Önkormányzat
2021. August 31.

Városi közétkeztetés

Oroszlány közétkeztetése igen széleskörű feladat, melyet szigorú előírások mentén lát el az Önkormányzat. A város szinte minden területén részt vesz a lakosság étkeztetési feladatainak ellátásában, így az Önkormányzati Szociális Szolgálat és Bölcsőde, Oroszlány Város Óvodái, Oroszlány város alap és középfokú intézményei tekintetében is.

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat főző és tálalókonyhái 120 – 140 fő bölcsődés gyermek, 240 – 260 fő időskorú személy ellátását biztosítja. Ide tartozik az Idősek Átmeneti Otthona, a Népkonyha, a Családok Átmeneti Otthona, az oroszlányi és kecskédi idősek ellátása kiszállítással. Az étel kiszállítása a Szociális Szolgálat szakmai feladata. Fenti ellátást 2 főző és 2 tálalókonyhán, 15 fő munkavállaló végzi. Ez a feladat a városnak 2020. évben közel 97 millió Ft költséget jelentett.

Oroszlány Város Óvodáiban 600 – 650 fő óvodás korú gyermek ellátása a feladat, melyet 1 főzőkonyhán és 4 tálalókonyhán 12 fővel biztosít az Önkormányzat. Ez a tavalyi évben közel 73,5 millió forint költséget emésztett fel.

Az alap és középfokú oktatási intézményekben a gyermekek száma 800 – 850 fő. Az ő ellátásuk a 2020. évben vállalkozói szerződés keretében zajlott, melynek költsége több mint 79 millió forint volt.

2021. január 29-én a Képviselő-testület 6/2021./I.29./ határozata rendelkezett arról, hogy a 2021. június 30-ig tartó vállalkozói szerződés lejárta után 2021. július 1-től a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában működő főzőkonyhát és a József Attila Általános Iskola, Benedek Elek EGYMI és Kollégium, Hamvas Béla Gimnázium tálalókonyháit az Önkormányzat fogja működtetni.

Ezen feladatellátás feltételeinek biztosítása érdekében a főző és tálalókonyhákon a következő munkálatokat végezték el:
 • Víz és csatornarendszer karbantartása, tisztítása, szükség szerinti cseréje
 • Villamoshálózat felülvizsgálata, szükség szerinti kapcsolók és lámpatestek cseréje, új konnektorok szerelése, elektromos gépek érintésvédelmi felülvizsgálata
 • Teljes körű meszeléssel és mázolással fertőtlenítették a helyiségeket

A berendezési és eszközigényeket a vállalkozótól átvett eszközökkel és saját beszerzéssel biztosították. Az étel szállítására egy gépjármű vásárlása is megtörtént. A jogszabályban előírt engedélyeket megszerezték, a tanfolyamok és kötelező képzések megtartása határidőre megtörtént. A HACCP előírásaiban foglaltaknak mind a főző, mind a tálalókonyha megfelel, és rendelkeznek a működtetéshez szükséges, jogszabályban előírt higiéniai és takarítási szerek engedélyeivel. A fent jelzett munkálatokra és beszerzésekre a Képviselő-testület 35 millió forintot biztosított, mely a tervezettek szerint felhasználásra került.

A 2021. évi költségvetésben rendelkezésre áll a 18 fő személyi jellegű kiadása, a főzőkonyha nyersanyagköltsége, továbbá a szükséges dologi kiadások összege.

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek