Pályázat
2015. March 15.

Pályázat

A KIK Oroszlányi Tankerülete pályázatot hirdet a Benedek Elek EGyMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Móra Ferenc Kollégiumában tagintézmény-vezető(magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre: 2015.08.16-2020.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A köznevelési intézmény tagintézmény-vezetőjének feladata az intézményvezető utasításai alapján a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a munkaköri leírás a hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, kollégiumi nevelőtanári, gyógypedagógusi, tanári vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: kollégiumi nevelőtanár - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé; a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum; szakmai önéletrajz
 • a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez); nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Lászlóné tankerületi személyügyi referens nyújt, a 06-34/795-215 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oroszlányi Tankerülete címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/276-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A megbízást a megbízási jogkör gyakorlójaként a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke adja a tankerület vezetője által előterjesztett javaslat alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 19.


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek