Pénzügyi Osztály

Ügyfélfogadás
Hétfő nincs ügyfélfogadás
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 0800 - 1200, 1300 - 1600
Csütörtök 0800 - 1200, 1300 - 1600
Péntek nincs ügyfélfogadás

Osztályvezető

Bársony Éva
osztályvezető

Az osztály legfontosabb tevékenységi területei (röviden összefoglalva)

Pénzügyi ügyintézés:
 • közgazdasági elemzések, gazdasági programtervek, pénzügyi kihatású gazdasági intézkedések kidolgozása
 • költségvetési koncepció, költségvetés, zárszámadás, beszámoló elkészítése
 • az államháztartás szervei felé havi, féléves, háromnegyed éves és éves információk szolgáltatása
 • évközi és év végi költségvetési beszámolók alapján adatszolgáltatások
 • a állami hozzájárulások, központi támogatások előirányzataival, igénylésével, lemondásával és pótigények kezelésével kapcsolatos feladatok
 • a zárszámadási rendelettervezettel, a könyvvizsgálói záradékkal ellátott éves pénzforgalmi jelentéssel, könyvviteli mérleggel, pénzmaradvány-kimutatással kapcsolatos adatszolgáltatások
 • a költségvetési évet követően a tényleges mutatók alapján az igénybe vett hozzájárulások és központi támogatások elszámolása
 • az önkormányzat követelései alapján egyenlegközléshez, felszólításhoz, végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok
 • a költségvetési évről készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források leltározása és nyilvántartása
 • az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásával kapcsolatos feladatok
 • a nemzetközi Európai Uniós és hazai pályázatok pénzügyi elszámolása
 • választások, népszavazások pénzügyi elszámolása
 • könyvelési, adatszolgáltatási feladatok elvégzése
 • számviteli nyilvántartásokhoz kapcsolódó analitikák naprakész vezetése
 • beérkező számlák nyilvántartásba vétele, kimenő számlák kibocsátása
 • intézmények bérbeadásával kapcsolatos adminisztráció
Pénztári feladatok:
 • házipénztár kezelése
 • nem rendszeres kifizetések számfejtése
 • az önkormányzat szigorú számadású nyomtatványainak nyilvántartása, értékpapírok biztonságos őrzése, kapcsolódó adminisztratív feladatok teljes körű ellátása
Adóhatósági feladatok:
a központi adójogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben szabályozott adók, adók módjára behatandó köztartozások
 • megállapításával,
 • nyilvántartásával,
 • kezelésével,
 • beszedésével,
 • végrehajtásával,
 • ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása
 • fizetési könnyítéssel, adómérsékléssel kapcsolatos feladatok ellátása

Költségvetési csoport

Ügyintézők

Saródiné Lengyel Anikó
pénztáros
Modrián Béla
pénzügyi ügyintéző
Rimár Regina
pénzügyi ügyintéző
Varga Zoltán
pénzügyi ügyintéző
Gyurkovszky Judit
pénzügyi ügyintéző
Demeter Lászlóné
pénzügyi ügyintéző
Erőss Renáta
pénzügyi ügyintéző
Kozák Sándorné
pénzügyi ügyintéző(Óvodák, Szocszolg)
Kürti Gabriella
pénzügyi ügyintéző (OKSZIK)
Keltai Erika
pénzügyi ügyintéző
Terdikné Wuts Andrea
pénzügyi ügyintéző (Óvodák, Szocszolg)

Adóügyi csoport

Csoportvezető

Tóth-Mayer Edit
adóügyi csoportvezető

Ügyintézők

Kéri Csilla
adóügyi ügyintéző
Kókai Zsuzsanna
adóügyi ügyintéző
Lengyelné Tóth Violetta Borbála
adóügyi ügyintéző
Szabóné Böröcz Ágnes
adóügyi ügyintéző

Helyi adók

Eljáró hatóság: Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Eljáró hatóság illetékességi területe: Oroszlány város közigazgatási területe

Postacím: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Telefonszám: 34/361-444
Telefax szám: 34/361-444 / 192-es mellék
E-mail cím: ado@oroszlany.hu

Helyi adó rendelet

Letölthető dokumentumok
 Helyi adó rendelet (hatályos 2023. január 1-től)
 Helyi adó rendelet (hatályos 2020. január 1-től)
 Helyi adó rendelet (hatályos 2018. január 1-től)
 Rendelet a talajterhelési díjról (hatályos 2017. január 1-től)

Elektronikus ügyintézés

 Tájékoztató elektronikus ügyintézésről Önkormányzati Hivatali Portál
Bankszámla számok
Építményadó 12028003-00254374-01200004
Helyi iparűzési adó 12028003-00254374-01100007
Gépjárműadó 12028003-00254374-01000000
Késedelmi pótlék 12028003-00254374-01500005
Bírság, önellenőrzési pótlék és végrehajtási költség 12028003-00254374-01600002
Államigazgatási illeték 12028003-00254374-03800002
Egyéb bevételek 12028003-00254374-00800003
Idegen bevételek 12028003-00254374-00900000
Talajterhelési díj 12028003-00254374-03500001
Földbérbeadásból származó jövedelem adója 12028003-00254374-01400008
Magánszemély kommunális adója 12028003-00254374-01800006

Építményadó

Lengyelné Tóth Violetta Borbála
adóügyi ügyintéző

Adatbejelentés határideje: Az adókötelezettség változását követő 15 napon belül

Az adatbejelentés teljesítése
 • Az építményadóra rendszeresített nyomtatványon
 • Az adó alanya, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa
 • Az adó alapja az épület hasznos alapterülete
Építményadó fizetési kötelezettség terheli:
 • a vállalkozót a lakás céljára szolgáló, nem lakás céljára szolgáló, valamint egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész után,
 • a magánszemélyt az egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész – gépjárműtárolók, üzlethelyiségek, egyéb - után
Az adó mértéke
 • lakás céljára szolgáló épület, épületrész: 250 Ft/m2
 • nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (kert, gazdasági épület stb.): 720 Ft/m2
 • egyéb nem lakás célú épület, épületrész:
  • gépjárműtárolók 720 Ft/m2
  • minden egyéb nem lakás célú épület, épületrész:
   • az Oroszlányi Ipari, Tudományos és Technológiai Park területén 1.400 Ft/m2
   • minden egyéb, az ipari park alpontba nem tartozó területen 1.200 Ft/m2
Mentes az építményadó alól:
 • a vállalkozó üzleti célú építménye kivételével a magánszemély adóalany lakás céljára szolgáló épület, épületrész (magánszemély kommunális adója adófizetési kötelezettség terheli)
 • a vállalkozó üzleti célú építménye kivételével a nem lakás célú épület, épületrész magánszemély tulajdonosa és az építményen fennálló vagyoni értékű jog jogosítottja
 • a lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén az adatbejelentési kötelezettség alól minden magánszemély tulajdonos és vagyoni értékű jog jogosítottja, a vállalkozónak minősülő adóalany kivételével

Gépjárműadó

2021 előtti időszakra vonatkozó ügyet intézi:
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoport
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Tisztelt Adózóink!

 • Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően – 2021. január 1-jétől – a gépjárműadóval kapcsolatos teljes körű hatósági ügyintézést az állami adóhatóság (NAV) látja el.
 • A 2021. január 1-jétől kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, a NAV határozata szerint.
 • Ettől az időponttól kezdve irodánk tájékoztatást sem tud adni. Ezért kérjük, hogy kérdéseikkel az állami adóhatósághoz forduljanak!
 • A 2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében irodánk jár el.
Az adó alanya, aki a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.
 • Személygépjárművek, motorkerékpárok esetében az adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítmény, kilowattban kifejezve.
  Az adó mértéke a gépjármű
  • gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW,
  • gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW,
  • gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW,
  • gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW,
  • gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kW.
 • Az adó alapja az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege.
 • A tehergépjármű, pótkocsi, utánfutó esetében az adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50 %-ával.
 • Nyergesvontató esetében saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.
  Az adó mértéke
  • az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1.380 Ft. A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft.
Bejelentési kötelezettség
 • A tulajdonváltozással érintett mindkét szerződő félnek a változás követő 15 napon belül a Járási Hivatal Kormányablakánál.
 • Súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó mentesség bejelentése az adócsoportnál, az I. em. 16. szobában az erre rendszeresített nyomtatványon.
A gépjárműadó-kötelezettséget érintő változások (adás-vétel, forgalomba helyezés, forgalomból való kivonás, átalakítása, környezetvédelmi osztályba sorolásának módosulása) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától kapott adatbázis alapján kerülnek feldolgozásra.
Letölthető dokumentumok
 Gépjárműadó nyomtatványok

Iparűzési adó

Kókai Zsuzsanna
adóügyi ügyintéző
Bevallási határidő
 • az adóévet követő év május 31.
A bevallás teljesítése
 • Az iparűzési adóra rendszeresített nyomtatványon
Az adó alanya
 • Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet folytató vállalkozó
Az adó mértéke
 • A helyi adókról szóló törvény szerint megállapított önkormányzatra jutó adóalap 2 %-a
A helyi iparűzési adó megfizetése alól mentesül
 • a vállalkozás, ha vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 M Ft-ot.
 • a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 20 M Ft-ot,

Magánszemély kommunális adója

Kéri Csilla
adóügyi ügyintéző
Adatbejelentés határideje: Az adókötelezettség változását követő 15 napon belül
Az adatbejelentés teljesítése
 • A magánszemély kommunális adójára rendszeresített nyomtatványon
 • Az adó alanya, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa
 • Az adó alapja az adótárgy
 • Az adó mértéke:
  • a 60 m2-t el nem érő hasznos alapterületű lakás esetén 15000 Ft/év,
  • a 60 m2-es és azt meghaladó, de 100 m2-t el nem érő hasznos alapterületű lakás esetén 22500 Ft/év,
  • a 100 m2-es és azt meghaladó hasznos alapterületű lakás esetén 30000 Ft/év,
Mentes a magánszemély kommunális adója alól az életvitelszerűen otthonául szolgáló, tényleges használatában lévő lakás vonatkozásában, aki
 • a) közgyógyellátásban,
 • b) időskorúak járadékában,
 • c) aktív korúak ellátásában,
 • d) ápolási díjban,
 • e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A mentesség abban az esetben illeti meg az adóalanyt, ha a felsorolt a)-e) pontokban meghatározott ellátások, járadékok folyósítása legalább 6 hónapos időtartamra fennáll.
Mentes a magánszemély kommunális adója alól:
 • a) a nem magánszemély (azaz vállalkozás) tulajdonában álló lakás bérlője,
 • b) az a 65 év feletti egyedülálló személy, egyúttal a lakás céljára szolgáló épület, épületrész ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosa és/vagy haszonélvezője (özvegyi jog jogosultja), amennyiben havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át,
 • c) azok a 65 év feletti személyek, akik házasságban élnek, egyúttal a lakás céljára szolgáló épület, épületrész ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosai, és/vagy haszonélvezői, amennyiben az 1 főre jutó havi nettó jövedelemük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.
Mentes a magánszemély kommunális adója alól az az építmény, amely után a rendelet építményadóról szóló alcíme alapján kell adót fizetni.
A magánszemély kommunális adója évi mértékének 50 %-át kell megfizetnie,
 • a) aki kiskorú gyermekét egyedül eltartó szülőnek minősül, és háztartásában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,
 • b) az együtt lakó házastársaknak vagy élettársaknak, ha közös háztartásukban 3 vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodnak, és az 1 főre jutó havi nettó jövedelemük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.
 • Az adózónak a mentességre való jogosultságot évente – az arra szolgáló okirattal, vagy annak másolatával – igazolnia kell.
Évforduló
2024. May 21.
Ma van a Magyar Honvédelem Napja

A világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres erőiről. Az elmúlt évtizedekben, hazánkban többféle módon is sor került a fegyveres erők tagjai ünneplésére.

Ünnep
2024. May 19.
Pünkösd

Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap, mozgó ünnep, neve a görög pentekosztész „ötvenedik” szóból ered.

Ünnep
2024. May 18.
Mi vagyunk Oroszlány '70

A 70 éves város ünnepi programsorozatához csatlakozva fergeteges koncerttel ajándékozta meg a rezes zene kedvelőit az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar szombaton délután, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében.

Hír
2024. May 18.
Történelmi teljesítménytúra

A Had- és Kultúrtörténeti Egyesület szervezésében második alkalommal, 250 résztvevővel rajtolt el szombaton a Vértes 60 történelmi teljesítménytúra. A túra 25 km és 60 km távon haladt, 12 települést érintve.

Kultúra
2024. May 17.
Múzeumok Nemzetközi Napja

1977-ben egy moszkvai konferencián határozott úgy a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa, hogy május 18-án legyen a Múzeumok Nemzetközi Napja.

Elérhetőségeink
 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere
Népszerű cikkek