Koronavírus
2021. May 23.

Nyit az ország: meg van az 5 millió beoltott!

A Magyar Közlönyben megjelent a rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések módosításáról. A jogszabály felsorolja a döntéseket, amelyek az 5 milliomodik beoltott után lép életbe, mely szombattól már hatályos:

 • a kijárási tilalom megszűnik;
 • az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek a járványhelyzetre tekintettel elrendelt kötelező zárási időpontja megszűnik;
 • eltörlik a kötelező közterületi maszkviselési kötelezettséget;
 • szabad a sport a közterületeken, legyen szó akár egyéni, akár pedig csapatsportról;
 • magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fő részvételével korlátozás nélkül tartható, lakodalom pedig akár legfeljebb 200 fő részvételével korlátozás nélkül tartható;
 • szállodában vagy étteremben tartott magán- és családi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni a magánrendezvényen részt vevők elkülönítéséről;
 • egyéb zárt téri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek tartható;
 • egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható (gyűlés is), 500 fő felett csak a védett személyek vehetnek részt a szabadtéri rendezvényen;
 • zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható;
 • a 16–18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhat étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal.

A kormány döntése szerint a temetés és a házasságkötés nem minősül rendezvénynek, de a lakodalom már az. Ha a házasságkötésre nem az anyakönyvi hivatal házasságkötő termében, a polgármesteri hivatal helyiségében vagy a vallási közösség céljára használt helyiségében kerül sor, a családi eseményre vagy magánrendezvényre vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni.

A családi eseményeket és magánrendezvényeket egy kategóriában kezeli a jogszabály. Ezek szerint a családi eseményen vagy magánrendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – egy időben a lakodalom esetén legfeljebb 200 fő, minden más családi esemény, magánrendezvény esetén legfeljebb 50 fő lehet jelen. A családi eseményen vagy magánrendezvényen a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett. Az ilyen eseményeken a védelmi intézkedés betartatásáról a családi esemény vagy magánrendezvény szervezője, üzemeltetője, illetve a helyszínnel rendelkezni jogosult köteles gondoskodni.

A rendelet külön szabályokat állapít meg azokra az esetekre, ha egy rendezvényt vendéglátó üzletben (pl. étterem), vagy épp szálláshelyen (pl. hotel) tartanak. Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt étteremben tartják, akkor a vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

Ez alól két kivétel lehet:

 • Ha a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a vendéglátó üzlet területére – az ott foglalkoztatottakon kívül – a családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin kívül más nem léphet be, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet.
 • Ha a vendéglátó üzlet rendelkezik olyan, a többi résztől elzárt helyiséggel, ahol biztosítható, hogy a családi esemény vagy magánrendezvény résztvevői a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a vendéglátó üzlet többi vendégétől vagy más családi vagy magánrendezvény vendégeitől elkülönítve lehetnek, a koronavírus ellen nem védett személy e helyiségbe beléphet, és a családi esemény vagy magánrendezvény befejezéséig a vendéglátó üzlet e helyiségében tartózkodhat.

A családi esemény vagy magánrendezvény résztvevője a fenti két esetben az esemény ideje alatt nem köteles maszkot viselni.

Ha a családi eseményt vagy a magánrendezvényt szálláshelyen tartják, akkor a szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni, az alábbi kiegészítésekkel:

 • Ha a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a szálláshely területére – az ott foglalkoztatottakon kívül – a családi esemény vagy a magánrendezvény résztvevőin kívül más nem léphet be, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet.
 • Ha a szálláshely rendelkezik olyan, a szálláshely többi részétől elzárt helyiséggel, ahol biztosítható, hogy a családi esemény vagy magánrendezvény résztvevői a családi esemény vagy magánrendezvény teljes időtartama alatt a szálláshely többi vendégétől vagy más családi vagy magánrendezvény vendégeitől elkülönítve legyenek, a koronavírus ellen nem védett személy kizárólag e helyiségbe beléphet, és a családi esemény vagy magánrendezvény befejezéséig a szálláshely e helyiségében tartózkodhat.

A szálláshelyen rendezett esemény befejezése után a koronavírus ellen nem védettek – a szálláshelyen jogszerűen tartozódó vendég kivételével – kötelesek a szálláshelyet azonnal elhagyni.

Zenés, táncos rendezvényen, életkorra való tekintet nélkül kizárólag koronavírus ellen védett személy tartózkodhat. Ezeken a helyszíneken koronavírus ellen nem védett személynek tilos tartózkodni. Tilos zenés, táncos rendezvényt koronavírus ellen nem védett személyeknek szervezni, tartani, hirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toborozni.

A zenés, táncos rendezvény helyszínén – a videoklip-forgatáson vagy más audio- vagy videofelvételen statisztaként történő közreműködés kivételével – koronavírus ellen nem védett személy is foglalkoztatható azzal, hogy – a fellépők kivételével – a zenés, táncos rendezvény teljes időtartama alatt köteles maszkot viselni. Ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén videoklip-forgatást vagy más audio- vagy videofelvételt tartanak, a felvételen statisztaként kizárólag koronavírus ellen védett személy vehet részt.

A zenés, táncos rendezvény szervezője, valamint a zenés, táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét az e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

A védelmi intézkedés betartatásáról a zenés, táncos rendezvény szervezője, illetve a zenés, táncos rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.

Az egyéb rendezvények két típusát különbözteti meg a rendelet. Ha az egyéb rendezvényt szabadtéren tartják – az ott foglalkoztatottakon kívül –, ha ötszáz főnél kevesebben vannak, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet. Ha 500 fő vagy több személy van jelen, azon kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

Ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják,– az ott foglalkoztatottakon kívül –kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

Az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy számára – ide nem értve a fellépőket – a maszkhasználat szabályait a szervező – ennek hiányában a rendezvény helyszínének vezetője – határozza meg, de fontos, hogy ha a foglalkoztatott nem igazolja védettségét, akkor köteles maszkot viselni.

Forrás: 24.hu


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek