Önkormányzat
2020. February 26.

Testületi ülés

Kedden tartotta meg soron következő ülését Oroszlány Város Képviselőtestülete.

Lazók Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd tájékoztatót tartott a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ezt követően az államháztartáson kívüli személyek részére történő forrásátadás és a források átvételének rendjéről szóló rendeletet, valamint egy 2019. évi költségvetés módosítást fogadott el a testület.

Egyhangúan megszavazták a KFMKK 2019. évi beszámolóját, mely részletesen bemutatja az intézmény szakmai tevékenységét, az ott tevékenykedő közösségek munkáját, a könyvtári dokumentum állomány gyarapodását és a tavalyi esztendőben általuk megvalósított rendezvényeket, programokat. Elfogadásra került az önkormányzati bérlakások 2019. évi üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló, és döntöttek a csoportos közbeszerzési eljárásban való részvételről a 2021 – 2022. évi villamos energia beszerzés céljából.

A továbbiakban pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést tárgyaltak meg a képviselők. A Kisproject Alap pályázat alapvető célja a határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése helyi szintű együttműködések és fejlesztések támogatásával, melyek során a szereplők a helyi, regionális projekteken keresztül szerzett támogatásokat a határ mindkét oldalán fel tudják használni. Jelen felhívásra szlovákiai partnertelepülésükkel, Vágsellyével tervezik két projekt benyújtását „Kerékpározzunk együtt biztonságosan” és „E-sporttal a határokon át” címmel.

Szintén elfogadásra kerültek az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos kérdések, valamint a hulladékszállítási szerződések aktualizálása is. Elnevezésre került egy új közterület is Oroszlányban, mely ezután a Csillefordító utca nevet viseli. Támogatták a Településrendezési Terv módosítását, melyet egy vállalkozás által megvalósítandó napelem park létrehozása indokolt, majd megszavazták a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét.

A Szákszend községgel közös önkormányzati hivatal ügyében a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elutasította az oroszlányi önkormányzat halasztó hatály elrendelése iránti kérelmét. Ennek értelmében a KEM Kormányhivatal 2020. január 1. napján érkezett kijelölő határozata hatályos és végrehajtandó. Az ügy érdekében a grémium elfogadta az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását, a Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát, a megállapodás módosításait és a bírósági ügyhöz kapcsolódó döntéseket.

Végezetül zárt ülésen döntöttek az orvosi ügyelet ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás feltételrendszerének módosításáról.

A testületi ülés teljes anyaga weboldalunkon megtekinthető!


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek