2022. January 30.

Tájékoztatás érettségi vizsgákra történő jelentkezésről

A 2022. évi tavaszi érettségi vizsgák fontosabb tudnivalói.

Érettségi vizsgára lehet jelentkezni:
 • tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abban a középiskolában, szakképzési centrumban, amellyel a tanulói jogviszony fennáll,
 • a tanulói jogviszony megszűnését követően bármelyik, az adott vizsgatárgyból vizsgát szervező, vizsgabizottságot működtető intézményben.
A jelentkezési lapot a kormányhivatalhoz
 • személyesen,
 • postai úton tértivevényes küldeményben vagy
 • elektronikusan is be lehet nyújtani.

A kormányhivatalhoz postai úton benyújtott jelentkezésnek magyarországi lakcímet, ennek hiányában magyarországi értesítési címet kell tartalmaznia. A jelentkezési laphoz a mellékleteket - a személyi igazolvány kivételével - másolatban csatolni kell.

Az elektronikus jelentkezés ügyfélkapun keresztül az e-papír szolgáltatás igénybe vételével teljesíthető.

Jelentkezési lap és kitöltési útmutató a kormányhivatalhoz:
http://jelentkezesilap.ketszintu.hu/

Egyéb érettségivel kapcsolatos tájékoztatás a http://www.oktatas.hu felületen érhető el.

Jelentkezési határidő: 2022. február 15.

További információkkal Komárom-Esztergom megyében a kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztálya tud szolgálni.
Elérhetőségük: 06-34/515-196.

Forrás: kormanyhivatal.hu


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek