Önkormányzat
2021. March 29.

Hivatali beszámoló

A legutóbbi online testületi megbeszélésen elfogadásra került az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi beszámolója, melyet dr. File Beáta jegyző készített elő.

A hivatal a humánjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben is folyamatosan működött és nyitva tartott, rendkívüli szünet elrendelésére nem került sor. Az ügyfelek személyes megjelenésére, fogadására vonatkozóan új biztonsági és ügyfélfogadási szabályok kerültek bevezetésre. A lakosság tájékoztatása az ügymenetről és a közérdekű információkról folyamatos volt.

A tartalmas beszámoló részletesen ismertette az intézmény szervezeti egységei által elvégzett feladatokat. A Jegyzői Kabinet munkája a 2020-as évben a kialakult veszélyhelyzet következtében rendhagyó módon átszerveződött. A hivatali munkával kapcsolatos feladatok mellett a védekezéshez szükséges eszközök beszerzésében, tárolásában és kezelésében is közreműködtek. Emellett az önkéntes program koordinálása, az idősek ellátása töltötte ki az év második negyedében végzett munkájuk jelentős részét. A nyári időszakban az elmaradt adminisztrációs feladatok pótlására került sor.

A pandémiás helyzet a Pénzügyi Osztályt is külön kihívás elé állította, mivel a járvány kitörésének kezdetén a prioritások, pénzügyi szabályok is átalakultak. A védekezéshez szükséges eszközök, számlák, díjbekérők azonnali feldolgozása, utalása került előtérbe. Többször munkaidőn túli készpénzkifizetések is történtek.

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály sokrétű működését a kapcsolódó üzemeltetési, beruházási feladatok, tervezések és közbeszerzési eljárások készítése, egyeztetések és végrehajtások irányozták elő. Az ellátandó feladatokat nagymértékben érintették a vírushelyzetből fakadó különleges körülmények.

A Városrendészeti Osztály közterület-felügyelői a 2020-as évben is a hatályos jogszabályok alapján látták el feladataikat. Ezek közül alapvetően a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, a közterület jogszerű használatának ellenőrzése, egyes közúti-, közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése, az önkormányzati tulajdon védelme, a közbiztonság és a közrend védelme volt a fő cél.

A Humán, Szociális, Igazgatási Osztály a tavalyi évben 11 fővel végezte tevékenységét. Ebből 4 fő szociális ügyintézéssel foglalkozott, 4 fő az igazgatási feladatokat látta el (anyakönyv, hagyaték, kereskedelem, birtokvédelem, társasházak törvényességi felügyelete, lakcímnyilvántartás, hirdetmények), 2 fő pedig a hivatal iratainak iktatását, postázását végezte. Az elmúlt évben nem csak az osztály létszáma, de a feladata is bővült. A hivatal átszervezése miatt feladataik közé kerültek többek között a birtokvédelmi eljárások, a társasházak törvényességi felügyelete, egyéb panaszügyek, illetve a városi ösztöndíj megállapítása.

Ezen túlmenően a beszámoló részletes tájékoztatót adott az Adó-, a Humánpolitikai -, a Képviselő-testületi csoport, a pályázati referensek és a sajtóreferens munkájáról, a közétkeztetési feladatok ellátásáról.

Összességében elmondható az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról, hogy az ügyfél centrikusság, gazdaságos működés, nyitottság elvének eleget téve kellően leterhelve, jó színvonalon, folyamatos fejlesztési és megújulási igénnyel látta el. A humánjárvány elterjedése ellenére az intézmény folyamatos működése, a lakosság kiszolgálása, valamennyi feladat ellátása biztosítva volt.


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek