Önkormányzat
2024. February 16.

Elfogadták a költségvetést

Csütörtökön tartotta meg munkaterv szerinti ülését Oroszlány Város Képviselőtestülete.

Elsőként az Önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló határozati javaslatot fogadták el.

Ezt követően került sor a 2024. évi költségvetés megvitatására. Mint azt Lazók Zoltán polgármester bevezetőjében elmondta: az idei évi költségvetés előkészületei már tavaly novemberben elkezdődtek. A számszaki adatok összesítése jelentős költségvetési egyenlőtlenséget mutatott, a hiány akkor 2,2 milliárd forint volt. Az előző évtől eltérően, a költségvetési igények felülvizsgálatára volt szükség. A decembertől folyó vezetői egyeztetéseken túl 2024 januárjában lefolytattuk az intézményekkel, a gazdasági társaságokkal és a hivatal vezetőivel is a költségvetési tárgyalásokat.

Minden területen kértük a kiadások és a bevételek felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeként összességében mintegy 250 millió forinttal javult a költségvetés egyenlege. A maradvány értéke (~1,2 milliárd forint) is jelentősen javított a költségvetés egyensúlyán. A beruházási elképzeléseink megvalósítása érdekében ~550 millió forint hitelfelvételét látjuk szükségesnek.

Lehetőségeinket és korlátainkat is figyelembe véve a jelen költségvetési tervezet következetes gazdálkodás útján biztosíthatja a jogszabályi előírásoknak megfelelő működést, az adósságszolgálat teljesítését, az önkormányzat likviditását és külső források igénybevételével biztosítja a fejlődést – tette hozzá a városvezető.

A hozzászólásokból az derült ki, hogy a testület tagjainak többsége megalapozottnak, tarthatónak látja a költségvetés fő számait, melyet rövid vita után végül 7 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadtak. A költségvetés főbb adatairól külön cikkben számolunk be.

A továbbiakban a testület egyhangúan támogatta a köztisztviselői illetményalapról, valamint a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és illetménypótlékjáról szóló rendeletet, a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló rendeletet. Viszont az önkormányzat jelképeiről, városi kitüntetések alapításáról, azok használatának rendjéről szóló rendelet módosítását elutasították a városatyák.

Egyetértés született az idei városi kitüntetésekre irányuló javaslattételre, majd a kérdés, interpelláció napirenddel zárult az ülés.

A részletes előterjesztések itt olvashatók: Testületi ülések


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek