Önkormányzat
2022. February 25.

Tárgyaltak a képviselők

Oroszlány Város Képviselő-testülete február 24-én tartotta meg munkaterv szerinti ülését, melyen Lazók Zoltán polgármester előterjesztésével 11. napirendi pontot tárgyaltak.

Elsőként tájékoztató hangzott el a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, majd elfogadásra került az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítása.

Ezt követően a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi beszámolója következett, mely részletesen tartalmazta az intézmény szakmai tevékenységet, a művelődési házban tevékenykedő közösségek munkáját, a könyvtári dokumentum állomány gyarapodását, rendezvények és programok bemutatását.

Elfogadták a képviselők az Oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat és az MKKSZ Szociális Ágazatban Dolgozók Oroszlányi Munkahelyi Szervezete között fennálló Kollektív Szerződés módosítását, majd a „TOP_Plusz-1.2.1-21 – Élhető települések” című pályázat előkészítéséről és benyújtásáról döntöttek. A pályázat javasolt tartalma: a Malom tó körüli sétány- és közvilágítás-építése, utcabútorok és játszóeszközök telepítése, térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, valamint a Kertalja-patak feletti gyalogos híd felújítása, a kapcsolódó útépítési munkák elvégzése, rendezvényekhez szükséges áramvételi helyek kiépítése, játszóeszközök árnyékolása. A projekt megvalósítására 300 millió Ft támogatási igényt nyújt be az önkormányzat.

Megszavazták Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervét, az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. 2022. évi támogatását, elfogadták a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét. Szavazatszámláló Bizottsági tagokat és póttagok választottak az április 3-i szavazásra, továbbá döntést hoztak egy önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatosan.

A testületi ülés a kérdések, interpellációk napirendi ponttal zárult.

A testületi ülés teljes anyagát itt olvashatják:
https://oroszlany.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet#kepviselo_testulet_ulesek


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek