Hír
2021. September 10.

Védőnők jelentkezését várják

Oroszlány Város Önkormányzata 2021. szeptember 1-től az egészségügyi közfeladatok ellátását – iskolaorvosi, védőnői szolgálat – átvette a Szakorvosi és Ápolási Intézettől. Az önkormányzat a megnövekedett feladatok szakellátása végett területi védőnő munkakör betöltésére állást hirdet.

Oroszlány Város Önkormányzata az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet értelmében területi védőnő munkakör betöltésére állást hirdet.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű egészségügyi szolgálati jogviszony (2022. I. félévében történő nyugdíjazást követően határozatlan időre alakítható)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Oroszlány

Illetmény és juttatások: A dolgozó garantált illetményét a 256/2013. (VII.5.) Korm.rendelet 7. számú melléklete alapján, az illetményen felüli esetleges pótlékokat a 256/2013. (VII.5.) Kormány rendelet 2/D.§ (1),(5),10) bekezdése, az illetményt kiegészítő pótlékokat a 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései (21.§ (4), (11),76/A.§ (4),76/D.§ (4),76/L.§(1)) alapján határozza meg a munkáltató.

Próbaidő: 3 hónap

Feladatok: A védőnő a legfontosabb életszakaszoknál van jelen a család életében – a gyermekvárásnál, az újszülött fogadásánál, a családi élet kialakításánál, a gyermekek óvodába, iskolába menetelénél. Tanácsadást folytat a családtervezéssel kapcsolatban, a várandós anyát gondozza, segíti, elvégzi a szűrővizsgálatokat. A szülés után megismerteti az anyát az anyatejes táplálás módszereivel és a gyermek körüli teendőkkel. A gondozásában levő családokat otthonukban is meglátogatja. Figyelemmel kíséri újszülöttek, csecsemők és gyermekek fejlődését, segítséget nyújt a helyes életvitelhez. Az iskolákban részt vesz az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában. (forrás: https://semmelweis.hu/etk/oktatas/alapkepzesek-bsc/egeszsegugyi-gondozas-es-prevencio-szak/vedono-szakirany/)

A feladatok részletes leírását a 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 3. §-a szabályozza.

Elvárt végzettség: Főiskola, védőnői szakirány

Egyéb feltételek:

 • érvényes működési engedély
 • MESZK tagság

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló irat másolata,
 • nyilatkozat az alábbiakról:
  "Büntetlen előéletű, cselekvőképes személy vagyok, aki megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek, és nem állok kamarai kizárás, etikai, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt."

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.

Jelentkezési határidő: folyamatos

Jelentkezni postai úton, az alábbi címen lehetséges:
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. (kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: védőnő)

Érdeklődni a munkakörrel kapcsolatban: Erediné Rózsa Gyöngyi személyügyi csoportvezetőnél lehet, a 34/361-444/166-os telefonszámon


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek