

  Oroszlány Város Önkormányzata (székhely: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.) pályázatot ír ki a tulajdonában álló, az OKSZIK intézményi kezelésében lévő helyiség bérletére:

  Pályázat címe: „OKSZIK vendéglátó-ipari egység bérlete”

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 12/4/2018 12:00:00 AM 12/5/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 4.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-66/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 5.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2018. november 5.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 11/30/2018 12:00:00 AM 12/5/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanító,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. december 19. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019-es telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-65/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanító és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 5.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. október 29.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 11/20/2018 12:00:00 AM 11/27/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, magyar - bármely szakos tanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • matematika, angol, ének, informatika történelem szak,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. december 10. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-64/2018, valamint a munkakör megnevezését: magyar - bármely szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje:2018. november 27.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. október 20.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Lakhatási támogatás lehetséges. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 10/31/2018 12:00:00 AM

  A munkavégzés helye: Oroszlány, Placc piac

  A munkavégzés alapjául szolgáló szerződés típusa: Megbízási szerződés

  Munkavégzés időtartama: évente április 1. és november 30. közötti időszakban, hetente 3 nap (megegyezés szerint), 8-11 óra között.

  A megbízással a feladatellátás azonnal kezdhető.

  A jelentkezővel szemben támasztott elvárások:

  • az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 3. §-ának való megfelelés,
  • a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet ismerete,
  • felelősségtudat, megbízhatóság,
  • pontosság, precizitás,
  • együttműködési és kommunikációs készség

  Ellátandó feladatok: Gomba szakellenőri feladatok ellátása, a lakosság által begyűjtött vadon nőtt gombák ellenőrzése, minősítése.

  A feladattal kapcsolatban további felvilágosítást Óváriné Szeglet Erzsébet nyújt, a 34/361-444/150-es telefonszámon. Jelentkezéseket az eredine@oroszlany.hu e-mail címre vagy 2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78. címre várunk 2018. október 31-ig.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 10/24/2018 12:00:00 AM 10/31/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.augusztus –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevők részére fizikai, mentális és egészségügyi vonatkozásban egyaránt. Figyelemmel kíséri a kliensek egészségi állapotát, ennek érdekében kapcsolatot tart a háziorvosokkal. Felkutatja a munkalehetőségeket, ennek érdekében szoros kapcsolatot tart fenn a helyi munkaügyi kirendeltséggel, vállalatokkal, munkaerő-közvetítőkkel. Nyomon követi, hogy milyen lakhatási lehetőségek állnak rendelkezésre a kliensek számára. Segíti az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak kialakítását, fenntartását, szakorvosokkal, kórházakkal és egyéb egészségügyi intézményekkel.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, - okleveles szociális gazdasági szakember - okleveles egészségügyi szociális munkás - szociális munkás - okleveles szociálpolitikus - szociálpedagógus -szociális menedzser - szociálpedagógus - gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns, Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai önéletrajza
  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
  • a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 24.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/68-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális munkatárs.

  Személyesen: Személyesen: Kovács Mónika, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2018. október 08.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 10/24/2018 12:00:00 AM 10/31/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevők részére fizikai, mentális és egészségügyi vonatkozásban egyaránt. Figyelemmel kíséri a kliensek egészségi állapotát, ennek érdekében kapcsolatot tart a háziorvosokkal. Felkutatja a munkalehetőségeket, ennek érdekében szoros kapcsolatot tart fenn a helyi munkaügyi kirendeltséggel, vállalatokkal, munkaerő-közvetítőkkel. Nyomon követi, hogy milyen lakhatási lehetőségek állnak rendelkezésre a kliensek számára. Segíti az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak kialakítását, fenntartását, szakorvosokkal, kórházakkal és egyéb egészségügyi intézményekkel.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeirő szóló 1/2000SzCsM rendeletben előírt képzettség, Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai önéletrajza
  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
  • a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 24.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/69-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális segítő.

  Személyesen: Személyesen: Kovács Mónika, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2018. október 08.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 10/21/2018 12:00:00 AM 10/28/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.április 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevők részére fizikai, mentális és egészségügyi vonatkozásban egyaránt. Figyelemmel kíséri a kliensek egészségi állapotát, ennek érdekében kapcsolatot tart a háziorvosokkal. Felkutatja a munkalehetőségeket, ennek érdekében szoros kapcsolatot tart fenn a helyi munkaügyi kirendeltséggel, vállalatokkal, munkaerő-közvetítőkkel. Nyomon követi, hogy milyen lakhatási lehetőségek állnak rendelkezésre a kliensek számára. Segíti az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak kialakítását, fenntartását, szakorvosokkal, kórházakkal és egyéb egészségügyi intézményekkel.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai önéletrajza
  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
  • a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 21.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/67-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális munkatárs.

  Személyesen: Személyesen: Kovács Mónika, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 28.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2018. október 05.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 10/21/2018 12:00:00 AM 10/28/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.április 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevők részére fizikai, mentális és egészségügyi vonatkozásban egyaránt. Figyelemmel kíséri a kliensek egészségi állapotát, ennek érdekében kapcsolatot tart a háziorvosokkal. Felkutatja a munkalehetőségeket, ennek érdekében szoros kapcsolatot tart fenn a helyi munkaügyi kirendeltséggel, vállalatokkal, munkaerő-közvetítőkkel. Nyomon követi, hogy milyen lakhatási lehetőségek állnak rendelkezésre a kliensek számára. Segíti az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak kialakítását, fenntartását, szakorvosokkal, kórházakkal és egyéb egészségügyi intézményekkel.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai önéletrajza
  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
  • a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 21.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/66-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális segítő.

  Személyesen: Személyesen: Kovács Mónika, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 28.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2018. október 05.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 10/9/2018 12:00:00 AM 10/10/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, rajz - bármely szakos tanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: matematika, angol, magyar, informatika, ének, testnevelő tanári végzettség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. október 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 9.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-60/2018, valamint a munkakör megnevezését: rajz - bármely szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje:2018. október 10.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. szeptember 14.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 9/20/2018 2:00:00 PM 9/28/2018 2:00:00 PM

  A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 2 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 23. pontja szerinti humánpolitikai feladatkör

  Ellátandó feladatok: Ellátja a KIRA-Illetményszámfejtési rendszerbe történő adatfelvitelt. Feladatai közé tartozik a közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak besorolásai, alkalmazási, kinevezési iratainak, továbbá a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók okiratainak kezelése, a béren kívüli juttatások és egyéb számfejtési feladatok ellátása.

  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör.

  Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium, Középiskolai végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés,
  • Személyügyi és/vagy közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

  Elvárt kompetenciák:

  • Együttműködési készség,
  • Jó kommunikációs képesség,
  • Önálló munkavégzés

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (önéletrajz-minta rendelet 1.sz. mellékletében található) 
  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát 
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte) 
  • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy :nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható 
  • hozzájárulást a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 20.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erediné Rózsa Gyöngyi nyújt, a 34/361-444/166 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: 

  • Postai úton, a pályázatnak a Oroszlányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-Mügy/82-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi ügyintéző.
  • Személyesen: Erediné Rózsa Gyöngyi, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül - a jegyző által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu - 2018. szeptember 4.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 9/12/2018 12:00:00 AM 9/12/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2. 

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A munkaköri leírásnak megfelelő takarítási feladatok ellátása. 

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

  Pályázati feltételek: 8 általános, büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél, szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 12. 

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Radványiné Varga Andrea nyújt, a 06-34/560-400-as telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Hamvas Béla Gimnázium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-56/2018 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 12.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 9/11/2018 12:00:00 AM 9/12/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A munkaköri leírásnak megfelelő portaszolgálati és takarítási feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 11.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019-es telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-55/2018 , valamint a munkakör megnevezését: portás-takarító.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 12.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 9/9/2018 12:00:00 AM 9/23/2018 12:00:00 AM

  Önkormányzati Szociális Szolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Család- és gyermekjóléti központ Óvodai és iskolai szociális segítő (3 fő) munkakör betöltésére.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, FÜRST SÁNDOR UTCA 20.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. • Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. • Segíti a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, • Segíti a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását, családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, • Prevenciós eszközök alkalmazásával segíti a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és a jelzőrendszer működését.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, elsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus,
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai önéletrajza
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
  • a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
  • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 9.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a +36 (20)378-5849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/60-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő (3 fő). Személyesen: KOVÁCS MÓNIKA, Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 23.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2018. augusztus 21.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 9/5/2018 12:00:00 AM 9/6/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, ének - bármely szakos tanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 5.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-50/2018, valamint a munkakör megnevezését: ének - bármely szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje:2018. szeptember 6.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. augusztus 17.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 9/5/2018 12:00:00 AM 9/6/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, matematika szakos tanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 5.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-49/2018, valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje:2018. szeptember 6.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. augusztus 17.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 9/5/2018 12:00:00 AM 9/6/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, rajz - bármely szakos tanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 5.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-51/2018, valamint a munkakör megnevezését: rajz - bármely szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje:2018. szeptember 6.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. augusztus 17.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 9/4/2018 12:00:00 AM 9/5/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanító,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • matematika, angol, magyar, informatika, történelem speciális kollégium

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 4.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-48/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanító, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje:2018. szeptember 5.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. augusztus 17.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 8/10/2018 12:00:00 AM 8/15/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, informatika - bármely szakos tanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • legalább 5 év szakmai tapasztalat általános iskolában,
  • az elmúlt 6 évből legalább 4 év tanítással töltött idő
  • matematika, angol, ének, magyar szakos végzettség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-43/2018, valamint a munkakör megnevezését: informatika - bármely szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. július 11.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 8/10/2018 12:00:00 AM 8/15/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, magyar - bármely szakos tanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • legalább 5 év szakmai tapasztalat általános iskolában,
  • az elmúlt 6 évből legalább 4 év tanítással töltött idő,
  • matematika, angol, ének, informatika szakos végzettség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-42/2018, valamint a munkakör megnevezését: magyar - bármely szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje:2018. augusztus 15.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. július 11.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 8/10/2018 12:00:00 AM 8/15/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanító,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • legalább 5 év szakmai tapasztalat általános iskolában,
  • az elmúlt 6 évből legalább 4 év tanítással töltött idő,
  • matematika, angol, ének, informatika speciális kollégium

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-41/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanító, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje:2018. augusztus 15.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. július 11.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/25/2018 12:00:00 AM 8/3/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.01.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, FÜRST SÁNDOR UTCA 20.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: egyéni és csoportos foglakozást szervez a Családok Átmeneti Otthonában - családgondozást végez az átmenetileg krízishelyzetbe került családok megsegítésére - segítséget nyújt a családok hivatalos ügyeinek, jövedelemforrások előteremtésének elintézésében - Lakók segítése érdekében, együttműködik más intézmények, szervezetek egyesületek szakembereivel - krízisellátási feladatokat lát el - szociális és mentális segítséget nyújt a továbblépés elősegítéséhez - rendszeresen ellenőrzi a kiskorú gyermekek fejlődését, tanulmányi előmenetelét

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, elsőfokú szociális szakképzettség, pszichológus, pszichopedagógus vagy mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a +36 (20)378-5849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 OROSZLÁNY, Fürst Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/56-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő. Személyesen: KOVÁCS MÓNIKA, Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu 2018.július 10.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/25/2018 12:00:00 AM 8/3/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.09.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, FÜRST SÁNDOR UTCA 20.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Együttműködik a veszélyeztetettség és a krízishelyzet megelőzése érdekében az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel valamint a társadalmi szervekkel. Családtervezési, pszichológiai, jogi, mentális gyógypedagógiai és nevelési tanácsadás biztosítása. Segítséget nyújt az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzájutásban. Tanácsadással segíti az egyéneket/családokat problémáik megoldásában.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidő- szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a +36 (20)378-5849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 OROSZLÁNY, Fürst Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-NO/52-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő. Személyesen: KOVÁCS MÓNIKA, Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 8/3/2018 12:00:00 AM 8/8/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanító,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 14. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019-es telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-44/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanító és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 8.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. július 9.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 8/3/2018 12:00:00 AM 8/8/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, magyar - bármely szakos tanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 14. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/795-215-es telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-45/2018 , valamint a munkakör megnevezését: magyar - bármely tanár. és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 8.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. július 9.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/23/2018 12:00:00 AM 7/27/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet értelmében a család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai közül pszichológiai tanácsadást végez, -pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt az egyének, a családok, a gyermekes családok valamint a szociális krízishelyzetben lévő családok számára, -a gyermekek és családok számára ingyenes tanácsadást tart, -a Családok Átmeneti Otthonában élő családok, szülők, gyermekek részére lehetőséget nyújt pszichés gondozásra, különös tekintettel a krízisellátást igény bevevők esetében, -szakemberek, családgondozók szakmai munkáját szükség esetén esetkezelési tanácsadással, konzultációval segíti.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Egyetem, pszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai önéletrajza
  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
  • a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
  • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-NO/50-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.

  Személyesen: Kovács Mónika, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.oroszlany.hu - 2018. július 7.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/16/2019 12:00:00 AM

  A VARIKONT Szolgáltató Kft. tehergépkocsi-vezetőt keres elsősorban helyi, Komárom-Esztergom esetenként Fejér megyei állandó délelőttös (6-14 óra) munkavégzésre. Elvárások: érvényes legalább C kategóriás jogosítvány, 1-3 éves tapasztalat, GKI igazolvány, digitális sofőr kártya, legalább PÁV III. és OKJ-s gépkezelői bizonyítvány.

  Érdeklődni: 06/20-416-4952 vagy a varikont@oroszlany.hu e-mail címen lehet.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/31/2018 12:00:00 AM 8/3/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.03.10-ig, utána határozatlan ide –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, rajz-bármely szakos tanár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél
  • szakmai önéletrajz
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-39/2018, valamint a munkakör megnevezését: rajz-bármely szakos tanár, és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. július 1.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/23/2018 12:00:00 AM 7/25/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs fejlesztése. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • logopédiai vagy pszichopedagógiai képzettség,
  • gyógypedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-35/2018 , valamint a munkakör megnevezését: utazó gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2018. június 22.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kapcsolódó fájlok
  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/23/2018 12:00:00 AM 7/25/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.01.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A tanulásban akadályozott tanulók gyógypedagógiai nevelése, oktatása, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs fejlesztése. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: gyógypedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-36/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2018. június 22.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/18/2018 12:00:00 AM 7/20/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A tanulásban akadályozott tanulók gyógypedagógiai nevelése, oktatása, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs fejlesztése. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, gyógypedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: gyógypedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, tanulásban akadályozottak pedagógiája szak

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 18.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-34/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2018. június 19.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/16/2018 12:00:00 AM 7/20/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, matematika - bármely szakos tanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 14. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019-es telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-21/2018 , valamint a munkakör megnevezését: matematika - bármely tanár. és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. június 15.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/16/2018 12:00:00 AM 7/20/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, német-bármely szakos tanár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél
  • szakmai önéletrajz
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 14. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-30/2018, valamint a munkakör megnevezését: német-bármely szakos tanár, és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. június 15.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

  A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/16/2018 12:00:00 AM 7/20/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.11.25-ig, utána határozatlan ide –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, kémia-bármely szakos tanár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél
  • szakmai önéletrajz
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 14. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-38/2018, valamint a munkakör megnevezését: kémia-bármely szakos tanár, és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. június 15.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/16/2018 12:00:00 AM 7/20/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény BTM-es, SNI-s és hátrányos helyzetű tanulóinak segítése, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, pszichológus és tanító vagy tanár, pszichológus tanácsadás és iskolapszichológiai szakiránnyal,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél, szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 14. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-33/2018 , valamint a munkakör megnevezését: iskolapszichológus
  és elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: oroszlany.hu - 2018. június 15.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/10/2018 4:00:00 PM 7/17/2018 4:00:00 PM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, informatika - bármely szakos tanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • legalább 5 év szakmai tapasztalat általános iskolában,
  • az elmúlt 6 évből legalább 4 év tanítással töltött idő
  • matematika, angol, ének, magyar szakos végzettség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 10.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-29/2018, valamint a munkakör megnevezését: informatika - bármely szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 17.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. június 11.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/10/2018 4:00:00 PM 7/17/2018 4:00:00 PM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, magyar - bármely szakos tanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • legalább 5 év szakmai tapasztalat általános iskolában,
  • az elmúlt 6 évből legalább 4 év tanítással töltött idő,
  • matematika, angol, ének, informatika szakos végzettség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 10.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-28/2018, valamint a munkakör megnevezését: magyar - bármely szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje:2018. július 17.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. június 11.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/10/2018 4:00:00 PM 7/16/2018 4:00:00 PM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanító,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • legalább 5 év szakmai tapasztalat általános iskolában,
  • az elmúlt 6 évből legalább 4 év tanítással töltött idő,
  • matematika, angol, ének, informatika speciális kollégium

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 10.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-27/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanító, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje:2018. július 16.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. június 11.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  ingatlanértékesítés 6/13/2018 11:00:00 AM 6/13/2018 1:00:00 PM
  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 6/4/2018 4:00:00 PM 6/27/2018 4:00:00 PM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanító,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • legalább 5 év szakmai tapasztalat általános iskolában,
  • az elmúlt 6 évből legalább 4 év tanítással töltött idő,
  • matematika, angol, ének, informatika speciális kollégium

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 4.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-23/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanító, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje:2018. június 27.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. május 14.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 6/4/2018 4:00:00 PM 6/27/2018 4:00:00 PM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, magyar - bármely szakos tanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • legalább 5 év szakmai tapasztalat általános iskolában,
  • az elmúlt 6 évből legalább 4 év tanítással töltött idő,
  • matematika, angol, ének, informatika szakos végzettség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 4.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-24/2018, valamint a munkakör megnevezését: magyar - bármely szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje:2018. június 27.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. május 14.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 6/4/2018 4:00:00 PM 6/27/2018 4:00:00 PM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, informatika - bármely szakos tanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • legalább 5 év szakmai tapasztalat általános iskolában,
  • az elmúlt 6 évből legalább 4 év tanítással töltött idő
  • matematika, angol, ének, magyar szakos végzettség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 4.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784-os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-25/2018, valamint a munkakör megnevezését: informatika - bármely szakos tanár, és elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje:2018. június 27.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. május 14.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 6/10/2018 12:00:00 AM 6/15/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.11.25-ig, utána határozatlan ide –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, kémia-bármely szakos tanár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél
  • szakmai önéletrajz
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 14. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 10.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-20/2018, valamint a munkakör megnevezését: kémia-bármely szakos tanár, és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. május 11.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 6/10/2018 12:00:00 AM 6/15/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, német-bármely szakos tanár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél
  • szakmai önéletrajz
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 14. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 10.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-19/2018, valamint a munkakör megnevezését: német-bármely szakos tanár, és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. május 10.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

  A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 5/31/2018 12:00:00 AM 6/6/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.09.01-től 2019.07.31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, testnevelő tanár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél
  • szakmai önéletrajz
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-17/2018, valamint a munkakör megnevezését: testnevelő tanár, és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 6.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. április 30.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 5/31/2018 12:00:00 AM 6/6/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.03.10-ig, utána határozatlan ide –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, rajz-bármely szakos tanár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél
  • szakmai önéletrajz
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-16/2018, valamint a munkakör megnevezését: rajz-bármely szakos tanár, és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 6.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. április 30.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 5/31/2018 12:00:00 AM 6/6/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.12.10-ig, utána határozatlan ide –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, tanító, büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél
  • szakmai önéletrajz
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-18/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanító, és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 6.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. április 30.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 5/10/2018 4:00:00 PM 5/15/2018 4:00:00 PM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.11.25-ig, utána határozatlan ideig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, német-bármely szakos tanár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél
  • szakmai önéletrajz
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 14. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 10.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-14/2018, valamint a munkakör megnevezését: német-bármely szakos tanár, és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. április 18.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 18.

  A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 5/10/2018 4:00:00 PM 5/15/2018 4:00:00 PM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.11.25-ig, utána határozatlan ideig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, kémia-bármely szakos tanár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél
  • szakmai önéletrajz
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 14. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 10.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/71-14/2018, valamint a munkakör megnevezését: kémia-bármely szakos tanár, és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2018. április 18.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 18.

  A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/16/2019 12:00:00 AM

  Az Oroszlányi József Attila Általános Iskola takarítási feladatok ellátására (megbízási szerződéssel) helyettesítő munkavállalót keres.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/16/2019 12:00:00 AM

  Az Oroszlányi József Attila Általános Iskola felvételt hirdet takarítói munkakörbe 4 valamint 6 órás munkarendbe.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 4/3/2018 12:00:00 AM 4/15/2018 12:00:00 AM

  Önkormányzati Szociális Szolgálat

  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

  pályázatot hirdet

  Önkormányzati Szociális Szolgálat

  Családok Átmeneti Otthona

  Pszichológus

  munkakör betöltésére.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 3.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 15.

  Kapcsolódó fájlok
  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  egyéb 1/25/2018 11:00:00 AM
  Kapcsolódó fájlok
  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 1/18/2018 8:00:00 AM

  Az Oroszlányi József Attila Általános Iskolába azonnali kezdéssel, helyettesítési feladatokra takarítót keresünk.

  • Munkaidő 17:00-21:00-ig.
  • Bérezés KJT szerint.

  Jelentkezés önéletrajzzal személyesen az iskolában.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 1/3/2018 12:00:00 AM 1/10/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanító,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. január 29. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 3.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/1096/6-56/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanító és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 10.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2017. december 18.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 12/14/2017 10:00:00 AM 12/14/2017 12:00:00 PM

  Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő nyílt felhívásban ajánlatot kér játszóterek és kutyafuttató őrzésére.

  Kapcsolódó fájlok
  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 12/31/2017 12:00:00 AM 1/8/2018 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet értelmében a család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai közül pszichológiai tanácsadást végez, -pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt az egyének, a családok, a gyermekes családok valamint a szociális krízishelyzetben lévő családok számára, -a gyermekek és családok számára ingyenes tanácsadást tart, -a Családok Átmeneti Otthonában élő családok, szülők, gyermekek részére lehetőséget nyújt pszichés gondozásra, különös tekintettel a krízisellátást igény bevevők esetében, -szakemberek, családgondozók szakmai munkáját szükség esetén esetkezelési tanácsadással, konzultációval segíti.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Egyetem, pszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember,
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai önéletrajza
  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
  • a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
  • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 31.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/65-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.

  Személyesen: Kovács Mónika, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 8.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.oroszlany.hu - 2017. december 4.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 12/20/2017 12:00:00 AM 12/31/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.04.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, MÁTYÁS KIRÁLY utca 7.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevők részére fizikai, mentális és egészségügyi vonatkozásban egyaránt. Figyelemmel kíséri a kliensek egészségi állapotát, ennek érdekében kapcsolatot tart a háziorvosokkal. Felkutatja a munkalehetőségeket, ennek érdekében szoros kapcsolatot tart fenn a helyi munkaügyi kirendeltséggel, vállalatokkal, munkaerő-közvetítőkkel. Nyomon követi, hogy milyen lakhatási lehetőségek állnak rendelkezésre a kliensek számára. Segíti az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak kialakítását, fenntartását, szakorvosokkal, kórházakkal és egyéb egészségügyi intézményekkel.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai önéletrajza
  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
  • a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 20.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/66-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális munkatárs.

  Személyesen: Kovács Mónika, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.oroszlany.hu - 2017. december 5.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 12/18/2017 12:00:00 AM 12/20/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics út 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, történelem szakos tanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • legalább 5 év szakmai gyakorlat általános iskolában
  • az elmúlt 6 évben legalább 4 év pedagógus munkakörben töltött idő

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-30/243-7784 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-60/2017 , valamint a munkakör megnevezését: történelem szakos tanár. és Elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. december 2.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 12/18/2017 12:00:00 AM 12/20/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény SNI-s tanulóinak fejlesztése. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. január 3. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-61/2017 , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus. és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. december 2.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 12/18/2017 12:00:00 AM 12/20/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs fejlesztése. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • logopédus vagy autizmus szakirányú végzettség,
  • gyógypedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-63/2017 , valamint a munkakör megnevezését: utazó gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. december 2.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 12/18/2017 12:00:00 AM 12/20/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tanulásban akadályozott tanulók gyógypedagógiai nevelése, oktatása. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány, autizmus specifikus képzettség,
  • gyógypedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-64/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. december 2.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 12/18/2017 12:00:00 AM 12/20/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek habilitációs, rehabilitációs fejlesztése. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • óvodapedagógus,
  • gyógypedagógus vagy óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-62/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. december 2.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 11/15/2017 12:00:00 AM 11/22/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek habilitációs, rehabilitációs fejlesztése. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • logopédus vagy autizmus szakirányú végzettség,
  • gyógypedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-55/2017 , valamint a munkakör megnevezését: utazó gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 22.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. október 30.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 11/15/2017 12:00:00 AM 11/22/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek habilitációs, rehabilitációs fejlesztése. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány, autizmus specifikus képzettség,
  • gyógypedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-54/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 22.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. október 30.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 11/15/2017 12:00:00 AM 11/22/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek habilitációs, rehabilitációs fejlesztése. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • óvodapedagógus,
  • gyógypedagógus vagy óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-56/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 22.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. október 30.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 11/13/2017 12:00:00 AM 11/17/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018. március –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Óvodaköz 1-2.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Végzi -a gyermek szükségleteit figyelembe vevő - gondozási, nevelési teendőket, figyelemmel kíséri és támogatja a gyermek testi és pszichés fejlődésének folyamatát. Megtervezi, megszervezi a gyermek egészséges, tevékeny életmódját. Felismeri az egészségestől eltérő, kóros állapotokra utaló tüneteket, közreműködik ezek szakszerű ellátásában, kezelésében. Részt vesz a biztonságos és balesetmentes környezet kialakításában, a nevelő-gondozó munka tárgyi feltételeinek megteremtésében. Kapcsolatot tart és együttműködik a gyermekekkel, szülőkkel, valamint munkatársakkal. Egészségnevelési/egészségügyi felvilágosító tevékenységet végez. Vezeti a nevelő-gondozó munkához kapcsolódó dokumentációt.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Emelt szintű szakképesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ); vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) - [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy esetén,
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai önéletrajza
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
  • a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
  • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 13.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a +36 (20) 378-5849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/59-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Csecsemő és kisgyermeknevelő. Személyesen: KOVÁCS MÓNIKA, Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételnek megfelelő pályázatot benyújtók közül az intézményvezető által végzett- előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 17.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2017. október 28.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 10/28/2017 12:00:00 AM 10/31/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.04.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevők részére fizikai, mentális és egészségügyi vonatkozásban egyaránt. Figyelemmel kíséri a kliensek egészségi állapotát, ennek érdekében kapcsolatot tart a háziorvosokkal. Felkutatja a munkalehetőségeket, ennek érdekében szoros kapcsolatot tart fenn a helyi munkaügyi kirendeltséggel, vállalatokkal, munkaerő-közvetítőkkel. Nyomon követi, hogy milyen lakhatási lehetőségek állnak rendelkezésre a kliensek számára. Segíti az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak kialakítását, fenntartását, szakorvosokkal, kórházakkal és egyéb egészségügyi intézményekkel.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 28.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/56-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális munkatárs.

  Személyesen: Személyesen: Kovács Mónika, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2017. október 13.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 10/28/2017 12:00:00 AM 10/31/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.04.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Mátyás király utca 7.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevők részére fizikai, mentális és egészségügyi vonatkozásban egyaránt. Figyelemmel kíséri a kliensek egészségi állapotát, ennek érdekében kapcsolatot tart a háziorvosokkal. Felkutatja a munkalehetőségeket, ennek érdekében szoros kapcsolatot tart fenn a helyi munkaügyi kirendeltséggel, vállalatokkal, munkaerő-közvetítőkkel. Nyomon követi, hogy milyen lakhatási lehetőségek állnak rendelkezésre a kliensek számára. Segíti az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak kialakítását, fenntartását, szakorvosokkal, kórházakkal és egyéb egészségügyi intézményekkel.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 28.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/57-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális segítő.

  Személyesen: Személyesen: Kovács Mónika, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2017. október 13.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 10/25/2017 12:00:00 AM 10/27/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, magyar - német szakos tanár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 25.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:
  Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-52/2017 , valamint a munkakör megnevezését: magyar - német szakos tanár.
  Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 27.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2017. október 9.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  ingatlanértékesítés 10/12/2017 10:00:00 AM 10/13/2017 9:00:00 AM

  Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbiakban felsorolt, tulajdonában álló, külterületi Újlegelő területén található ingatlanok nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő haszonbérbe adására.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 10/17/2017 2:00:00 PM 10/24/2017 2:00:00 PM

  A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 23. pontja szerinti humánpolitikai feladatkör

  Ellátandó feladatok: Ellátja a pályázati kérelmekkel kapcsolatos személyügyi feladatokat. Feladata továbbá a KIRA-Illetményszámfejtési rendszerbe történő adatfelvitel. Ellátja a közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak besorolásai, alkalmazási, kinevezési iratainak, továbbá a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók okiratainak kezelésével kapcsolatos feladatokat.

  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör.

  Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Személyügyi és/vagy közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  • Közigazgatási szakvizsga megléte,
  • KIRA Illetményszámfejtési rendszer ismerete

  Elvárt kompetenciák:

  • Együttműködési készség,
  • Jó kommunikációs képesség,
  • Önálló munkavégzés

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (önéletrajz-minta rendelet 1.sz. mellékletében található) 
  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát 
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte) 
  • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy :nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható 
  • hozzájárulást a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 17.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erediné Rózsa Gyöngyi nyújt, a 34/361-444/166 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-Mügy/96-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi ügyintéző.

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül - a jegyző által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 24.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu - 2017. október 2.

  Kapcsolódó fájlok
  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  önkormányzat 11/7/2017 4:00:00 PM

  A pályázati kiírás Oroszlány város területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók („A” típus) számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok („B” típus) esetében (az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap) a 2018/2019. tanév, 2019/2020. tanév, és a 2020/2021. tanévre vonatkozik.

  Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

  Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

  A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése a következő:

  http://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

  A regisztrációt követően a pályázatot – a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva – a mellékletekkel együtt az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal I. emelet 27-es irodájában kell leadni.

  A pályázat kötelező mellékletei:

  • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről,
  • a pályázó szüleinek és vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak egy havi nettó átlagjövedelméről és a szociális rászorultságról szóló igazolások.

  A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának a határideje: 2017. november 7.

  A pályázat részletes kiírása, az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztató a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ oldalon megtekinthető.

  Személyes tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal I. emelet 27-es irodájában, illetve telefonon a 34/361-444/177-es melléken kérhető.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 9/30/2017 12:00:00 AM 10/6/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tanulásban akadályozott tanulók gyógypedagógiai nevelése, oktatása. Sajátos nevelési igényű tanulók habillitációs, rehabilitációs fejlesztése. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány, autizmus specifikus képzettség
  • gyógypedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-48/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 6.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. szeptember 15.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 9/30/2017 12:00:00 AM 10/6/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek habilitációs, rehabilitációs fejlesztése. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • óvodapedagógus,
  • gyógypedagógus vagy óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-46/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 6.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. szeptember 15.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 9/30/2017 12:00:00 AM 10/6/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek habilitációs, rehabilitációs fejlesztése. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • logopédus vagy autizmus szakirányú végzettség,
  • gyógypedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-47/2017 , valamint a munkakör megnevezését: utazó gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 6.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. szeptember 15.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 9/30/2017 12:00:00 AM 10/6/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanító,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/1096/6-51/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanító és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 6.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2017. szeptember 15.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  egyéb 8/28/2017 11:00:00 AM 8/29/2017 12:00:00 AM

  A Tatabányai Szakképzési Centrum 2017. évi költségvetése alapján és az ellátandó feladatok ismeretében - pályázati eljárást folytat le a „Tatabányai Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézménye tanbábu idősek ápolásához eszközbeszerzés” tárgyban.

  A beszerzés célja a Tatabányai Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. tagintézményének szakképzési profilja, illetve szakmaszerkezeti ismerete alapján olyan tanbábu beszerzése, amely alkalmas az idősek ápolása témakör oktatására a szociális gondozó és ápoló szakon.

  A beszerezni kívánt konfiguráció tartalma: 1 db tanbábu idősek betgápolásához

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  egyéb 8/31/2017 11:00:00 AM 9/1/2017 12:00:00 AM

  A Tatabányai Szakképzési Centrum 2017. évi költségvetése alapján és az ellátandó feladatok ismeretében - pályázati eljárást folytat le a „Tatabányai Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézménye palástköszörű eszközbeszerzés” tárgyban.

  A beszerzés célja a Tatabányai Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. tagintézményének szakképzési profilja, illetve szakmaszerkezeti ismerete alapján olyan palástköszörű gép beszerzése, amely a Szakmai és Vizsgakövetelményekben lefektetett követelmények alapján alkalmas gépi forgácsoló és gépgyártás technológiai technikus szakokon a palástköszörülés témakör oktatására.

  A beszerezni kívánt eszköz: 1 db palástköszörű

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 8/23/2017 12:00:00 AM 8/28/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A kollégiumi diákok éjszakai felügyelete. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, kollégiumi nevelőtanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, játék-és szabadidő-szervező tanár, tanulási és pályatanácsadó tanár, tehetségfejlesztő tanár, hittanár-nevelő tanár, a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanár,
  • büntetlen előélet.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Kollégiumban szerzett gyakorlat.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 23.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-36/2017 , valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 28.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. augusztus 8.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 8/14/2017 12:00:00 AM 8/21/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: heti 20 órás

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény informatikai rendszerének karbantartása, a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, informatika szakirány
  • büntetlen előélet,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/1096/6-34/2017 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 21.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2017. július 28.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 8/12/2017 12:00:00 AM 8/14/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan  idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanító,
  • büntetlen előélet,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 12.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/1096/6-35/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanító és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 14.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2017. július 28.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 8/12/2017 12:00:00 AM 8/14/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, magyar nyelv és irodalom, történelem, bármely szakos tanár,
  • büntetlen előélet,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 12.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/1096/6-24/2017 , valamint a munkakör megnevezését: magyar-történelem vagy magyar-bármely szakos tanár és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 14.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2017. július 27.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 8/7/2017 12:00:00 AM 8/11/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • gyógypedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 7.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-29/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 11.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. július 24.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 8/7/2017 12:00:00 AM 8/11/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.08.15 - 2018.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A tanulásban akadályozott tanulók gyógypedagógiai nevelése, oktatása, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs fejlesztése. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • büntetlen előélet.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  • motivációs levél,

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 7.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-31/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 11.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. július 24.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 8/7/2017 12:00:00 AM 8/11/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása. Tanulásban akadályozott tanulók gyógypedagógiai nevelése, oktatása. Sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs fejlesztése.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányú végzettség,
  • gyógypedagógiai munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.
  • autizmus specifikus képzettség,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  • motivációs levél,

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 7.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-28/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 11.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. július 22.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/31/2017 12:00:00 AM 8/7/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.09.10-ig, utána határozatlan ide –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanító,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/1096/6-25/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanító és Elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 7.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2017. július 17.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/31/2017 12:00:00 AM 8/7/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics út 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, informatika - bármely szakos tanár,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-20/582-1391 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-27/2017 , valamint a munkakör megnevezését: informatika - bármely szakos tanár. és Elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 7.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2017. július 17.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/31/2017 12:00:00 AM 8/7/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics út 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, ének-zene szakos tanár,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-20/582-1391 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-26/2017 , valamint a munkakör megnevezését: ének-zene szakos tanár. és Elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 7.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2017. július 17.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  önkormányzat 7/16/2019 12:00:00 AM

  Napjainkban a térség megtartva hagyományos ipari funkcióit, turisztikai vonatkozásban (Majk) is egyre erősödik. A járáson belül, a gazdasági szerkezet tekintetében jelentős különbségek mutatkoznak: Oroszlány város, elsősorban Ipari Parkja révén a megye egyik dinamikusan fejlődő ipari központjává vált exportorientált multinacionális vállalatokkal, míg a környező települések „megőrizték” hagyományos gazdasági szerkezetüket. A térségben egyre nagyobb problémát jelent, hogy megfelelő mennyiségű és az elvárásoknak megfelelő szaktudással (minőség) rendelkező munkavállaló jelenleg, helyben nem áll rendelkezésre és a járásban végrehajtott/tervezett bővítések, fejlesztések ezt a problémát tovább generálják. Emellett továbbra is ott vannak azok a rétegek, amelyek hosszabb-rövidebb ideje „kivonultak” a munkaerőpiacról, őket mint inaktívakat kívánjuk megszólítani.

  A projekt célja, hogy a helyben jelentkező igényekre, szükségletekre tudjon segítséget nyújtani át- és továbbképzési, foglalkoztatást és a mobilitást segítő támogatások, munkaerő-piaci szolgáltatások, illetve ezek kombinációja révén. 

  A projekt közvetlen hatásaként fokozódik a járáson belüli együttműködés, a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása, folyamatossá válik a szereplők közötti kommunikáció, adatszolgáltatás.

  A munkaerő-piaci helyzetre megoldást kínáló képzések és a kapcsolódó tevékenységek hozzájárulnak a járás gazdasági fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű munkavállalók, a közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, melynek köszönhetően javulnak a foglalkoztatási mutatók, multiplikátor hatásként pedig csökken az elvándorlások száma, javul a térség népességmegtartó ereje.

  A projekt célcsoportjai a hátrányos helyzetű, és inaktív, álláskereső személyek:
  • az alacsony iskolai végzettségűek,
  • a 25 év alatti fiatalok, 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,
  • az 50 év felettiek,
  • a GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek,
  • a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
  • a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
  • az inaktívak,
  • a megváltozott munkaképességű személyek,
  • a roma nemzetiséghez tartozó személyek,
  • a közfoglalkoztatottak.

  A helyi foglalkoztatási együttműködés keretében az Oroszlányi Járás területén Foglalkoztatási Paktum programot valósít meg a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumvezető és Oroszlány Város Önkormányzata, mint konzorciumi partner.

  A területi lehatárolás a Megyei Önkormányzattal és a többi helyi területi szereplővel közösen történt. A projekt teljes időszakában a projektgazda kiemelt figyelmet fordít a TOP 5.1.1-15 paktum programhoz való illeszkedésére, a tervezett tevékenységek szinergiájának biztosítására, és a párhuzamosságok elkerülésére.

  A projekt két fő komponensből áll:

  • egyrészt megalakul a térség szereplőiből a paktum szervezet (és folyamatosan működik a megvalósítási időszakban), mely megoldásokat kínál az munkaerő-piaci viszonyok javítására,
  • másrészt a programba bevont álláskeresők különböző, egymásra épülő foglalkoztatási szolgáltatásban részesülnek, többek között támogatott képzésekben vehetnek részt.

  A paktum megállapodás keretében létrejött aktualizált munkaerő igényfelmérések fogják a pontos OKJ-s és/vagy egyéb képzési igényeket kijelölni.

  A konzorcium a költségvetés több mint 70%-át a célcsoport támogatására fordítja.

  A projekt támogatja a TOP ERFA beruházásból a járásban megvalósítandó óvodai, bölcsődei intézményfejlesztésekhez a kapcsolódó gyermekellátási kapacitások humánerőforrás igényeit.

  Tervezett tevékenységek

  Az előkészítés során az előzetes helyzetelemzés (munkáltatók, leendő paktumtagok célcsoporti személyek kérdőíves felmérése) és az előzetes programterv megalkotása, a paktumtagsági igények felmérése a támogatási kérelem benyújtásáig megvalósult. A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése a projekt 2. mérföldkövének végéig megtörténik.

  A megvalósítás során 

  • a) Humánerőforrás biztosítása a projektmegvalósítás időszakában: projektmenedzsment (projektmenedzser és pénzügyi vezető), paktumkoordinátor, szakmai megvalósító(k) és munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók.
  • b) A szakmai program megvalósítása:
   • paktumiroda biztosítása, eszközök beszerzése, szakmai anyagok kidolgozása (Helyzetelemzés, Stratégia és Akcióterv, Ügyrend és SzMSz, Munkaprogram, 3 projektterv, éves munkatervek stb.) a második mérföldkő szerint,
   • paktumszervezet létrehozása (minimum 15 tagú paktum járási önkormányzatok, képző intézmények, civil és egyházi szervezetek, cégek bevonásával; Foglalkoztatási Fórum, Irányító Csoport működtetése),
   • képzések megvalósítása (minimum 25 fő célcsoport személy részére) a járási munkáltatói igényekre alapozottan,
   • a célcsoport részére bér- és bérköltség támogatása, kapcsolódó egyéb költségek, képzéshez kapcsolódó támogatások biztosítása,
   • munkaerő-piaci tevékenységek biztosítása,
   • kötelező nyilvánosság biztosítása,
   • a projekttel összefüggésben végzett kommunikációs és marketing tevékenységek, foglalkoztatást elősegítő rendezvények.

  A projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/13/2017 12:00:00 AM 7/21/2017 12:00:00 AM

  Önkormányzati Szociális Szolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő (2 fő) munkakör betöltésére.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, FÜRST SÁNDOR UTCA 20.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Együttműködik a veszélyeztetettség és a krízishelyzet megelőzése érdekében az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel valamint a társadalmi szervekkel. Családtervezési, pszichológiai, jogi, mentális gyógypedagógiai és nevelési tanácsadás biztosítása. Segítséget nyújt az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzájutásban. Tanácsadással segíti az egyéneket/családokat problémáik megoldásában.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszicho pedagógus, mentálhigiénés szakember, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár,
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
  • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 13.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a +36 (20)378-5849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/49-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő (2 fő). Személyesen: KOVÁCS MÓNIKA, Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 21.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.oroszlany.hu - 2017. június 27.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/13/2017 12:00:00 AM 7/21/2017 12:00:00 AM

  Önkormányzati Szociális Szolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Családok Átmeneti Otthona Pszichológus munkakör betöltésére.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, FÜRST SÁNDOR UTCA 20.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet értelmében a család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai közül pszichológiai tanácsadást végez, -pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt az egyének, a családok, a gyermekes családok valamint a szociális krízishelyzetben lévő családok számára, -a gyermekek és családok számára ingyenes tanácsadást tart, -a Családok Átmeneti Otthonában élő családok, szülők, gyermekek részére lehetőséget nyújt pszichés gondozásra, különös tekintettel a krízisellátást igény bevevők esetében, -szakemberek, családgondozók szakmai munkáját szükség esetén esetkezelési tanácsadással, konzultációval segíti.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Egyetem, pszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember,
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
  • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 13.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a +36 (20)378-5849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/50-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus. Személyesen: KOVÁCS MÓNIKA, Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 21.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.oroszlany.hu - 2017. június 27.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/14/2017 12:00:00 AM 7/20/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, rajz szakos tanár
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél, szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-23/2017 , valamint a munkakör megnevezését: rajz szakos tanár
  és elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: oroszlany.hu - 2017. június 27.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@klik.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/14/2017 12:00:00 AM 7/20/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.08.15-2018.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 2.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A tanulásban akadályozott tanulók gyógypedagógiai nevelése, oktatása, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs fejlesztése. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-18/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. június 26.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/14/2017 12:00:00 AM 7/20/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény BTM-es, SNI-s és hátrányos helyzetű tanulóinak segítése, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, pszichológus és tanító vagy tanár, pszichológus tanácsadás és iskolapszichológiai szakiránnyal,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél, szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika nyújt, a 06-34/560-019 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-22/2017 , valamint a munkakör megnevezését: iskolapszichológus
  és elektronikus úton Mészárosné Fehérvári Mónika részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: oroszlany.hu - 2017. június 26.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@klik.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/14/2017 12:00:00 AM 7/20/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics út 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, testnevelő tanár,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-20/582-1391 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-18/2017 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelő tanár. és Elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2017. június 26.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 6/30/2017 12:00:00 AM 7/7/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása. Az értelmileg akadályozott tanulók gyógypedagógiai nevelése, oktatása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása. rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: gyógypedagógiai munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-13/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 7.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. június 12.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 6/30/2017 12:00:00 AM 7/7/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása. Tanulásban akadályozott tanulók gyógypedagógiai nevelése, oktatása. Sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs fejlesztése.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, tanulásban akadályozottak pedagógiája,
  • autizmus specifikus képzettség,
  • gyógypedagógiai munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-12/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 7.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. június 12.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 6/27/2017 12:00:00 AM 6/30/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A kollégiumi tagintézményben portaszolgálat biztosítása 16:00 - 20:00 óra között.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • büntetlen előélet.
  • magyar állampolgárság

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Megbízható, precíz munkavégzés.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 27.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-044 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-15/2017 , valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi portás. és Elektronikus úton Nagyné Batin Erika részére a iskola@benedek-olany.sulinet.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu- 2017. június 12.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 6/30/2017 12:00:00 AM 7/7/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics út 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, ének-zene szakos általános iskolai tanár,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-20/582-1391 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-10/2017 , valamint a munkakör megnevezését: ének-zene szakos tanár. és Elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 7.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2017. június 12.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 6/30/2017 12:00:00 AM 7/7/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics út 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, informatika - bármely szakos általános iskolai tanár,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-20/582-1391 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-9/2017 , valamint a munkakör megnevezését: informatika - bármely szakos tanár. és Elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 7.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2017. június 12.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 6/30/2017 12:00:00 AM 7/7/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics út 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-20/582-1391 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-7/2017 , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom szakos tanár. és Elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 7.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2017. június 12.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 6/30/2017 12:00:00 AM 7/7/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics út 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, matematika - bármely szakos általános iskolai tanár,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-20/582-1391 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-8/2017 , valamint a munkakör megnevezését: matematika - bármely tanár. és Elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 7.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2017. június 12.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 6/30/2017 12:00:00 AM 7/7/2017 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics út 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény BTM-es, SNI-s és hátrányos helyzetű tanulóinak segítése, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, pszichológus és tanító vagy tanár, pszichológus tanácsadás és iskolapszichológus szakiránnyal,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető nyújt, a 06-20/582-1391 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-11/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pszichológus. és Elektronikus úton Tóth Gábor részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 7.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2017. június 12.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  önkormányzat 5/23/2017 4:00:00 PM

  A pályázatot írásban, a pályázati kiírás melléklete szerinti formanyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel együtt, zárt borítékban kell benyújtani. Hiánypótlásra nincs lehetőség!

  Pályázatot nyújthat be az a nagykorú, Oroszlányon lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező magyar állampolgár,

  1. akinek a családjában – a vele együttköltöző családtagokat is számítva – az egy főre jutó 3 havi átlagkereset (jövedelem) eléri a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének kétszeresét (57.000,- Ft), de nem haladja meg sem a szerződéskötésre való ajánlat megtételekor, sem a listára kerülés időpontjában, sem a bérleti szerződés megkötésekor a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj négyszeresét (114.000,- Ft);
  2. akinek – és a vele együttköltöző családtagjainak személyenként – nincs az ajánlat megtételekor érvényes legkisebb öregségi nyugdíj ötvenszeresét (1.425.000,- Ft) meghaladó értékű ingatlan vagyona, illetőleg Oroszlányon beköltözhető lakástulajdona, lakástulajdonon fennálló, 50%-ot meghaladó terjedelemben érintett haszonélvezeti, használati joga.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 23.

  Pályázat benyújtásának helye: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78. (személyes benyújtás esetén földszint, információs szolgálat).

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  civil szervezet 4/20/2017 12:00:00 PM

  A versenyen nevezési díj nincs, kategóriánként az első 3 helyezett értékes tárgyjutalmakat (pl.: egész napos kirándulás, kalandparki belépő) nyernek. A megyei forduló továbbjutói az országos versenyen mutathatják meg produkciójukat.

  A pályázatra 8-18 év közötti roma fiatalok (egyéni vagy csoport) jelentkezését várják, az alábbi kategóriákban:

  1. TÁNC
  2. VERS ÉS PRÓZA
  3. ÉNEK ÉS HANGSZERES ZENE
  4. EGYÉB

  A nevezési adatlap(ok) beküldésének határideje: 2016. április 20., a kho@komarom.police.hu e-mail címre; vagy a helyi rendőrkapitányság kisebbségi összekötője; vagy az iskolarendőr részére történő átadással.

  A rendezvény várható időpontja: 2017. május második fele, helyszínéről külön értesítést küldünk.

  További információk: 34/517-777 telefonszámon kérhetők a Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztályon, a 21-59-es melléken.

  KEM RFK

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 6/30/2017 11:59:00 PM

  A projekt célja a legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban, vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

  A pályázat innen letölthető

  (Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal)

  Kapcsolódó fájlok
  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 7/16/2019 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (3 hónap próbaidőt követően)

  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom- Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Asztalos u. 2.

  A munkakörbe tartozó feladatok: Az intézmény közös használatú helységeinek, tantermeinek, szertárainak takarítása.

  Illetmény, juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint.

  Pályázati feltételek:

  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • pontos, precíz munkavégzés

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

  A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. április 3 napjától tölthető be.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről.

  A pályázat benyújtható személyesen az iskola titkárságán vagy a gyorgy.gruber@gmail.com címen. Bővebb felvilágosítás a +36 (34) 361-600 számon kérhető!

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  önkormányzat 2/8/2017 12:00:00 PM

  Oroszlány Város Önkormányzata a Közép-és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt, az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító „Büszkeségpontok” című (KKETTKK–56P–02 jelű) pályázattal kapcsolatosan az oroszlányi volt XVIII-as aknai „Kocsedó” tiszteletére ’56-os emlékhely kialakítását célozta meg. Ennek keretén belül kerül kialakításra a jelen pályázat keretében benyújtott látványterv alapján az emlékhely.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 2/3/2017 2:00:00 PM

  Az Oroszlányi József Attila Általános Iskolába azonnali kezdéssel takarítót keresünk.


  Munkaidő 13:00 – 21:00-ig, bérezés KJT szerint.


  Jelentkezés önéletrajzzal, személyesen az iskolában


  Tóth Gábor

  igazgató


  Oroszlányi József Attila Általános Iskola

  2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.

  Telefonszám: +36 (34) 360-965

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 2/15/2017 4:00:00 PM 2/22/2017 4:00:00 PM

  A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 26. Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör

  Ellátandó feladatok: A jegyző hatósági jogkörébe tartozó környezetvédelmi ügyek döntésre való előkészítése. Szakhatósági állásfoglalásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatok ellátása. Hulladékgazdálkodási és köztisztasági ügyekben együttműködés az illetékes szervekkel. Helyi és országos védelem alatt álló területek rendszeres ellenőrzése. Július 1. - október 30. között parlagfű és allergén gyomnövények elleni kampány, fertőzött területek feltérképezése. Jegyzői hatáskörbe tartozó fakivágások ügyintézése (helyszínelés, ügyiratok előkészítése határozatok előkészítése, kivágási munkálatok ellenőrzése, fapótlás ellenőrzése). Jegyzői hatáskörbe tartozó zajvédelmi eljárások lefolytatása. Kapcsolattartás a környezetvédelmi civil szervezetekkel. Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos lakossági panaszbejelentések kivizsgálása (pl.: állattartás, zaj, levegő, stb.). Közreműködés a helyi környezetvédelmi, természetvédelmi szabályozást szolgáló rendeletek előkészítésében. Ellenőrzések, helyszíni szemlék, vizsgálatok kezdeményezése, lefolytatása. Közterületi fakivágási engedély kiadása.

  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A jegyző és önkormányzat hatáskörébe tartozó helyi környezetvédelmi, természetvédelmi, növényvédelmi, hulladékgazdálkodási eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

  Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi, agrár, műszaki, természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • ECDL
  • Közigazgatási szakvizsga

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (önéletrajz-minta rendelet 1.sz. mellékletében található) iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte) nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy :nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható
  • hozzájárulást a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 15.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartalus László nyújt, a +36 (20) 264-9432 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Oroszlányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-Mügy/22-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi referens.

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül - a jegyző által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 22.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.hu- 2017. január 19.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 1/30/2017 4:00:00 PM 2/2/2017 4:00:00 PM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt SNI tanulók és egyéb gyógypedagógiai feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, tanulásban akadályozott vagy oligofrén szakos gyógypedagógus ,magyar állampolgárság, büntetlen előélet

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: több szakos képzettség, autizmus specifikus képzettség vagy gyakorlat

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél, szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 30.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető és Németh Lászlóné tankerületi személyügyi referens nyújt, a 06-34/361-044; 06-30/626-5921 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.
   és
  • Elektronikus úton Nagyné Batin Erika intézményvezető részére az iskola@benedek-olany.sulinet.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 2.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.oroszlany.hu- 2017. január 13.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 1/30/2017 4:00:00 PM 2/2/2017 4:00:00 PM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt SNI tanulók és egyéb gyógypedagógiai feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, értelmileg akadályozott szakos gyógypedagógus, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: több szakos képzettség, autizmus specifikus képzettség vagy gyakorlat

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél, szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 30.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető és Németh Lászlóné tankerületi személyügyi referens nyújt, a 06-34/361-044; 06-30/626-5921 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/6-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.
   és
  • Elektronikus úton Nagyné Batin Erika intézményvezető részére az iskola@benedek-olany.sulinet.hu e-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 2.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.oroszlany.hu- 2017. január 13.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a laszlone.nemeth@kk.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 1/25/2017 4:00:00 PM 1/30/2017 4:00:00 PM

  A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 30. Közterület-felügyelői feladatkör

  Ellátandó feladatok: A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében. Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében. Részvétel a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. Feladata a közterület-használati engedélyek döntés-előkészítése, azok hatósági nyilvántartásának vezetése és az engedélyben foglalt előírások folyamatos ellenőrzése. Közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek intézése.

  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Közterületek jogszerű használatának védelme. Az önkormányzati vagyon védelme. Jogsértések hatékony megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, szankcionálása.

  Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középfokú képesítés, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Közterület-felügyelői vizsga

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (önéletrajz-minta rendelet 1.sz. mellékletében található) iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte) nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy :nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható
  • hozzájárulást a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartalus László nyújt, a +36 (20) 264-9432 -es telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Oroszlányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-Mügy/19-1/2017. valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül - a jegyző által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. Az állás elbírálását követően - 6 hónap próbaidő kikötése mellett - határozatlan idejű közszolgálati jogviszony jön létre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 30.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu - 2017. január 10.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a közszolgálati szakképzettség magyarázata: a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség,

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 1/25/2017 4:00:00 PM 1/30/2017 4:00:00 PM

  A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási terület

  Ellátandó feladatok: Eljár és az érdemi döntések előkészítését végzi az építményekkel kapcsolatos elsőfokú építési-, bontási-, használatbavételi- és fennmaradási engedélyezési eljárásokban, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett építésügyi hatósági ellenőrzési és kötelezési ügyekben. Megállapítás előtt véleményezi az illetékességi területén a helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket. Szakhatósági állásfoglalást ad ki a hatáskörébe tartozó ügyekben. Hatósági bizonyítványt állít ki. Megkeresésre belföldi jogsegélyt, illetve építésügyi hatósági nyilatkozatot ad ki, adatot szolgáltat. Hatósági nyilvántartásokat vezet, adatokat kezel. Statisztikai jelentéseket készít a KSH részére.

  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Oroszlány Város Jegyzőjének elsőfokú építésügyi hatósági jogkörével kapcsolatos államigazgatási hatósági feladatok ellátása az Oroszlányi Járás közigazgatási területén.

  Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség ,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Építésügyi vizsga,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • ECDL
  • Közigazgatási szakvizsga

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (önéletrajz-minta rendelet 1.sz. mellékletében található) iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte) nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy :nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható
  • hozzájárulást a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartalus László nyújt, a +36 (20) 264-9432 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Oroszlányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-Mügy/18-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül - a jegyző által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 30.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu - 2017. január 10.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 1/6/2017 2:00:00 PM 1/10/2017 2:00:00 PM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics út 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény BTM-es, SNI-s és hátrányos helyzetű tanulóinak segítése, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, pszichológus és tanító vagy tanár, pszichológus tanácsadás és iskolapszichológiai szakiránnyal, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél, szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető, Németh Lászlóné tankerületi személyügyi referens nyújt, a 06-34/360-965; 06-30/626-5921 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/67-42/2016 , valamint a munkakör megnevezését: iskolapszichológus. és
  • Elektronikus úton Tóth Gábor intézményvezető részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 10.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2016. december 20.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a KLIK Oroszlányi Tankerületéhez is a laszlone.nemeth@klik.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 1/6/2017 2:00:00 PM 1/10/2017 2:00:00 PM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017. június 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Táncsics út 42.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, tanító vagy magyar szakos általános iskolai tanár, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél, szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor intézményvezető, Németh Lászlóné tankerületi személyügyi referens nyújt, a 06-34/360-965; 06-30/626-5921 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oroszlányi József Attila Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Táncsics út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/67-43/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanító vagy magyar szakos tanár. és
  • Elektronikus úton Tóth Gábor intézményvezető részére a info@jozsefattila.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 10.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://oroszlany.hu - 2016. december 20.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a KLIK Oroszlányi Tankerületéhez is a laszlone.nemeth@klik.gov.hu címre

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 1/6/2017 2:00:00 PM 1/10/2017 2:00:00 PM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény BTM-es, SNI-s és hátrányos helyzetű tanulóinak segítése, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, pszichológus és tanító vagy tanár, pszichológus tanácsadás és iskolapszichológiai szakiránnyal,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél, szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető, Németh Lászlóné tankerületi személyügyi referens nyújt, a 06-34/361-155; 06-30/626-5921-es telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oroszlányi Tankerülete Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/67-41/2016 , valamint a munkakör megnevezését: iskolapszichológus.
  Elektronikus úton: Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető részére a iskola@hunyadi.oroszlany.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 10.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: oroszlany.hu - 2016. december 19.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a KLIK Oroszlányi Tankerületéhez is a laszlone.nemeth@klik.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  önkormányzat 3/15/2017 12:00:00 AM 4/15/2017 12:00:00 AM

  A pályázat célja, hogy a sport tevékenységet folytató nem profit orientált sportegyesületek, sportszervezetek (együttesen: sportszervezetek) valamint az önkormányzat által fenntartott vagy működtetett köznevelési intézmények közérdekű tevékenységükhöz önkormányzati támogatást kapjanak.

  Pályázatot nyújthat be: sport tevékenységet folytató nem profit orientált sportegyesület, sportszervezet (együttesen: sportszervezetek) valamint az önkormányzat által fenntartott vagy működtetett köznevelési intézmény

  A pályázatból kizárásra kerül, illetve nem részesíthető támogatásban az a pályázó, aki az előző évi pályázati elszámolási kötelezettségének nem tett eleget a támogatási megállapodásban foglaltak szerint, addig amíg ezen kötelezettségét nem teljesíti, amelynél a támogatás jogalap nélküli felhasználása miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, a visszakövetelő határozat meghozatalát követő két évig, illetve, amelynél a támogatás felhasználása nem rendeltetésszerűen történt, a megállapítását követő 2 évig.

  Pályázni lehet:

  • a) az iskolai sporttevékenység végzéséhez, az iskolai sportkörök működéséhez szükséges tárgyi feltételek javítására,
  • b) városi sportszervezetek, sportegyesületek utánpótlás nevelésére,
  • c) tanórán kívüli sporttevékenységre,
  • d) sportrendezvények lebonyolítására,
  • e) hagyományos sporteseményekre,
  • f) családok és a fogyatékkal élők sportrendezvényeire,
  • g) városi sportolók, sportszervezetek hazai és nemzetközi sportversenyeken való részvételére,
  • h) testvérvárosi sportkapcsolatok ápolására.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 15. A pályázatot a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság bírálja el.

  A pályázatban a pályázó egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást.

  Nagyobb helyi rendezvény szervezésére több sport szervezet, vagy több köznevelési intézmény közös pályázatot is benyújthat. Az együttesen benyújtott pályázat esetén pontosan meg kell jelölni a végrehajtásért és az elszámolásért felelőst.

  Ugyanazon tevékenységre, célra kizárólag egyszer ítélhető meg támogatás.

  A pályázatot a felhívás mellékletét képező pályázati adatlapon és költségvetési adatlapon kell benyújtani, amelyhez az ott feltüntetett mellékleteket is csatolni kell.

  Amennyiben a pályázó a pályázatot hiányosan nyújtja be, a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság egy alkalommal írásban hiánypótlásra szólítja fel. A hiányt a kézbesítéstől számított 15 napon belül, jogvesztés terhe mellett pótolni kell. A határidő elmulasztása a pályázat elutasításával jár.

  A támogatásban részesülők a támogatás összegével a támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelően kötelesek elszámolni, a pályázati felhívás mellékletét képező adatlapon. A kötelezettség megszegése a támogatás megvonásával, visszafizetésével, a megállapodás felmondásával jár. A támogatás csak a támogatási szerződésben meghatározott célra használható fel. A támogatás felhasználását a Polgármesteri Hivatal, illetve a támogatást nyújtó időközben is ellenőrizheti. Amennyiben az ellenőrzés során a céltól eltérő felhasználás tapasztalható, a jogalap nélkül felvett támogatás összegének visszafizetését kezdeményezi a támogatást nyújtó.

  A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni:
  Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal
  Jegyzői Titkárság
  2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.

  A borítékra kérjük ráírni: „Sport célú pályázat”

  A pályázókat az elbírálás eredményéről értesítjük. A nyertes pályázóval a támogatás részletes feltételeiről önkormányzatunk megállapodást köt. A támogatásban részesülők a támogatás összegével a jogszabályban, valamint a támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelően kötelesek elszámolni. A kötelezettség megszegése a támogatás megvonásával, visszafizetésével, a megállapodás felmondásával jár. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a hatályos jogszabályok alapján a támogatást és az elszámolást a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság ellenőrzi.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  önkormányzat 3/15/2017 12:00:00 AM 4/15/2017 12:00:00 AM

  A pályázat célja, hogy a társadalmi tevékenységet végző civil szervezetek az oroszlányi polgárokért végzett közérdekű tevékenységükhöz önkormányzati támogatást kapjanak.

  Pályázatot nyújthatnak be a közművelődési, közérdekű társadalmi tevékenységet folytató non-profit jogi személyek, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 6. pont b) és c) alpontjában meghatározott körbe tartozó civil szervezetek, feltéve, ha kérelmük vagy pályázatuk benyújtása előtt legalább 1 évvel bírósági nyilvántartásba vételre kerültek, az önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkeznek és Oroszlányban folytatnak rendszeres, alapító okiratban foglalt tevékenységet.

  Természetes személyek és bíróság által nem bejegyzett, jogalanyisággal nem rendelkező klubbok, körök..stb közérdekű céljaik megvalósítása érdekében bejegyzett civilszervezet, vagy az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár pályázata által, előbbiek felelősségvállalása mellett kaphatnak támogatást.

  A pályázatból kizárásra kerül, illetve nem részesíthető támogatásban politikai párt, annak helyi szervezete és alapítványa, egyház, szakszervezet, munkástanács, biztosítótársaság, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet, valamint profit orientált szervezet. Továbbá az a szervezet, amely az előző évi pályázati elszámolási kötelezettségének nem tett eleget a támogatási megállapodásban foglaltak szerint addig, amíg ezen kötelezettségét nem teljesíti, amelynél a támogatás jogalap nélküli felhasználása miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, a visszakövetelő határozat meghozatalát követő két évig, illetve, amelynél a támogatás felhasználása nem rendeltetésszerűen történt a megállapítását követő 2 évig.

  Oroszlány közigazgatási területén kívüli székhellyel rendelkező szervezet csak kivételes esetben támogatható önkormányzati vagy humanitárius érdekből.

  Pályázni lehet:

  • a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamokra, előadásokra, szakkörökre, életminőséget és életesélyt javító tanulásra, felnőttoktatásra;
  • b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárására, megismertetésére, a helyi művelődési szokások gondozására, gazdagítására, ennek során:
   • ba) helytörténeti, településtörténeti rendezvényekre, eseményekre,
   • bb) a helyi kulturális élet eseményeiről szóló dokumentumok gyűjtésére, közzétételére,
   • bc) zenei rendezvényekre,
   • bd) színházi- és táncművészeti rendezvényekre,
   • be) irodalmi estékre, művészeti körökre;
  • c) az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra megismertetésére, gyarapítására,
  • d) az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatására, művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére
   • da) ismeretterjesztő előadásokra,
   • db) képző-, és iparművészeti kiállításokra,
   • dc) helyi alkotók számára bemutatkozási lehetőség biztosítására,
   • dd) népművészeti és hagyományőrző közösségek programjaira, rendezvényeire,
   • de) bányászhagyományok ápolására,
   • df) amatőr művészeti és kézműves tevékenységi körökre, műhelyek programjaira;
  • e) a helyi társadalom kapcsolat-rendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítésére:
   • ea) a civil közösségek számára bemutatkozási lehetőség biztosítására,
   • eb) információ, tájékoztatás nyújtására a helyi művelődési lehetőségekről,
   • ec) fórumok rendezésére,
   • ed) kapcsolatépítésre a megyei, regionális és országos szervezetekkel,
   • ee) önkéntes tevékenység fejlesztésére,
   • ef) állatvédelmi és természetvédelmi tevékenység támogatására;
  • f) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítására, ezen belül:
   • fa) közösségi tér biztosítására,
   • fb) a városban tevékenykedő civil szervezetek, művészeti együttesek, vagy más művelődési szerveződések segítésére
  • g) a gyermekek, fiatalok és idősek művelődési, művészeti és közösségi életének támogatására;
  • h) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális programokon való részvételének támogatására:
   • ha) mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő programokra, szociális és karitatív tevékenységre,
   • hb) egészséges életmódra nevelésre, sportolást népszerűsítő programokra,
   • hc) esélyegyenlőségi programokra;
  • i) a környezetkultúra javítására, városesztétikai kultúra fejlesztésére;
  • j) közrendvédelmi, tűzvédelmi és egyéb védelmi célú tevékenységre;
  • k) városi és önkormányzati ünnepi évfordulókra, világnapok városi programjaira;
  • l) egészség megőrzését, életmentést, gyógyítást szolgáló közösségi célú eszközökre, programok támogatására;

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 15. A pályázatot a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság bírálja el.

  A pályázatban a pályázó egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást.

  Nagyobb helyi rendezvény szervezésére több civil szervezet közös pályázatot is benyújthat. Több szervezet együttesen is benyújthat pályázatot közösen megrendezendő programra, ilyen esetben pontosan meg kell jelölni a végrehajtásért és az elszámolásért felelős szervezetet.

  Ugyanazon tevékenységre, célra kizárólag egyszer ítélhető meg támogatás.

  A pályázatot a felhívás mellékletét képező pályázati adatlapon és költségvetési adatlapon kell benyújtani, amelyhez az ott feltüntetett mellékleteket is csatolni kell.

  Amennyiben a pályázó a pályázatot hiányosan nyújtja be, a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság egy alkalommal írásban hiánypótlásra szólítja fel. A hiányt a kézbesítéstől számított 15 napon belül, jogvesztés terhe mellett pótolni kell. A határidő elmulasztása a pályázat elutasításával jár.

  A támogatásban részesülők a támogatás összegével a támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelően kötelesek elszámolni, a pályázati felhívás mellékletét képező adatlapon. A kötelezettség megszegése a támogatás megvonásával, visszafizetésével, a megállapodás felmondásával jár. A támogatás csak a támogatási szerződésben meghatározott célra használható fel. A támogatás felhasználását a Polgármesteri Hivatal, illetve a támogatást nyújtó időközben is ellenőrizheti. Amennyiben az ellenőrzés során a céltól eltérő felhasználás tapasztalható, a jogalap nélkül felvett támogatás összegének visszafizetését kezdeményezi a támogatást nyújtó.

  A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni:
  Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal
  Jegyzői Titkárság
  2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.

  A borítékra kérjük ráírni: „Társadalmi célú pályázat”

  A pályázókat az elbírálás eredményéről értesítjük. A nyertes pályázóval a támogatás részletes feltételeiről önkormányzatunk megállapodást köt. A támogatásban részesülők a támogatás összegével a jogszabályban, valamint a támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelően kötelesek elszámolni. A kötelezettség megszegése a támogatás megvonásával, visszafizetésével, a megállapodás felmondásával jár. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a hatályos jogszabályok alapján a támogatást és az elszámolást a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság ellenőrzi.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 12/7/2016 12:00:00 AM 12/14/2016 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény BTM-es, SNI-s és hátrányos helyzetű tanulóinak segítése, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, pszichológus és tanító vagy tanár, pszichológus tanácsadás és iskolapszichológiai szakiránnyal,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél, szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-155 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oroszlányi Tankerülete Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/67-39/2016 , valamint a munkakör megnevezését: iskolapszichológus.

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: oroszlany.hu - 2016. november 21.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a KLIK Oroszlányi Tankerületéhez is a laszlone.nemeth@klik.gov.hu címre.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  civil szervezet 11/29/2016 12:00:00 PM

  Pályázati dokumentáció megvásárolható:
  Brunszvik Óvoda (Oroszlány, Bánki Donát út 67.)
  2016.november 15 - november 17-ig 8 és 16 óra között.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2016.november 29. 12 óráig

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  önkormányzat 10/11/2016 10:00:00 AM 10/11/2016 2:00:00 PM

  A pályázattal kapcsolatban további információ a következő címen kérhető:
  Polgármesteri Hivatal Oroszlány, Rákóczi F. út 78. II emelet 59. és 61. számú iroda tel: 34/361-444/150 mellék és 34/361-444/1525 mellék.

  Mellékletek:

  • 0116/2, 0116/21, 0116/22, 0116/24, 0124/36 térképszelvénye
  • pályázati adatlap
  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 10/12/2016 12:00:00 AM 10/18/2016 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, FÜRST SÁNDOR UTCA 20.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt - családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok illetve konfliktusok megoldását - együttműködik a veszélyeztetettség és krízishelyzet megelőzése érdekében az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel - családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartási ügyekben - válsághelyzetben lévő család támogatása, segítése

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pedagógus szociálpolitikus, szociálpolitikus-közgazdász, okleveles szociális munkás, szociálpedagógus, szociálgerontológus, közösségi szociális munkás, szociológus, igazgatásszervező-szociális igazgatási szakirány, jogász, teológus, pasztorális tanácsadó, humánerőforrás menedzser, humánszervező, mentálhigiénésszakember, addiktológiai konzultáns, addiktológiai szakpszichológus, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, népművelő, művelődésszervező, művelődési menedzser, andragógus, okleveles pszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, viselkedéselemző, munkajogi szakokleveles tanácsadó szupervizor, mediátor, gyermekvédelmi psziho-patrónus ,
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat

  Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű empatikus-etikus magatartás,jó problémamegoldó illetve kommunikációs képesség,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjólét, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekvédelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §- ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 12.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/75-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Tanácsadó. Személyesen: KOVÁCS MÓNIKA, Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 18.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2016. szeptember 27.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 10/12/2016 12:00:00 AM 10/18/2016 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 2018.04.30-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, FÜRST SÁNDOR UTCA 20.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Javaslatot tesz és kezdeményezi a gyermekvédelembe vételét. Együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal. Családgondozást – és utógondozást végez. Gondozási- nevelési tervet valamint pénzfelhasználási tervet készít. Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatokat lát el. Segíti a gyermek családba való visszahelyezését.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, gyermekvédelmi pszicho-patrónus, viselkedéselemző, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár,
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

  Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű empatikus-etikus magatartás,jó problémamegoldó illetve kommunikációs képesség,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjólét, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekvédelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §- ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 12.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/76-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ESETMENEDZSER. Személyesen: KOVÁCS MÓNIKA, Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 18.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu - 2016. szeptember 27.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 10/12/2016 12:00:00 AM 10/18/2016 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, FÜRST SÁNDOR UTCA 20.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: törekszik a gyermek-szülő kapcsolat megőrzésére, erősítésére - tanácsadással bővíti a szülők további életvezetéséhez szükséges ismereteit - konkrét segítséget nyújt ügyeik intézésében - végzi a gyermekfoglalkoztatást, felzárkóztatást - részt vesz a lakógyűlésen, érdekképviseleti fórumon - családon belüli erőszakot elszenvedett gyermekek és szüleik, illetve törvényes képviselőjük krízis ellátásában történő fogadása és a későbbi ügymenetük koordinálása - Lakók segítése érdekében, együttműködik más intézmények, szervezetek egyesületek szakembereivel

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), csecsemő- és gyermekápoló (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) vagy mentálhigiénés asszisztens (OKJ) csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), házi időszakos gyermekgondozó (OKJ) vagy gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ) ,
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

  Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű empatikus-etikus magatartás,jó problémamegoldó illetve kommunikációs képesség,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
  • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjólét, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekvédelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §- ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 12.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/74-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó. Személyesen: KOVÁCS MÓNIKA, Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 18.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.oroszlany.hu - 2016. szeptember 26.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 10/12/2016 12:00:00 AM 10/18/2016 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 2018. március 01 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, FÜRST SÁNDOR UTCA 20.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: egyéni és csoportos foglakozást szervez a Családok Átmeneti Otthonában - családgondozást végez az átmenetileg krízishelyzetbe került családok megsegítésére - segítséget nyújt a családok hivatalos ügyeinek, jövedelemforrások előteremtésének elintézésében - Lakók segítése érdekében, együttműködik más intézmények, szervezetek egyesületek szakembereivel - krízisellátási feladatokat lát el - szociális és mentális segítséget nyújt a továbblépés elősegítéséhez - rendszeresen ellenőrzi a kiskorú gyermekek fejlődését, tanulmányi előmenetelét

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy, pszichológus, pszichopedagógus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár,
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

  Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű empatikus-etikus magatartás,jó problémamegoldó illetve kommunikációs képesség,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 12.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Domonkos nyújt, a 06203785849 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Önkormányzati Szociális Szolgálat címére történő megküldésével (2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-MO/73-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó. Személyesen: KOVÁCS MÓNIKA, Komárom-Esztergom megye, 2840 OROSZLÁNY, RÁKÓCZI FERENC ÚT 78. .

  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül – az intézményvezető által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az intézményvezető dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 18.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.oroszlany.hu- 2016. szeptember 27.

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  önkormányzat 11/8/2016 12:00:00 PM

  A pályázati kiírás Oroszlány város területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók („A” típus) számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok („B” típus) esetében a 2017. évre vonatkozik.

  Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

  Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

  A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése a következő: bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

  A regisztrációt követően a pályázatot – a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva – a mellékletekkel együtt az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal I. emelet 27-es irodájában kell leadni.

  A pályázat kötelező mellékletei:

  • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017. tanév első félévéről,
  • a pályázó szüleinek és vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak egy havi nettó átlagjövedelméről és a szociális rászorultságról szóló igazolások.

  A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának a határideje: 2016. november 8.

  A pályázat részletes kiírása, az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztató a www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ oldalon megtekinthető.

  Személyes tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal I. emelet 27-es irodájában, illetve telefonon a 361-444/177-es melléken kérhető.

  Kapcsolódó fájlok
  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 9/30/2016 12:00:00 AM 10/7/2016 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, zongoratanár szakképzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél, szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Domina József intézményvezető és Németh Lászlóné tankerületi személyügyi referens nyújt, a 06-34/361-048; 06-34/795-215 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oroszlányi Tankerülete címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/67-37/2016 , valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 7.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 9/23/2016 12:00:00 AM 9/28/2016 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

  A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Eszterházy utca 102. 

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 62. § (1) bekezdésében, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása. 

  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: Főiskola, gyógypedagógus , magyar állampolgárság, büntetlen előélet 

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Főiskola, értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy autizmus specializáció, 

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél, szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata 

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

  A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 23. 

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Batin Erika intézményvezető és Németh Lászlóné tankerületi személyügyi referens nyújt, a 06-34/361-044; 06-34/795-215 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oroszlányi Tankerülete címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/67-31/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. 

  A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 28.

  Kategória Jelentkezési határidő Bírálati határidő
  álláspályázat 9/23/2016 12:00:00 AM 9/28/2016 12:00:00 AM

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogv