Önkormányzat
2021. October 29.

Testületi ülés

Csütörtökön délután került sor a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülésére a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában.

Lazók Zoltán polgármester előterjesztése alapján a testület 15 napirendi pontot nyílt, míg kettőt zárt ülésen tárgyalt.

Elsőként tájékoztató hangzott el a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ezt követően városi kitüntetés alapításáról döntöttek, melynek értelmében a városunkban élő, a lakosság érdekében huzamosabb időn át végzett közszolgálati, közszolgáltatási tevékenységek elismerésére a képviselő-testület "OROSZLÁNY POLGÁRAIÉRT" elnevezésű kitüntető díszoklevelet alapít.

Döntés született a helyi közutak forgalmi rendjéről, elfogadták az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület, valamint Oroszlány Város Óvodái 2021. évben végzett munkájáról szóló beszámolóit.

Szintén elfogadásra került az óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkaterve, illetve az Önkormányzat, az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., valamint a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. közötti megállapodások gazdaságossági felülvizsgálata.

Megtárgyalták a villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással napirendet és döntöttek az Oroszlányi Bányász Klub Alapítvánnyal kötendő bérleti szerződésről e-bike kerékpárok elhelyezése céljából.

Határoztak az oroszlányi lakossági hulladékudvar ivóvízellátását biztosító víziközmű rendszer tulajdonjogának térítésmentes átadásáról, Településrendezési Tervvel kapcsolatos döntésekről, helyi közutak, parkolók és járdák közlekedésfejlesztési koncepciójával kapcsolatos döntésekről, továbbá a temető üzemeltetésével kapcsolatos döntésekről.

Zárt ülésen Oroszlány város közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás víziközmű-szolgáltatási ágazatát érintő, 2020. évi, 2021. évi és 2022. évi Gördülő Fejlesztési Tervei módosításáról, valamint a "Jó tanuló - jó sportoló" cím elnyerésére kiírt pályázatok elbírálásáról döntöttek.


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek