Kedvezményezett neve

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Konzorciumi partner

Oroszlány Város Önkormányzata

A projekt címe

Foglalkoztatási Paktum folytatása Oroszlány Járás területén

A projekt azonosító száma

TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00003

A projekt tervezett befejezési dátuma

2020.12.31

Szerződött támogatás összege

217.220.000 Ft

Támogatás mértéke

100%

Monitoring mutatók (indikátorok): a támogatások eredményeként a munkaerőpiaci programba tervezetten 140 fő kerül bevonásra, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 62 fő, a támogatást követő 6 hónapon belül is foglalkoztatottak száma tervezetten 12 fő.

Legfontosabb projektesemények:

Irodaszereket, irodai papírárut szereztünk be a projekttel kapcsolatos adminisztrációs és archiválási feladatok elvégzése érdekében.

A projekt többlettámogatási igényét, valamint a megvalósítás 2021. június 30-ra történő módosítását (+6 hónap) a Közreműködő Szervezet jóváhagyta. Ez azt jelenti, hogy a projektben vállalt mutatószámok is módosultak: PO25-ös indikátor (projektbe bevontak száma) – 161 főre (+12 fő), PR25-ös indikátor (álláshoz jutók száma legalább 6 hónapos folyamatos foglalkoztatással) ¬– 71 főre (+7 fő), PR26-os indikátor (a támogatás után 6 hónappal állással rendelkezők száma) – 14 főre (+1 fő).

A projekt 4. és 5. mérföldkövének beszámolóját a Közreműködő Szervezet jóváhagyta.

2020. május 31-ig összesen 145 ügyfél került be a programba, közülük mindegyik részesült legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatásban, ezért a PO25-ös (bevonási) indikátor is 145 főre növekedett. A bevonási arány (104%) némiképp meghaladta a tervezett létszámot. (A bevonási tevékenység intenzitását a várható többletforráshoz tartozó magasabb mutatószám okozza.) Összesen 61 munkáltató részesült bérjellegű támogatásban a programba bevont foglalkoztatottak révén. 23 új egyéni vállalkozás kapott pénzügyi segítséget elindulásához.

2020. április 30-ig összesen 139 ügyfél került be a programba, ami 99%-os bevonási létszámot jelent. Összesen 67 fő került foglalkoztatásba, 59 munkáltató részesült bérjellegű támogatásban a programba bevont foglalkoztatottak révén. 22 új egyéni vállalkozás kapott pénzügyi segítséget elindulásához.

2020. március 31-ig összesen 137 ügyfél került be a programba, ami 98%-os bevonási létszámot jelent. Összesen 67 fő került foglalkoztatásba, 59 munkáltató részesült bérjellegű támogatásban a programba bevont foglalkoztatottak révén. 22 új egyéni vállalkozás kapott pénzügyi segítséget elindulásához.

A 3. számú időszaki kifizetési kérelmünket a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, 16 millió forint támogatási összeggel számoltunk el.

Többlettámogatási igényt nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz, az első körös oroszlányi paktum projektből le nem hívott, mintegy 32 MFt támogatási összeg felhasználása érdekében.

2020. február 29-ig összesen 137 ügyfél került be a programba, ami 98%-os bevonási létszámot jelent. Összesen 60 fő került foglalkoztatásba, 52 munkáltató részesült bérjellegű támogatásban a programba bevont foglalkoztatottak révén. 15 új egyéni vállalkozás kapott pénzügyi segítséget elindulásához.

2020. február 27-én a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport megtartotta soron következő ülését. A megtárgyalt napirendi pontok az alábbiak voltak: Beszámoló a járás munkaerőpiaci és foglalkoztatási helyzetéről; Beszámoló a Paktum Irodának az elmúlt időszakban elvégzett tevékenységeiről; Beszámoló a projekt aktuális helyzetéről (képzések megvalósítása, munkaerőpiaci szolgáltatások, foglalkoztatás, indikátorok), a Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv, valamint a Munkaprogram megvalósulásáról; A paktum minősítési eljárás lefolytatása – belső minősítés. Összességében elmondható, hogy a projekt megvalósítása a terveknek megfelelően zajlik, egyedül az eszközbeszerzések fognak később megvalósulni külső objektív okok miatt. Mindkét grémium elfogadta az előterjesztéseket.

2020. január 31-ig összesen 122 ügyfél került be a programba, ami 87%-os bevonási létszámot jelent. 52 foglalkoztatási támogatás került megítélésre, ebből 14 új egyéni vállalkozás kapott pénzügyi segítséget elindulásához.

2019. december 31-ig összesen 115 ügyfél került be a programba, ami 82%-os bevonási létszámot jelent. Összesen 29 fő teljesített sikeresen képzést (Élelmiszer-, vegyiáru eladó; Építő- és anyagmozgató gép kezelője - targoncavezető), ezzel megvalósult a projektben vállalt 25 fős képzési létszám.

2019. december 5-én 13 fő sikeresen elvégezte az Élelmiszer-, vegyiáru eladó képzést.

2019. november 30-ig összesen 115 ügyfél került be a programba, ami 82%-os bevonási létszámot jelent. 48 foglalkoztatási támogatás került megítélésre, ebből 13 új egyéni vállalkozás kapott pénzügyi segítséget elindulásához.

2019. november 26-án a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport megtartotta soron következő ülését. A megtárgyalt napirendi pontok az alábbiak voltak: Beszámoló a járás munkaerőpiaci és foglalkoztatási helyzetéről; Beszámoló a Paktum Irodának az elmúlt időszakban elvégzett tevékenységeiről; Beszámoló a projekt aktuális helyzetéről (képzések megvalósítása, munkaerőpiaci szolgáltatások, foglalkoztatás, indikátorok), a Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv, valamint a Munkaprogram megvalósulásáról. Mindkét grémium elfogadta az előterjesztéseket.

2019. október 1-jén elindult az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) képzés, a hónap végén 16-an kaptak bizonyítványt. Október 7-én 13 fővel elindult az Élelmiszer-, vegyiáru eladó képzés is. 2019 október 31-ig összesen 113 fő projektbe vonása valósult meg, közülük 43 fő került foglalkoztatásba.

2019. szeptember 30-ig összesen 112 ügyfél került be a programba, ami 80%-os bevonási létszámot jelent. 37 fő támogatással foglalkoztatásba került, 10 új vállalkozás kapott pénzügyi segítséget elindulásához.

2019. augusztusban megkezdődött a képzések előkészítése. Augusztus 31-ig összesen 58 ügyfél került be a programba, legtöbben az inaktívak, az 50 év felettiek, illetve a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek célcsoportokból. 32 fő támogatással foglalkoztatásba került, 9 új vállalkozás kapott pénzügyi segítséget elindulásához.

2019. július 31-ig összesen 40 ügyfél került be a programba, legtöbben az inaktívak, illetve az 50 év felettiek célcsoportokból. 31 fő támogatással foglalkoztatásba került, 9 új vállalkozás kapott pénzügyi segítséget elindulásukhoz.

2019. június 30-ig összesen 35 ügyfél került be a programba, legtöbben az inaktívak, illetve az 50 év felettiek célcsoportokból. 29 fő támogatással foglalkoztatásba került. Munkaerőpiaci szolgáltatásban részesültek.

2019. május 31-ig összesen 27 ügyfél került be a programba, az összes foglalkoztatása is elindult, és munkaerőpiaci szolgáltatásokban is részesültek.

2019. április 30-ig 13 fő került be a programba. Az összes ügyfél foglalkoztatása is elindult a hónapban. A legtöbben bérköltség támogatásban részesültek, és hat új egyéni vállalkozás is megkezdte tevékenységeit. A külső munkaerőpiaci szolgáltató is megkezdte munkáját.

2019. április 15-én megkezdődött a projekt 2. főtevékenysége, vagyis az ügyfelek bevonása a projektbe és a munkaerőpiaci szolgáltatások (információ nyújtás, mentorálás, munkahelyi mentorálás) biztosítása. Szintén elindultak a foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérjellegű támogatások.

2019. március 20-án Oroszlányban lezajlott a projekt második Fórum ülése. Megnyitóként Nagyné Zölde Mónika, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetője mondott köszöntőt. Ezt követően a megújítandó paktum alapdokumentumok bemutatása következett. Az Együttműködési Megállapodás módosítására nem volt szükség, mivel a dokumentum határozatlan időre született, azonban az egyik paktumtag vonatkozásában történt változást szükséges volt rögzíteni: a VARIKONT Szolgáltató Kft. helyett annak jogutódja, az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. folytatja a paktumtagbeli tevékenységeket. Az Ügyrend 4. bb) pontja alapján az Irányító Csoport összetételére vonatkozó módosító szándék elfogadását szavazással fogadta el a Fórum. Az Irányító Csoportban korábban az önkormányzati területet Dad község polgármestere képviselte. Polgármester asszony egyéb elfoglaltságai miatt sajnos nem tudja ilyen formában az együttműködést folytatni, de a település természetesen továbbra is tagja marad a Paktumszervezetnek. A Fórum az önkormányzati terület képviseletére Bokod Önkormányzatára tett javaslatot Csonka László polgármester úr személyében. A módosító javaslatokat a jelenlévő önkormányzatok, képző intézmény, érdekképviselet, vállalkozó szervezetek, civil szervezetek és kisebbségi önkormányzat képviselői (a paktumszervezet) egyhangú szavazással, 13 igen szavazattal elfogadták. További módosításként az Irányító Csoport a civil szervezetek képviselőjével erősödött meg az Életút Oroszlányi Segítők Egyesületével, Baráth Domonkos elnök személyével aki egyúttal az Irányító Csoport alelnöki posztját is elvállalta. A módosító javaslatokat a paktumszervezet szavazással, 12 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta. Ezt követően a Paktum alapdokumentumok változásai kerültek bemutatásra. A paktumszervezeti működéssel kapcsolatos stratégiai projektdokumentumokat érintő változásokat, vagyis a Foglalkoztatási Stratégia és Akciótervet, valamint a 3 projekttervet a Fórum (időközben egy taggal kiegészült) 14 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta az Irányító Csoport számára. Majd az új Munkaprogram és a módosított Irányító Csoport Munkaterv dokumentumokat elfogadása következett 14 igen szavazattal. Az Irányító Csoport első ülésén szintén megtárgyalta a fent megnevezett dokumentumokat, és egyöntetűen elfogadta azokat. Emődi Ferencné járási hivatalvezető asszony, az Irányító Csoport elnöke ezt követően tájékoztatást adott a járás munkaerőpiaci helyzetéről.

2019. február 20-án lezajlott Oroszlányban a projekt első, egyeztető Fórum ülése. A konzorciumi vezetők képviselőin kívül a rendezvényen jelen voltak a leendő foglalkoztatási paktumtagok képviselői is. Megnyitóként Emődi Ferencné, az Oroszlányi Járási Hivatal vezetője, majd Nagyné Zölde Mónika, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának újonnan kinevezett főosztályvezetője mondott köszöntőt. Ezután az első projekt eredményeinek és tapasztalatainak rövid összegzése, majd a projekt folytatásának rövid bemutatása következett. Ezen kívül a résztvevők tájékoztatást kaptak a többi megyei foglalkoztatási paktum projekt indításáról.

 • 2018. december 12-én aláírásra került a projekt Támogatási Szerződése.
 • 2018. november 1-jén elindult a projekt.
 • 2018. június 18-án 217.220.000 Ft támogatásban részesült a projekt.
 • 2017. szeptember 29-én benyújtásra került a támogatási kérelem.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, konzorciumban Oroszlány Város Önkormányzatával, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében foglalkoztatási paktumot hozott létre Oroszlány járás területén. A paktum ünnepélyes keretek között 2017. szeptember 7-én alakult meg. Az együttműködési megállapodást a konzorciumi partnerek mellett – széles társadalmi összefogáson alapulva – további 16 partner írta alá.

A 2017. június 15-én indult és 2018. október végéig tartó, Helyi foglalkoztatási együttműködések az oroszlányi járásban című projekt célja olyan munkaerő kínálat kialakítása volt, amely megfelel a járásban működő vállalkozások munkaerőpiaci igényeinek, és ezáltal közvetlenül szolgálja a gazdaságfejlesztési célok elérését.

A projekt célcsoportjai a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű álláskeresők, megváltozott munkaképességűek, illetve az inaktívak voltak. Komplex foglalkoztatási program jött létre –munkaerőpiaci szolgáltatásokkal, képzésekkel, bér- és bérköltség támogatásokkal, illetve ezek kombinációjával – melynek irányító és koordináló szerve a megalakult Oroszlány Járási Foglalkoztatási Paktum volt. A támogatások eredményeképpen a munkaerőpiaci programba mintegy 164 főt vontunk be, segítségünkkel 109 fő helyezkedett el az elsődleges munkaerőpiacon, és 2019 januári adataink szerint 69-en tartósan, legalább 6 hónapig munkában is maradtak.

A sikeres program 2019-ben is folytatódik. A fenti konzorcium a Foglalkoztatási Paktum folytatása Oroszlány Járás területén című pályázat keretében, a járási Foglalkoztatási Stratégiában írott célkitűzések megvalósítására, az első projekt eredményeire épülve újabb, 217,22 millió forint támogatást kapott. A 2020 december 31-ig tartó megvalósítási időszakig folytatódnak az egyéni képzési és foglalkoztatási támogatások, munkaerőpiaci szolgáltatások (munkaerőpiaci információ nyújtások, mentorálások, munkahelyi mentorálások) segítségével.

A TOP-5.1.2-16 konstrukcióban megvalósuló új projekt a TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003 projekt 2. üteme, folytatása, tehát az előzőben elvégzett tevékenységekkel összhangban került megtervezésre a tartalma. A területi lehatárolás a Megyei Önkormányzattal és a többi helyi területi szereplővel közösen történt: hatóköre az Oroszlány járásban lakcímmel rendelkező, a projekt célcsoportjai valamelyikének megfelelő, hátrányos helyzetű álláskeresőkre vonatkozik . A tervezés és megvalósítás során a projektgazda kiemelt figyelmet fordít a TOP-5.1.1-16-os megyei projekthez való illeszkedésére, a tervezett tevékenységek szinergiájának biztosítására és a párhuzamosságok elkerülésére. A pályázat hosszútávú célja, hogy hozzájáruljon a járás társadalmi-gazdasági és infrastrukturális fejlettségét mérő komplex mutatóinak javulásához, közvetlen célja, hogy fenntartsa és a továbbiakban is működtesse a foglalkoztatási partnerséget, mely kapcsolatrendszerével, stratégiája mentén elősegíti a járásban már működő, vagy újonnan alakuló vállalkozások munkaerő igényeinek kielégítését, valamint a hátrányos helyzetű és inaktív személyek elhelyezkedését, munkaerőpiaci integrációját.

A projekt indokoltságát az előzetes igényfelmérés eredményei alátámasztják: a paktum felállítását és eddigi működését, céljait, megvalósult és tervezett tevékenységeit a megkérdezettek alapvetően sikeresnek ítélik meg, a paktum további működtetését szükségesnek találják.

A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása, egymáshoz való közelítése a továbbiakban is fontos feladat a járásban. Az előzetes igényfelmérés eredményei az alábbi elvárásokat támasztják a 2. ütemmel szemben:
 • kompetenciafejlesztés továbbra is maradjon hangsúlyos, az arra alkalmas álláskeresőknek lehetőséget kell teremteni a szakképzettség megszerzésére (a hosszabb futamidő ezt engedi),
 • a közszféra, mint foglalkoztató szerepének erősítése (pl. szociális, egészségügyi területeken),
 • a TOP projektek keretében megvalósuló ERFA fejlesztésekhez való kapcsolódás erősítése,
 • legyen hangsúlyosabb az önfoglalkoztatóvá válás támogatása, valamint a gyermekelhelyezés megoldása.

A Megyei Önkormányzat és a Kereskedelmi és Iparkamara nemcsak kötelező partnerként kerülnek bevonásra, hanem mivel a megye többi paktum projektjében is partnerek, munkájukkal biztosítják a tevékenységek összehangolását, a párhuzamosságok kiküszöbölését, a szinergiát.

A. a Paktum programrészéhez kapcsolódóan:
 • a Foglalkoztatási Paktum megújítása, fenntartása,
 • Megvalósíthatósági Tanulmány készítése,
 • Foglalkoztatási helyzetelemzés; a Foglalkoztatási Stratégia és akcióterv felülvizsgálata, aktualizálása; Munkaprogram kidolgozása, aktualizálása; a meglévő 3 projektterv felülvizsgálata; igényfelmérés, szükségletfelmérés,
 • Paktumiroda működtetése; az Ügyrend aktualizálása; Paktum menedzsment Munkaterv és ICS Munkaterv készítése,
 • a Paktumot megújító Együttműködési Megállapodás aláírása,
 • az információáramlás és véleménycsere ösztönzése; helyi szintű együttműködési hálózatok kialakítása, fenntartása,
 • a projekt folyamat részletes dokumentációja, a paktum működési tapasztalatainak összegyűjtése,
 • figyelemfelkeltés,
 • a paktum-minősítés megújítása.
B. A munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódóan:
a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek:
 • képzési költségek támogatása (a képzési alkalmassági vizsgálat költségeinek megtérítése, a képzéshez kapcsolódó utazási költség támogatása, a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása),
 • bértámogatás és bérköltség támogatás, munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása - a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben,
 • a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása a munkahely településén kívülről bejárók számára,
 • az önfoglalkoztatóvá válás támogatása.
b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek:
 • munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása a hatályos jogszabályokkal összhangban, azokra építve.
Megvalósulnak az alábbi kötelező tevékenységek is:
 • gyermekellátási szolgáltatások helyzetének vizsgálata,
 • nyilvánosság biztosítása,
 • projektmenedzsment.
Várható eredmények

Közvetlen hatásként tovább fokozódik a járáson belüli együttműködés, a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása, a szereplők közötti kommunikáció, adatszolgáltatás. Javulnak a foglalkoztatási mutatók, az álláskeresők száma mérséklődik. Multiplikátor hatásként csökken az elvándorlások száma, javul a térség népességmegtartó ereje.

Mozaik
2021. April 17.

Két edényes hulladékgyűjtés

A két edényes hulladékgyűjtési rendszer bevezetése kapcsán a közszolgáltató tájékoztatót adott ki az elkülönítetten gyűjtendő hulladékok köréről és a gyűjtőedény használatáról.

Hír
2021. April 17.

Ajándék festmény

A megye minden tűzoltóságának készített képet a kunhegyesi festőművész.

Hír
2021. April 17.

Elindult a „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” program

A teljes foglalkoztatottság elérésének érdekében a kormány 2021. április 15-től ismételten meghirdette a „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” programot, amelynek keretében a versenyszférában munkát találó közfoglalkoztatottak 45.600 forint elhelyezkedési juttatásban részesülhetnek havonta. Az erre vonatkozó kérelem a kormányhivataloknál és online is benyújtható.

Évforduló
2021. April 16.

Holokauszt Emléknap

Április 16. a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja. Ezen a napon arra a több, mint félmillió honfitársunkra emlékezünk, akiket származásuk, vallásuk miatt 1938 és 1944-45 között megfosztottak jogaiktól, gettósítottak és koncentrációs táborokba deportáltak vagy munkaszolgálatra küldtek.

Hír
2021. April 16.

Megérkeztek a piacokra a magyar primőr zöldségek

A piacokon, üzletekben már nagy mennyiségben kaphatók a hazai termelésű, friss primőr - fóliás, illetve üvegházi - zöldségek: paprika, paradicsom, retek, uborka, fejes saláta, zöldhagyma, sárgarépa, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

Hír
2021. April 16.

Elindult a bringás kihívás

A járvány miatt az idén a hagyományostól eltérő módon népszerűsíti a Magyar Kerékpárosklub a kerékpározást, „Inkább bringázz!” jelmondattal.

Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek