Hír
2022. May 12.

A „fagyosszentek”

Az egyszerű „paraszt”-ész századok óta hagyomány útján öröklődő megfigyeléseinek sorában alig van általánosabb elterjedésű és megbízhatóbb hitelű, mint az, hogy május hó közepe előtt az addig szép egyenletességgel emelkedni szokott hőmérséklet hirtelen alásüllyed, s ezzel többnyire érzékeny károkat okoz az épp akkortájt legkényesebb növényzetben.

Okait ennek a jelenségnek rég kutatja már, de kielégítő megoldását máig sem találta meg a meteorológiai tudományos vizsgálódás. Az igaz, hogy ennek adatai még vajmi rövid időre terjednek vagy sokkal szűkebb megfigyelési területről valók, hogy sem törvényerejű következtetéseket lehetne belőlük levonni. Itt azonban készen kapja a tudomány a majdnem kivétel nélkül szabályszerűséggel ismétlődő évi jelenséget, amely a fent jelzett időponthoz oly közel jár még ingadozásaiban is, hogy ősrégi idők óta bizonyos kalendáriumi napokhoz kötötte a néphagyomány meteorológiája. Csak az okot kellene kideríteni, a tény nem szorul megállapításra.

Ezek sorában eléggé ismeretessé vált az, amely a május közepe táján rendesen beálló fagyok okát Magyarország talajviszonyaiban keresi. Wilhelm Von Bezold véleménye szerint világrészünk tavaszi felmelegedése, mely déltől észak felé haladó irányban történik, főleg a nagy magyar Alföldön ér el korán igen magas fokot, amivel e tájon aránylag igen magas hőmérőállás mellett, ehhez képest alacsony légsúlymérői állás szokott járni. Ennek, a vele egy időben Európa nyugati részén uralkodó erős északi szelek a következményei. Ezek könnyen előidézik a tetemes hőcsökkenést, mely főleg a szél hirtelen megálltával tetemes károkat okozhat, fagyokig is süllyedhet.

Anélkül, hogy büszkék lennénk rájuk, a „fagyosszenteket” akár megtehetjük magyaroknak vagy legalább földieinknek is. Méltán félünk tőlük, s nemigen áldjuk őket. Ismerősen cseng az ember fülében a három legfőbb fagyosszent neve, a Pongrác, Szervác és Bonifác név, olyan „rácosan”.

Pedig e három jámbor szentje az Istennek igazán nem tehet arról semmit, hogy naptári évfordulójuk épp e rosszhírű napokra esik. Ők igazán sem életükben, sem halálukban nem szolgáltak rá, hogy ily szomorú dicsőségre tegyenek szert a hagyományos meteorológia révén.


Elérhetőségeink

 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere

Népszerű cikkek